Kontakt

+47 22 80 45 70


Alf Bjerckes vei 20
0582 Oslo
Norge

Åpningstider mandag - fredag: 08:00-16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30-12:00

Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Smartpumpen for storbygg med bygningsautomatiseringsteknikk.

Dine fordeler
Wilo-Stratos MAXO

Smartpumpen for storbygg med bygningsautomatiseringsteknikk.

Med optimaliserte og nyskapende energisparingsfunksjoner setter Wilo-Stratos MAXO nye standarder for kommersielle HVAC- og drikkevannsbruksområder innen området energieffektivitet. Betjeningen er dessuten enklere enn noen gang før, takket være utmerket brukervennlighet.Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Forskjellige alternativer for integrering i bygningsautomatiseringsteknikken
 • Intuitiv betjening med brukerledede innstillinger med innstillingsassistent og med kombinasjonen av nytt display og betjeningsknapp med grønn-knapp-teknologi.
 • Høyeste energieffektivitet ved samspill av optimerte og innovative energisparende funksjoner (f.eks. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet med nye og innovative intelligente reguleringsfunksjoner som Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. og ΔT-const.
 • De mest moderne kommunikasjonsgrensesnittene (f.eks. Bluetooth) for tilkobling til mobilenheter samt direkte nettverkstilkobling av pumpnene for mulitpumpestyring via Wilo Net.
 • Maksimal komfort ved elektromontering takket være den oversiktlige og store koblingsboksen samt den optimaliserte Wilo-Connector.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos MAXO

Konstruksjon

Smart våtløpersirkulasjonspumpe med skrue- eller flensforbindelse, EC-motor med integrert elektronisk effekttilpasning.

Applikasjon

Vannbåren oppvarming (alle systemer), klimaanlegg, lukkede kjølekretsløp, industrielle sirkulasjonsanlegg.

Utrustning / funksjon

Bruksområder

Pumpen muliggjør med sin presise innstilling av reguleringstype for den aktuelle anleggsspesifikke anvendelsen (f.eks. radiator, gulvvarme, takkjøling) en drift med høy anleggseffektivitet.

Varme

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Takvarme
 • Luftoppvarming
 • Hydraulisk shuntventil
 • Varmeveksler

Kjøling

 • Takkjøling
 • Gulvkjøling
 • Luft-klima-apparater
 • Hydraulisk shuntventil
 • Varmeveksler

Varme og kjøling kombinert

 • Automatisk omkobling

Avhengig av valgt bruk er følgende reguleringstyper tilgjengelige:

Reguleringstyper

 • Konstant turtall (manuell drift)
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Dynamic Adapt plus for kontinuerlig (dynamisk) tilpasning av transportytelsen til det aktuelle behovet
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • ΔT-const. for konstant regulering av differansetemperatur
 • Konstant Q foring konstant væskestrømregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Sum-væskestrøm-registrering via sirkulasjonspumpe for behovsrettet forsyning av sekundærpumper i varmekrets-fordelere
 • Brukerdefinert PID-regulering

Alternative funksjoner

 • Q-Limitmax. for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Q-Limitmin. for begrensning av den minimale væskestrømmen
 • No-Flow Stopp (null-gjennomstrømming-frakobling)
 • Automatisk senkedrift (utførelse «-R7»: ikke mulig, bortsett fra med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Minimumspunktregulering (Δp-c regulering med ekstern erverdi-sensor)
 • Variabel stigning til Δp-v-karakteristikk

Manuelle innstillinger

 • Valg av bruksområde i innstillingsassistenten
 • Innstilling av tilhørende driftsparametere
 • Nominelt driftspunkt: direkte innlegging av beregnet driftspunkt ved Δp-v
 • Statusindikering
 • Innstilling og tilbakesetting av energimengdetelling (varme og kulde)
 • Luftefunksjon til pumpen
 • Tastelås for å sperre innstillinger
 • Funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller til lagrede gjenopprettingspunkter (parametersett)
 • Parameterinnstilling av analoginnganger
 • Parameterinnstilling av binærinnganger
 • Parameterinnstilling av reléutganger
 • Dobbeltpumpefunksjon (ved 2 enkeltpumper, som skal brukes som dobbeltpumpe)

Automatiske funksjoner

 • Behovsoptimert effekttilpasning for energieffektiv drift avhengig av driftstypen
 • Registrering senkedrift (utførelse «-R7»: ikke mulig, bortsett fra med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Frakobling ved null-gjennomstrømmings-registrering (No-Flow Stop)
 • Softstart
 • Automatiske feilrettingsrutiner (f.eks. deblokkeringsfunksjon)
 • Omkobling varme-/kjøledrift (utførelse «-R7»: automatisk omkobling ikke mulig, bortsett fra med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Komplett motorvern med integrert utløsningselektronikk

Eksterne styringsinnganger og deres funksjoner

 • 2x analoginngang:
 • Signaltype: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Bruk: Settpunktfjernstyring for hver reguleringstype (unntatt Multi-Flow Adaptation), sensorinnganger for temperatur, differansetrykk eller fri sensor i brukerdefinert PID-drift
 • 2x digitalinngang:
 • For potensialfrie styringsutganger eller bryter
 • Parametrerbare funksjoner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (GLT-AV)
  • Tastelås
  • Omkobling varme-/kjøledrift

Wilo Net for dobbeltpumpestyring av 2 enkeltpumper, flere pumper som kommuniserer med hverandre og pumpe-fjernstyring via Gateway

Meldings- og indikeringsfunksjoner

 • Displaystatus driftsindikator:
  • Settpunkt
  • Faktisk løftehøyde
  • Er-væskestrøm
  • Effektforbruk
  • Elektrisk forbruk
  • Temperaturer (utførelse «-R7»: faktisk medietemperatur mulig med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Statusindikering LED: Feilfri drift (grønn LED), pumpekommunikasjon (blå LED)
 • Displaystatus visning feil (displayfarge rød):
  • Feilkoder og feilbeskrivelse i fulltekst
  • Stoppetiltak
 • Displaystatus visning advarsel (displayfarge gul):
  • Advarselskoder og beskrivelse av advarselen i fulltekst
  • Stoppetiltak
 • Displaystatus prosessvisning (displayfarge blå):
  • Pumpeutlufting
  • Oppdatering prosess
 • Displaystatus BMS-kommunikasjon (displayfarge blå):
 • Sammendrag av de aktive BMS-parameterne (datahastighet, adresse,...)
 • Samlefeilmelding SSM (potensialfri vekslekontakt)
 • Samlet driftsmelding SBM (potensialfri NO (normalt åpen))

Dataoverføring

 • Bluetooth-grensesnitt for trådløs dataoverføring og fjernbetjening av pumpen med smarttelefon eller nettbrett.
 • Fjernovervåkning av pumpen via Internett med Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt grensesnitt Modbus TCP for forbindelse med bygningsautomasjon (mulig med Wilo-CIF-modul Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Serielt, digitalt grensesnitt Modbus RTU for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt grensesnitt BACnet IP for forbindelse med bygningsautomasjon (mulig med Wilo-CIF-modul Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Serielt, digitalt grensesnitt BACnet MS/TP for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt LON-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via BUSS-system LONWorks (mulig med Wilo-CIF-modul LON).
 • Serielt, digitalt grensesnitt CANopen for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system CANopen (mulig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt PLR-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via firmaspesifikke koblingsmoduler (mulig med Wilo-CIF-modul PLR).

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumper)

 • Hoved-/reservedrift (automatisk omkobling ved feil / tidsstyrt pumpeveksel)
 • Parallelldrift (virkningsgradoptimert inn- og utkobling ved topplast)

Utrustning

 • Ved flenspumper: Flensutførelser
  • Standardutførelse for pumper DN 32 til DN 65: Kombiflens PN 6/10 (flens PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6 og PN 16
  • Standardutførelse for pumper DN 80 / DN 100: Flens PN 6 (dimensjonert PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6
  • Spesialutførelse for pumpene DN 32 til DN 100: Flens PN 16 (ifølge EN 1092-2) for motflens PN 16
 • Tallrike integrerte kommunikasjonsgrensesnitt og alternativt brukbart CIF-modul-støpsel
 • 5 kabelinnføringer for tilkobling av kommunikasjonsgrensesnitt
 • Bluetooth-grensesnitt
 • Høyoppløselig grafikkdisplay med grønn knapp og 2 taster
 • Brukervennlig koblingsboks
 • Integrert temperatursensor (utførelse «-R7»: uten)
 • Varmeisolering som standard for oppvarmingsbruk
 • Elektrohurtigkobling med optimalisert Wilo-Connector for strømforsyning

Leveringstilstand

 • Pumpe
 • Optimert Wilo-Connector
 • 2x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Underlagsskiver for flenseskruer (ved nominell diameter for tilkobling DN 32 – DN 65)
 • Tetning ved gjengeanslutning
 • Varmeisolering
 • Monterings- og driftsveiledning

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Høyeffektiv pumpe (skrueforbindelse‐ eller flenspumpe), elektronisk regulert

30/

Nominell diameter for tilkobling

0,5-12

Nominelt løftehøydeområde [m]

-R7

uten integrert Stratos MAXO-temperatursensor

-P1

LABS-fri utførelse

Tekniske spesifikasjoner

 • Tillatt temperaturområde -10 °C til +110 °C, -10 °C til +90 °C (utførelse «-R7»)
 • Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Gjenge- eller flenstilkobling (typeavhengig) Rp 1 til DN 100
 • Maks. driftstrykk standardutførelse: 6/10 bar eller 6 bar (spesialutførelse: 10 bar eller 16 bar)
 • Isolasjonsklasse: F
 • Støyemisjon iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / boliger (C1)
 • Støyresistans iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrimiljø (C2)
 • Maks. væskestrøm Q: 68 m³/h
 • Maks. løftehøyde H: 16 m

Materialer

 • Material lager: Antimonimpregnert kull
 • Løpehjul: PPS-GF40
 • Pumpehus: 5.1300, KTL-coatet
 • Aksel: 1.4028, DLC-coatet

Utførelse

 • Smart våtløpersirkulasjonspumpe med EC-motor og integrert elektronisk effekttilpasning
 • Grønn-knapp-teknologi og grafisk display
 • Motorvern med utløserelektronikk
 • Støpsel for funksjonsutvidelse med opsjonale CIF-moduler for bygningsautomasjon
 • Løpehjul med tredimensjonalt krummede skovler og kunststoffspalterør av karbonfiberkomposittmateriale
Nedlastinger

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2172323
Utgave 2018-11
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikkelnummer 2217836
Utgave 2021-11
Sideformat 148.2 x 209.9 mm
Sideantall 168
PDF (737 KB)

Monterings- og driftsveiledning (digital)

Wilo-Stratos MAXO

HTML (37 MB)

Sertifiseringshefte

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 40
PDF (6 MB)

Versjonsnotater

Versjonsnotater Stratos MAXO

Artikkelnummer 2212705
Utgave 2021-04
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 60
PDF (4 MB)

Sertifikat

Sammendrag litiumbatteritest

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 1
PDF (179 KB)

Sammendrag litiumbatteritest/UN38.3

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sideantall 1
PDF (179 KB)
Produktliste
Antall treff: 112
180 … 360 mm
[112]
ProduktbetegnelseNRF-nummerRørtilkoblingEnergieffektivitetsindeksen (EEI)Monteringslengde l0Maks. driftstrykk PNNettilkoblingCa. bruttovekt mAntall per palleArtikkelnummer
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10
9007006
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
34,9 kg
8
2164595
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6
9007007
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
35,1 kg
8
2164596
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10
9007008
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
35,1 kg
8
2164597
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6
9007009
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2164598
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10
9007011
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2164599
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6
9007012
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2164600
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10
9007013
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2164601
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6
9007014
DN 100
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,2 kg
8
2164602
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10
9007015
DN 100
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,2 kg
8
2164603
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6
9007016
DN 100
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
39,3 kg
8
2164604
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10
9007017
DN 100
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
39,3 kg
8
2164605
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
-
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 32
0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
-
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
-
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217956
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
31,3 kg
8
2217957
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
32,4 kg
8
2217958
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
23,9 kg
8
2217959
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
23,9 kg
8
2217960
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
33,8 kg
8
2217961
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
34,9 kg
8
2217962
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
35,1 kg
8
2217963
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
35,1 kg
8
2217964
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2217965
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2217966
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2217967
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2217968
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6-R7
-
DN 100
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,2 kg
8
2217969
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10-R7
-
DN 100
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,2 kg
8
2217970
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6-R7
-
DN 100
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
39,3 kg
8
2217971
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10-R7
-
DN 100
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
39,3 kg
8
2217972
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16
-
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
-
DN 32
0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
-
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
-
DN 50
0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276