Kontakt

+47 22 80 45 70


Alf Bjerckes vei 20
0582 Oslo
Norge

Åpningstider mandag - fredag: 08:00-16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30-12:00

Wilo-RainSystem AF 400 | Wilo

Wilo-RainSystem AF 400

Dine fordeler
Wilo-RainSystem AF 400

Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Lite støy takket være strømnings- og støyoptimert totalkonsept (flertrinns sentrifugalpumper)
 • Høyeste driftssikkerhet ved hjelp av den helelektroniske regulatoren RainControl Hybrid
 • Økonomisk drift takket være behovstilpasset tilførsel av ferskvann
 • Automatisk styring av matepumpen
 • Anleggs-/nivåstyring i lavspenningsområdet
 • Testet iht. testbestemmelsene i RAL-varedirektivet GZ 994
Seriebeskrivelse

Konstruksjon

Automatisk anlegg til utnyttelse av regnvann med volumbeholdere og 2 normalsugende pumper

Applikasjon

Næringsrelatert og industriell bruk av regnvann for innsparing av drikkevann som hybridsystem i forbindelse med sisterner og tanker

Utrustning / funksjon

 • Tilkoblingsklar modul i kompakt utførelse.
 • Komplett elektrisk og hydraulisk koblet og montert på en vibrasjonsdempet grunnplate, og består av:
  • 2 stk. normaltsugende, korrosjonsfrie, støysvake sentrifugalpumper i produktserien MultiPress
  • Samlet rørinstallasjon på trykksiden R 11/2 inkludert giverenhet med 8 l membrantrykktank med gjennomstrømningsprinsipp og stengeanordning med tømming, manometer 0 – 10 bar
  • Kuleventil på suge- og trykksiden og tilbakeslagsventil
  • Romslig hybridtank med alle tilkoblinger, dempede tilløp og overløp med sifong
  • Sentralkoblingsenhet RainControl Hybrid med styringselektronikk, trykktransmitter 4–20mA samt nivåstyring i lavspenningsområdet
  • Meldinger om drift og feil
  • Jevn styring av anlegget ved hjelp av syklisk pumpeskifte og integrert testkjøring for stillestående pumper
  • Automatisk omkobling ved feil og innkobling av ekstra pumpe når høy ytelse er påkrevd
  • Automatisk vannutskifte i etterforsyningstanken
  • Permanent indikering av fyllnivå i sisterne, anleggstrykk og driftstilstand via LCD (opsjon)
  • Inkl. DVGW-sertifisert magnetventil R 1 for etterforsyning av ferskvann

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo-AF 400-2 MP 604 DM

AF

Automatisk anlegg for bruk av regnvann og etterforsyning av drikkevann (Aqua Feed)

400

Nominelt volum (l) etterfyllingsreservoar (hybridtank)

2

Antall pumper

MP

Normalsugende, horisontal, flertrinns sentrifugalpumpe i serien MultiCargo MP

6

Væskestrøm (m3/t) ved optimal virkningsgrad

04

Antall trinn

DM

Trefasevekselstrømmotor 3~400 V, 50 Hz

Tekniske spesifikasjoner

 • Maks. driftstrykk 10 bar
 • Beskyttelsesklasse IP54
 • Tilkoblinger:
  • Trykkledning/trykksidens samlede røropplegg R 1 ½
  • Innløpsrør HT 50
  • Overløpstilkobling DN 100

Materialer

 • Pumpehus i rustfritt stål 1.4301
 • Løpehjul i noryl
 • Aksel i rustfritt stål 1.4028
 • Mekanisk tetning i keramikk/kull
 • Trinnklammere i noryl
 • Membranekspansjonstank i stål, lakkert

Utførelse

 • Tilkoblingsklart vannforsyningsanlegg med 2 vannforsyningspumper som kompaktmodul for næringsrelatert og industriell utnyttelse av regnvann
 • Til helautomatisk forsyning av regnvann fra jordtank eller sisterne ved hjelp av nedsenkbare pumper som fødepumper.
 • Avhengig av pumpens dimensjoner kan dette hybridsystemet også takle store avstander mellom anlegget og sisternen (se Wilo nedsenkbare pumper, produktserien Wilo-Drain).
 • Den store hybridtanken med alle sine integregrerte funksjoner, sørger for en behovstilpasset etterfylling av drikkevann i forbruksnettet når sisternen ikke er fylt
 • Den helelektroniske reguleringsenheten for styring av vannforsynings- og sisternepumpene er utstyrt med hovedbryter og kontrollbryter for hver pumpe med funksjonen manuell-0-automatisk og indikering av driftstilstandene drift/feil for hver pumpe, samt vannmangelindikering
 • Avhengig av trykket blir pumpene koplet inn og i kaskader etter vannbehov
 • En membrantrykktank for energiinnsparing dersom det skulle forekomme smålekkasjer i bygningsmassen
 • Jevn styring av anlegget ved hjelp av syklisk pumpeskifte og integrert testkjøring for stillestående pumper
 • Automatisk omkobling ved feil og innkobling av ekstra pumpe når høy ytelse er påkrevd, sikrer at anlegget alltid er i høyeste beredskap
 • Ved vannmangel blir anlegget utkoblet av den integrerte tørrkjøringsbeskyttelsen
 • inkl. integrert elektronisk motorvern
 • Styreenheten avgir omfattende meldinger; den har i tillegg potensialfrie kontakter for samledrifts- og samlefeilmeldinger
 • Anlegget er ideelt for tilkobling til bygningsautomasjonen (GLT/DDC).

Leveringstilstand

 • To støyreduserte, normaltsugende, flertrinns sentrifugalpumper
 • Hybridtank 400 l med alle nødvendige tilkoblinger Giverenhet med 8 l membrantrykktank Sentralkoblingsenhet RainControl-Hybrid med styringselektronikk og nivåstyring av sisternepumpene Wilo-Drain TM eller TS i trefasevekselstrømutførelse (som opsjon i vekselstrømutførelse) bestilles separat
Nedlastinger

Sertifikat REACH (dokumenter)

REACH regulation

Utgave 2021-10
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 2
PDF (162 KB)
Produktliste
Antall treff: 3