Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16 | Wilo
Likt med figur

Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16

Artikkelnummer: 2186293
Veiledende pris (ekskl. MVA)
Prisgruppe: PG17
Tekniske data
Hydrauliske data
Energieffektivitetsindeksen (EEI) ≤0,18
Maks. driftstrykk PN 16 bar
Løftehøyde H max 0,0 m
Væskestrøm Q max hr 20,0 m³/h
Væskestrøm Q max add 29,0 m³/h
Minste innløpshøyde ved 50 °C 3 m
Minste innløpshøyde ved 95 °C 10 m
Minste innløpshøyde ved 110 °C 16 m
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Maks. medietemperatur Tmax 110 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin -10 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 40 °C
Motordata
Nettilkobling 1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominell strøm IN 0,11 A
Nominell strøm IN 1,2 A
Min. turtall nmin 750 1/min
Maks turtall nmax 3750 1/min
Effektforbruk (min) P1 min 7 W
Effektforbruk P1 max 280 W
Støyemisjon EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
Isolasjonsklasse F
Beskyttelsesklasse IPX4D
Kabelskjøt med gjenger 5 x M16x1.5
Materialer
Pumpehus Grått støpejern
Løpehjul PPS-GF40
Aksel 1.4122, DLC-coatet
Material lager Antimonimpregnert kull
Installasjonsmål
Rørtilkobling på trykksiden DN 40
Rørtilkobling på sugesiden DN 40
Monteringslengde l0 220 mm
Funksjon
Reguleringsmodus
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Q-Limit for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Reguleringsfunksjon Dynamic Adapt Plus
 • ΔT for regulering av differansetemperatur
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • Konstant Q foring konstant væskestrømregulering
 • Multi-Flow Adaptation
 • Δ T-const. for konstant regulering av differansetemperatur
 • PID-regulering
 • Konstant turtall (n-const.)
Spesialfunksjoner i serien
 • Omkobling varme/kjøling
 • Senkedrift
 • Måle varme termisk
 • Kjølemengdemåling
 • Knappesperrefunksjon
 • No-Flow Stop
 • Reset-funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
 • Justerbar væskestrømbegrensning
 • Ability to save and restore configured pump settings (3 restoration points)
 • Fault and warning messages shown in plain text with advice on resolving the issue
Flerpumpedrift
 • Hoved-/reservedrift
 • Parallelldrift
Måleverdiregistrering Varme- og kjølemengdemåling
Visning display
 • Settpunkt
 • Faktisk løftehøyde
 • Er-væskestrøm
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Temperatur (utførelse «-R7»: faktisk medietemperatur mulig med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Advarsler (displaystatus: gul)
 • Feilmeldinger i klartekst (displaystatus: rød)
 • Pumpeutlufting (displaystatus: blå)
 • Reguleringstype
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)
Visning display (kan velges i tillegg)
 • Turtall
 • Varmemengde
 • Kjølemengde
 • Driftstimer
 • Nettspenning
 • Advarsel
 • Feilmelding
Luftefunksjon Ja
Utrustning
Godkjenninger og merkinger
 • CE
 • VDE
 • EAC
Kuldeisolasjonskappe Nei
Skjerm Grafisk fargedisplay (4,3 tommer)
Informasjonsvisning Comfort-utførelse: LC-display (stort) for visning av løftehøyde, transportvolum, aktuelt og kumulert effektforbruk.
Pumpestyring Elektronisk regulert pumpe (høyeffektiv pumpe)
Elektro-hurtigkobling Wilo Connector
Isoleringsinnkapsling Nei
Blokkerstrømsikker motor ja
Partikkelfilter ja
Key lock Ja
Konnektivitet
Tilgang via Wilo-Assistant app Ja
Standard analog melding
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 4-20 mA
 • 0-20 mA
 • PT1000
BUS-kommunikasjon via ekstra tilbehør
 • BACnet MS/TP
 • LON
 • Modbus RTU
 • CANopen
 • PLR
 • BACnet IP
 • Modbus TCP
Forbindelse til Wilo-Smart Cloud Via Wilo-Smart Gateway
Digitalinngang
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAKS
 • MANUAL (BMS AV)
 • Tastelås
 • Omkobling varme-/kjøledrift
Digitalutgang
 • SSM
 • SBM
Trådløs dataoverføring og fjernbetjening Bluetooth

Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, ekstrautstyr: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: samlefeilmelding (åpner i henhold til VDI 3814, belastbarhet 1 A, 250 V ~)

Priser
Veiledende pris (ekskl. MVA) Pris på forespørsel
Prisgruppe PG17
Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
Artikkelnummer 2186293
EAN-nummer 4048482798172
Farge grønn/svart/sølv
Minste bestillingsmengde 1
Tilgjengelighet på markedet 2018-11-01
Forrige modell artikkelnummer 2099901
Forrige modell betegnelse Stratos-D 40/1-8 PN16
Emballasje
Emballasjetype Kartong
Pakningsegenskap Transportemballasje
Antall per palle 4
Antall per lag 2
Mål og vekt
Lengdemål med forpakning 800 mm
Lengde L 220 mm
Høydemål med forpakning 394 mm
Høyde H 342 mm
Breddemål med forpakning 600 mm
Bredde W 420 mm
Ca. bruttovekt m 27,6 kg
Ca. nettovekt m 23,1 kg
Annonseringstekst

Premium smartpumpe Wilo-Stratos MAXO-D

Høyeffektivitet-Inline våtløperdobbeltpumpe med EC-motor og elektronisk effekttilpasning. Kan brukes for vannbåren varme, kaldtvann og vann/glykol-blandinger. Energieffektivitetsindeks (EEI) mellom ≤ 0,17 og ≤ 0,19, avhengig av pumpetype.

Reguleringstyper:

 • Permanent, automatisk effekttilpasning til anleggsforholdene uten angivelse av settpunkt Wilo-Dynamic Adapt plus (fabrikkinnstilling). Inntil 20 % strøminnsparing sammenlignet med reguleringstype dp-v.
 • Konstant temperatur (T-const.)
 • Konstant differansetemperatur (dT-const.)
 • Behovstilpasset væskestrømoptimalisering av forsyningspumpen gjennom kommunikasjon med flere pumper i et nettverk (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant væskestrøm (Q-const.)
 • Differansetrykkregulering dp-c hos et fjerntliggende punkt i rørsystemet (minimumspunktregulering)
 • Konstant differansetrykk (dp-c)
 • Variabelt differansetrykk (dp-v) med opsjon for angivelse av nominelt driftspunkt
 • Konstant turtall (n-const.)
 • Brukerdefinert PID-regulering

Funksjoner:

 • Varmemengdemåling
 • Kjølemengdemåling
 • Automatisk utkobling av pumpen ved null gjennomstrømning (No-Flow Stop)
 • Omkobling mellom varme- og kjøledrift (automatisk, ekstern eller manuell)
 • Justerbar væskestrømbegrensning med Q-Limit-funksjon (Qmin og Qmaks)
 • Driftstyper for dobbeltpumper: Optimalisert virkningsgrad i parallelldrift for dp-c og dp-v, hoved-/reservedrift
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil-/varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefalinger
 • Luftefunksjon for automatisk lufting av rotorkammeret
 • Automatisk nattsenking
 • Automatisk antiblokkering og integrert komplett motorvern
 • Tørrkjøringsregistering

Visning:

 • Reguleringstype
 • Settpunkt
 • Volumstrøm
 • Temperatur
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)

Utførelse:

 • 2 konfigurerbare analoge innganger: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA og konvensjonell PT1000; strømforsyning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbare digitale innganger (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Varming/kjøling, Manuell overstyring (bygningsautomasjon frakoblet), betjeningslås (tastelås og fjernbetjenings-konfigurasjonsbeskyttelse))
 • 2 konfigurerbare meldereleer for drifts- og feilmeldinger
 • Innstikk for Wilo-CIF-modul med grensesnitt for bygningsautomasjon (valgfritt tilbehør: CIF-moduler Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss for kommunikasjon mellom Wilo-produkter, f.eks. Multi-Flow Adaptation, dobbeltpumpedrift og Wilo-Smart Gateway
 • Integrert temperatursensor
 • Automatisk nøddrift ved unntakstilstander (pumpeturtall kan angis), f.eks. ved bortfall av busskommunikasjonen eller av sensorverdier
 • Grafisk fargedisplay (4,3 tommer) med enknapps håndbetjening
 • Avlesing og innstilling av driftsdata med bl.a. opprettelse av en oppstartsprotokoll via Bluetooth (uten spesielt tilbehør) ved hjelp av appen Wilo Assistant
 • Integrert dobbeltpumpestyring (med ferdig kablede dobbeltpumper), ved bruk av 2 enkeltpumper som dobbeltpumpeenhet, forbindelse via WILO Net
 • Oppdagelse av kabelbrudd hos analoge signaler (i forbindelse med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Utvendig montering med værbeskyttelse mulig, med monterings- og driftsveiledning
 • Forhåndsinnstilt dato og klokkeslett

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • 2x optimalisert Wilo-Connector, likt for alle størrelser
 • 4x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Underlagsskiver for flensskruer M12 og M16 (ved tilkoblingsdimensjoner DN 32 til DN 65)
 • 2x tetninger ved gjengetilkobling
 • Monterings- og driftsveiledning kompakt

Valgfritt tilbehør:

 • CIF-modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
 • PT 1000 (B) rørsensor (for bruksvann)
 • PT 1000 (AA) sensor til installasjon i senkehylse
 • Differansetrykkgiver
 • Smart-Gateway
Driftsdata
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Maks. medietemperatur Tmax 110 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin -10 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 40 °C
Maks. driftstrykk PN 16 bar
Minste innløpshøyde ved 50 °C 3 m
Minste innløpshøyde ved 95 °C 10 m
Minste innløpshøyde ved 110 °C 16 m
Motordata
Energieffektivitetsindeksen (EEI) ≤0,18
Støyemisjon EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
Effektforbruk P1 max 280 W
Min. turtall nmin 750 1/min
Maks turtall nmax 3750 1/min
Beskyttelsesklasse motor IPX4D
Kabelskjøt med gjenger 5 x M16x1.5
Materialer
Pumpehus Grått støpejern
Løpehjul PPS-GF40
Aksel 1.4122, DLC-coatet
Material lager Antimonimpregnert kull
Installasjonsmål
Rørtilkobling på sugesiden DN 40
Rørtilkobling på trykksiden DN 40
Monteringslengde l0 220 mm
Informasjon om bestillingsplasseringer
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
Ca. nettovekt m 23,1 kg
Artikkelnummer 2186293
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226400
Utgave 2023-02
Sideantall 60
PDF (4 MB)

Sertifiseringshefte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikkelnummer 2209011
Utgave 2022-11
Sideantall 72
PDF (28 MB)

Versjonsnotater

Versjonsnotater Stratos MAXO

Artikkelnummer 2212705
Utgave 2021-04
Sideantall 60
PDF (4 MB)
BIM/CAD
Tilbehør

Trinnløs regulering differansetrykkavhengig CCe-HVAC-system (25)

Trinnløs regulering temperaturavhengig CCe-HVAC-system (19)

Trinnløs regulering differansetrykkavhengig SCe-HVAC-system (21)

Trinnløs regulering temperaturavhengig SCe-HVAC-system (13)

Rørmontering/overgangsstykker (7)

Veggmontering/fundamentoppbygging (44)

Vedlikehold/utskifting (9)

Pumpestyring/tilbehør (29)

Pumpestyring/Smart--reguleringssystem (3)

Pumpestyring/grensesnittmodul (7)

Differansetrykkregistrering (7)

Støpsel (1)