Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe | Wilo

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe

Dine fordeler
Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Energisystem med høy effektivitet takket være IE4-motor og optimalisert hydraulikk
 • Overproporsjonalt stort reguleringsområde på frekvensomformeren fra 25 Hz opptil maksimalt 60 Hz for et stort bruksområde
 • Høy pålitelighet takket være forskjellige vernefunksjoner inklusive overbelastningsvern, tørrkjøringsvern og automatisk frakobling.
 • Ekstremt enkel innstilling og drift med SCe-styreenheten takket være LC-display og grønn innstillingsknapp.
 • Klart for integrering i bygningsautomasjon med SCe-styreenheten via Modbus

Anbefalte tjenester

Seriebeskrivelse
Wilo-Comfort-Vario COR-2-4 MVIE.../SCe

Konstruksjon

Tilkoblingsklart trykkøkningsanlegg med 2 til 4 parallellkoblede, vertikalt plasserte, normalsugende høytrykksentrifugalpumper fra seriene MVIE 70 eller 95. Hver pumpe er utstyrt med integrert luftkjølt frekvensomformer. Anlegg utstyrt med Smart Controller SCe.

Applikasjon

Helautomatiske vannforsynings- og trykkøkningsanlegg i innløpsmodus eller fra en tank for private, forretningsmessige, industrielle og kommunale applikasjoner (f.eks. bolig-, kontor-, administrasjonsbygg, hoteller, sykehus, håndverks-, industri- og vannforsyningsfirmaer). Reservepumpe iht. DIN 1988 og DIN EN 806 følger med.

Tillatte transportmedier er vanligvis vann som ikke angriper konstruksjonsmaterialene, verken kjemisk eller mekanisk, og som ikke inneholder slipende eller langfibrede bestanddeler, som:

 • Drikkevann (avhengig av drikkevannsgodkjenning, kontroller avsnittet om materialer)
 • Rent vann
 • Kjølevann
 • Prosessvann
 • Brannvann (unntatt for brannslokningsanlegg iht. DIN 14462 og med godkjenning fra lokale brannvernmyndigheter)

Utrustning / funksjon

2–4 pumper pr. anlegg i serien MVIE (70 og 95) med turtallsregulering via integrert frekvensomformer på hver pumpe.

SCe-styreenhet sikrer automatisk regulering og styring av trykkøkningsanlegget.

Komplett montert på en høydejusterbar, forsinket grunnramme i stål.

Alle komponenter som kommer i kontakt med medier, er korrosjonsbestandige.

På trykksiden:

 • Stengeventil
 • Tilbakeslagsventil
 • Tilbakeslagsventil på hver pumpe
 • Membrantrykktank 8 l, PN 16
 • Trykksensor 4..20 mA
 • Manometer

På sugesiden

 • Stengeventil
 • Trykksensor 4..20 mA
 • Manometer

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo COR-3 MVIE 7002/SCe

CO

Kompakt trykkøkningsanlegg

R

Regulering ved hjelp av frekvensomformer

3

Med en pumpe

MVIE

Pumpeserie

70

Nominell væskestrøm for enkeltpumpe [m3/t]

02

Antall enkeltpumpetrinn

SCe

Smart Control-styreenhet for elektroniske pumper

Tekniske spesifikasjoner

 • Nettilkoblinger:
  • 3~400 V ± 10 %, 50 Hz
  • 3  V ± ,
 • Maks. medietemperatur +60 °C (mulighet for +70 °C)
 • Omgivelsestemperatur maks. 40 °C
 • Driftstrykk 16 bar (25 bar som opsjon)
 • Innløpstrykk 10 bar
 • Nominell diameter for tilkobling:
  • Trykkside DN 200–DN 250
  • Innløpsside DN 200–DN 250
 • Turtallsområde 1500–3500 o/min
 • Beskyttelsesklasse IP54
 • Sikring A, AC 3 på nettverkssiden iht. motoreffekt og energileverandørens forskrifter

Materialer

MVIE 10": 70-95 m³/h:

 • Pumpehus av EN-GJL-250, kataforesebelagt grått støpejern med ACS-godkjenning
 • Hydraulikk i 1.4307 [AISI 304L]
 • EPDM-tetning
 • Med patron

Flere utførelser kan leveres på forespørsel:

 • PN 25
 • FKM- (viton-)pakning

Utførelse

Grunnramme: Forsinket stål med høydejusterbare vibrasjonsdempere for omfattende flankelydisolering samt integrerte løftepunkter.

Røropplegg: Komplett rørnett i rustfritt stål, egnet for tilkobling av alle typer rørmaterialer som benyttes innen bygningsteknikk. Rørnettet er lagt i henhold til trykkøkningsanleggets totalytelse

Pumper: Det brukes 2 til 4 parallellkoblede pumper i seriene MVIE 70 og MVIE 95. De luftkjølte frekvensomformerne som er montert på pumpemotoren, muliggjør trinnløs reguleringsdrift mellom 25 Hz og maks. 60 Hz for alle pumper i denne serien. Alle pumpedeler i rustfritt stål/grått støpejern som er kontakt med medier, er kataforesebelagt med ACS-godkjenning.

Armaturer: alle pumper er utstyrt på suge- og trykksiden med en stengeventil med DVGW-kontrollmerke eller med ringsperreventiler, samt en tilbakeslagsventil med DVGW-godkjenning på trykksiden.

Membrantrykktank: 8 l/PN 16 montert på utløpssiden med en membran av butylgummi, med DVGW/KTW-godkjenning, ufarlig iht. regelverket for næringsmidler; utstyrt med kuleventil med tømme- og gjennomstrømningsventil med DVGW/KTW-godkjenning iht. DIN 4807 for kontroll- og vedlikeholdsformål.

Trykkovervåkning: 2 trykksensoren: 4..20 mA, montert på trykk- og sugesiden.

Trykkvisning: Manometer montert på suge- og utløpssiden.

Kontrollpanel: Smart Controller SCe som standard med LC-display.

Andre utførelser på forespørsel

Leveringsomfang

 • Fabrikkmontert og tilkoblingsklart trykkøkningsanlegg kontrollert mht. funksjon og tetthet
 • Emballasje
 • Monterings- og driftsveiledning
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Comfort CO(R) .. MVI .../ .. MVIS .../ .. Helix V .../.. Helix VE ...

Artikkelnummer 2535456
Utgave 2021-09
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 38
PDF (6 MB)

Sertifiseringshefte

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Artikkelnummer 2550530
Utgave 1811
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 8
PDF (2 MB)
Produktliste
Antall treff: 24
ProduktbetegnelseAntall pumperArtikkelnummer
Comfort-Vario COR-2 MVIE 7002/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
2
2552080
Comfort-Vario COR-2 MVIE 7003/1/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
2
2552081
Comfort-Vario COR-2 MVIE 7004/2/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
2
2552082
Comfort-Vario COR-2 MVIE 7004/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
2
2552083
Comfort-Vario COR-2 MVIE 9501/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
2
2552092
Comfort-Vario COR-2 MVIE 9502/1/SCe (3~380/400/460 V
2
2552093
Comfort-Vario COR-2 MVIE 9502/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
2
2552094
Comfort-Vario COR-2 MVIE 9503/2/SCe (3~380/400/460 V, 50/60 Hz)
2
2552095
Comfort-Vario COR-3 MVIE 7002/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
3
2552084
Comfort-Vario COR-3 MVIE 7003/1/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
3
2552085
Comfort-Vario COR-3 MVIE 7004/2/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
3
2552086
Comfort-Vario COR-3 MVIE 7004/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
3
2552087
Comfort-Vario COR-3 MVIE 9501/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
3
2552096
Comfort-Vario COR-3 MVIE 9501/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
4
2552100
Comfort-Vario COR-3 MVIE 9502/1/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
3
2552097
Comfort-Vario COR-3 MVIE 9502/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
3
2552098
Comfort-Vario COR-3 MVIE 9503/2/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
3
2552099
Comfort-Vario COR-4 MVIE 7002/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
4
2552088
Comfort-Vario COR-4 MVIE 7003/1/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
4
2552089
Comfort-Vario COR-4 MVIE 7004/2/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
4
2552090
Comfort-Vario COR-4 MVIE 7004/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
4
2552091
Comfort-Vario COR-4 MVIE 9502/1/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
4
2552101
Comfort-Vario COR-4 MVIE 9502/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
4
2552102
Comfort-Vario COR-4 MVIE 9503/2/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
4
2552103