Kontakt

+47 22 80 45 70

Stålfjæra 15
0975 Oslo, Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Wilo-Stratos MAXO

Spesielle egenskaper/produktfordeler

 • Intuitiv betjening ved brukerledet innstilling med Setup Guide kombiner med nytt display og betjeningsknapp med grønn-knapp-teknologi.
 • Høyeste energieffektivitet ved samspill av optimerte og innovative energisparende funksjoner (f.eks. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet med nye, innovative intelligente reguleringsfunksjoner som f.eks. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. og ΔT-const.
 • Nyeste kommunikasjonsgrensesnitt (f.eks. Bluetooth) for tilkobling til mobile enheter og direkte nettverkstilkobling av pumpene med Wilo Net for multipumpestyring.
 • Høyeste elektriske installasjonskomfort ved oversiktlig og romslig koblingsboks og optimert Wilo-Connector.

Seriebeskrivelse

Konstruksjon

Smart våtløpersirkulasjonspumpe med skrue- eller flensforbindelse, EC-motor med integrert elektronisk effekttilpasning.

Bruk

Vannbåren oppvarming (alle systemer), klimaanlegg, lukkede kjølekretsløp, industrielle sirkulasjonsanlegg.

Typenøkkel

Eksempel:Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXOHøyeffektiv pumpe (skrueforbindelse‐ eller flenspumpe), elektronisk regulert
30/Nominell diameter for tilkobling
0,5-12Nominelt løftehøydeområde [m]

Egenskaper/funksjon

Bruksområder

Pumpen muliggjør med sin presise innstilling av reguleringstype for den aktuelle anleggsspesifikke anvendelsen (f.eks. radiator, gulvvarme, takkjøling) en drift med høy anleggseffektivitet.

Varme

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Takvarme
 • Luftoppvarming
 • Hydraulisk shuntventil
 • Varmeveksler

Kjøling

 • Takkjøling
 • Gulvkjøling
 • Luft-klima-apparater
 • Hydraulisk shuntventil
 • Varmeveksler

Varming og kjøling kombinert

 • Automatisk omkobling

Avhengig av valgt bruk er følgende reguleringstyper tilgjengelige:

Reguleringstyper

 • Konstant turtall (manuell drift)
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Dynamic Adapt plus for kontinuerlig (dynamisk) tilpasning av transportytelsen til det aktuelle behovet
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • ΔT for regulering av differansetemperatur
 • Konstant Q foring konstant væskestrømregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Sum-væskestrøm-registrering via sirkulasjonspumpe for behovsrettet forsyning av sekundærpumper i varmekrets-fordelere
 • Brukerderfinert PID-regulering

Alternative funksjoner

 • Q-Limitmax. for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Q-Limitmin. for begrensning av den minimale væskestrømmen
 • No-Flow Stopp (null-gjennomstrømming-frakobling)
 • Automatisk nattsenkedrift
 • Minimumspunktregulering (Δp-c regulering med ekstern erverdi-sensor)
 • Variabel stigning til Δp-v-karakteristikk

Mulige innstillinger

 • Valg av bruksområde med Setup Guide
 • Innstilling av tilhørende driftsparameter
 • Nominelt driftspunkt: direkte innlegging av beregnet driftspunkt ved Δp-v
 • Visning av status og historie (væskestrøm, temperatur, elektr. forbruk, løftehøyde, feilindikering, diagnoseindikeri)
 • Innstilling og tilbakesetting av energimengdetlling (varme og kulde)
 • Luftefunksjon til pumpen
 • Tastelås for å sperre innstillinger
 • Funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller til lagrede parametere
 • Konfigurere/parametrere analoginnganger
 • Konfigurere/parametrere binærinnganger
 • Konfigurere/parametrere reléinnganger
 • Dobbeltpumpefunksjon (ved 2 enkeltpumper, som skal brukes som dobbeltpumpe)

Automatiske funksjoner

 • Behovsoptimert effekttilpasning for energieffektiv drift avhengig av driftstypen
 • Automatisk senkedrift
 • Automatisk utkobling ved null-gjennomstrømmings-registrering (No-Flow Stop)
 • Automatisk deblokkeringsfunksjon
 • Softstart
 • Automatiske feilrettingsrutiner (automatisk gjenstart)
 • Automatisk omkobling varme-/kjøledrift
 • Komplett motorvern med integrert utløsningselektronikk

Eksterne styringsinnganger og deres funksjoner

2x analoginngang:

 • Signaltype: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Bruk: Skalverdi-fjernstyring for hver driftstype, sensorinnganger for temperatur, differansetrykk eller fri sensor i brukerdefinert PID-drift

2x digitalinngang:

 • For potensialfrie styringsutganger eller bryter
 • Parametrerbare funksjoner:
  • ekst. AV
  • ekst. MIN
  • ekst. MAKS
  • MANUAL (GLT-AV)
  • Tastelås
  • Omkobling varme-/kjøledrift

Wilo Net for dobbeltpumpeadministrasjon av 2 enkeltpumper, flere pumper som kommuniserer med hverandre og pumpe-fjernstyring

Meldings- og indikeringsfunksjoner

 • Displaystatus driftsindikator:
  • Settpunkt
  • Faktisk løftehøyde
  • Er-væskestrøm
  • Varme- og kuldemengdeteller
  • Elektrisk forbruk
  • Temperaturer
 • Statusindikering LED: Feilfri drift (grønn LED), pumpekommunikasjon (blå LED)
 • Displaystatus diagnosevisning (displayfarge rød):
  • Feilkoder og feilbeskrivelse i fulltekst
  • Stoppetiltak
 • Samlefeilmelding SSM (potensialfri vekslekontakt)
 • Samlet driftsmelding SBM (potensialfri NO (normalt åpen))

Dataoverføring

 • Bluetooth-grensesnitt for trådløs dataoverføring og fjernbetjening av pumpen med smarttelefon eller nettbrett.
 • Serielt, digitalt grensesnitt Modbus RTU for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Serielt, digitalt grensesnitt BACnet MS/TP for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt grensesnitt CANopen for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system CANopen (mulig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt LON TP/FT-10-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system LONWorks (mulig med Wilo-CIF-modul LON TP/FT).
 • Serielt, digitalt PLR-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via firmaspesifikke koblingsmoduler (mulig med Wilo-CIF-modul PLR).

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumper)

 • Hoved-/reservedrift (automatisk omkobling ved feil / tidsstyrt pumpeveksel)
 • Parallelldrift (virkningsgradoptimert inn- og utkobling ved topplast)

Egenskaper

 • Ved flenspumper: Flensutførelser
  • Standardutførelse for pumper DN 32 til DN 65: Kombiflens PN 6/10 (flens PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6 og PN 16
  • Standardutførelse for pumper DN 80 / DN 100: Flens PN 6 (dimensjonert PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6
  • Spesialutførelse for pumpene DN 32 til DN 100: Flens PN 16 (ifølge EN 1092-2) for motflens PN 16
 • Tallrike integrerte kommunikasjonsgrensesnitt og alternativt brukbart CIF-modul-støpsel
 • 5 kabelinnføringer for tilkobling av kommunikasjonsgrensesnitt
 • Bluetooth-grensesnitt
 • Høyoppløselig grafikkdisplay med grønn knapp og 2 taster
 • Brukervennlig koblingsboks
 • Integrert væskestrøm- og temperatursensor
 • Varmeisolering som standard for oppvarmingsbruk
 • Elektrohurtigkobling med optimalisert Wilo-Connector for strømforsyning

Materialer

 • Pumpehus: grått støpejern med katodisk dypplakkering (KTL-belegg)
 • Varmeisolering: polypropylen
 • Aksel: Rustfritt stål
 • Lager: Kull
 • Løpehjul: Plast

Dette følger med

 • Pumpe
 • Optimert Wilo-Connector
 • 2x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Underlagsskiver for flenseskruer (ved nominell diameter for tilkobling DN 32 – DN 65)
 • Tetning ved gjengeanslutning
 • Varmeisolering
 • Monterings- og driftsveiledning

Opsjoner

 • Spesialutførelse for driftstrykk PN 16

Tilbehør

 • Skrueforbindelser ved gjengeanslutning
 • Motflens (DN 32 til DN 100)
 • Overgangsstykker
 • Isolering for kaldanvendelser
 • PT1000-sensorer
 • Differansetrykkgiver
 • Wilo-CIF-modul: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR

Totalkarakteristikk

Karakteristikk

Nedlastinger

General overview

Edition 2017
Sideformat A4
Sideantall 72

PDF (46 MB)

Laste ned

PDF: Wilo-Stratos MAXO

Konfigurere

Valg av side

Sideformat

Valgfri informasjon

Du kan oppgi de personlige opplysningene du vil vise i toppteksten.

Lagre