Kontakt

+47 22 80 45 70


Alf Bjerckes vei 20
0582 Oslo
Norge

Åpningstider mandag - fredag: 08:00-16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30-12:00

Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10 | Wilo
Likt med figur

Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10

Tekniske data
Annonseringstekst

Premium smartpumpe Wilo-Stratos MAXO

Høyeffektivitet-Inline våtløperpumpe med EC-motor og elektronisk effekttilpasning. Kan brukes for vannbåren varme, kaldtvann og vann/glykol-blandinger. Energieffektivitetsindeks (EEI) mellom ≤ 0,17 og ≤ 0,19, avhengig av pumpetype.

Reguleringstyper:

 • Permanent, automatisk effekttilpasning til anleggsforholdene uten angivelse av settpunkt Wilo-Dynamic Adapt plus (fabrikkinnstilling). Inntil 20 % strøminnsparing sammenlignet med reguleringstype dp-v.
 • Konstant temperatur (T-const.)
 • Konstant differansetemperatur (dT-const.)
 • Behovstilpasset væskestrømoptimalisering av forsyningspumpen gjennom kommunikasjon med flere pumper i et nettverk (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant væskestrøm (Q-const.)
 • Differansetrykkregulering dp-c hos et fjerntliggende punkt i rørsystemet (minimumspunktregulering)
 • Konstant differansetrykk (dp-c)
 • Variabelt differansetrykk (dp-v) med opsjon for angivelse av nominelt driftspunkt
 • Konstant turtall (n-const.)
 • Brukerdefinert PID-regulering

Funksjoner:

 • Varmemengdemåling
 • Kjølemengdemåling
 • Automatisk utkobling av pumpen ved null gjennomstrømning (No-Flow Stop)
 • Omkobling mellom varme- og kjøledrift (automatisk, ekstern eller manuell)
 • Justerbar væskestrømbegrensning med Q-Limit-funksjon (Qmin og Qmaks)
 • Driftstyper for dobbeltpumper: Optimalisert virkningsgrad i parallelldrift for dp-c og dp-v, hoved-/reservedrift
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil-/varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefalinger
 • Luftefunksjon for automatisk lufting av rotorkammeret
 • Automatisk nattsenking
 • Automatisk antiblokkering og integrert komplett motorvern
 • Tørrkjøringsregistering

Visning:

 • Reguleringstype
 • Settpunkt
 • Volumstrøm
 • Temperatur
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)

Utførelse:

 • 2 konfigurerbare analoge innganger: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA og konvensjonell PT1000; strømforsyning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbare digitale innganger (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Varming/kjøling, Manuell overstyring (bygningsautomasjon frakoblet), betjeningslås (tastelås og fjernbetjenings-konfigurasjonsbeskyttelse))
 • 2 konfigurerbare meldereleer for drifts- og feilmeldinger
 • Innstikk for Wilo-CIF-modul med grensesnitt for bygningsautomasjon (valgfritt tilbehør: CIF-moduler Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss for kommunikasjon mellom Wilo-produkter, f.eks. Multi-Flow Adaptation, dobbeltpumpedrift og Wilo-Smart Gateway
 • Integrert temperatursensor
 • Automatisk nøddrift ved unntakstilstander (pumpeturtall kan angis), f.eks. ved bortfall av busskommunikasjonen eller av sensorverdier
 • Grafisk fargedisplay (4,3 tommer) med enknapps håndbetjening
 • Avlesing og innstilling av driftsdata med bl.a. opprettelse av en oppstartsprotokoll via Bluetooth (uten spesielt tilbehør) ved hjelp av appen Wilo Assistant
 • Integrert dobbeltpumpestyring (med ferdig kablede dobbeltpumper), ved bruk av 2 enkeltpumper som dobbeltpumpeenhet, forbindelse via WILO Net
 • Oppdagelse av kabelbrudd hos analoge signaler (i forbindelse med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Utvendig montering med værbeskyttelse mulig, med monterings- og driftsveiledning
 • Forhåndsinnstilt dato og klokkeslett
 • Varmeisolerende mantel for oppvarmingsformål

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Optimalisert Wilo-Connector, likt for alle størrelser
 • 2x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Underlagsskiver for flensskruer M12 og M16 (ved tilkoblingsdimensjoner DN 32 til DN 65)
 • 2x tetninger ved gjengetilkobling
 • Isoleringsinnkapsling
 • Monterings- og driftsveiledning kompakt

Valgfritt tilbehør:

 • Kuldeisolering ClimaForm for å forhindre kondensatdannelse
 • CIF-modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
 • PT 1000 (B) rørsensor (for bruksvann)
 • PT 1000 (AA) sensor til installasjon i senkehylse
 • Differansetrykkgiver
 • Smart-Gateway
Driftsdata
Medium
Water
medietemperatur T
-10 °C
omgivelsestemperatur T
-10 °C
Maks. driftstrykk PN
10 bar
Minste innløpshøyde ved 50 °C
7 m
Minste innløpshøyde ved 95 °C
15 m
Minste innløpshøyde ved 110 °C
23 m
Motordata
Energieffektivitetsindeksen (EEI)
0.17
Støyemisjon
EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
Immunitet mot radiostøy
EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
Nettilkobling
1~230 V, 50/60 Hz
Effektforbruk P1 max
970 W
Min. turtall nmin
500 o/min
Maks turtall nmax
3200 o/min
Beskyttelsesklasse motor
IPX4D
Kabelskjøt med gjenger
5 x M16x1.5
Materialer
Pumpehus
Støpejern
Løpehjul
PPS-GF40
Aksel
Rustfritt stål
Material lager
Antimonimpregnert kull
Installasjonsmål
Rørtilkobling på sugesiden
DN 50
Rørtilkobling på trykksiden
DN 50
Monteringslengde l0
340 mm
Informasjon om bestillingsplasseringer
Fabrikat
Wilo
Produktbetegnelse
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10
Ca. nettovekt m
28 kg
Artikkelnummer
2164590
NRF-nummer
9007001
Nedlastinger

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2172323
Utgave 2018-11
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2211342
Utgave 2020-12
Sideformat 630.1 x 148.2 mm
Sideantall 308
PDF (6 MB)

Sertifiseringshefte

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 40
PDF (6 MB)

Versjonsnotater

Versionshinweise Stratos MAXO

Artikkelnummer 2212705
Utgave 2021-04
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 60
PDF (4 MB)

Sertifikat

Lithium Battery Test Summary

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 1
PDF (179 KB)

Lithium Battery Test Summary / UN38.3

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 1
PDF (179 KB)
BIM/CAD