Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Optimal anleggsdrift takket være systemkompetanse

Dimensjoneringsmetoder for vannforsyning

Vi ønsker at du ikke velger en vilkårlig løsning, men den som passer deg perfekt. Vi vil gjerne samarbeide med deg for å utvikle den individuelle og økonomiske produktløsningen.

Numeriske strømningssimuleringer - CFD-simulering

Riktig dimensjonering og installasjon av røremekanismer og ventilasjonssystemer er en forutsetning for effektiv og pålitelig biologisk rensing av spillvann.

Wilo har moderne, programvarebaserte dimensjoneringsverktøy og metoder. For å velge riktig teknologi for ditt anlegg bla. dimensjoneringsmetoder for numeriske strømningssimuleringer (CFD-simulering).

Denne nøyaktige analysen tar hensyn til dine anleggsspesifikke rammebetingelser. Som et resultat kan potensielle svakheter identifiseres tidlig og optimeringsmetoder utvikles. Som driftsansvarlig kan du dra nytte av et komplett dimensjonert system hvor alle teknologier og komponenter er skreddersydd og nøyaktig tilpasset for ethvert behov.

Se i en video hvordan du effektivt kan dimensjonere systemet. Takket være moderne Wilo dimensjoneringsverktøy.

Rørledningsberegninger

For å transportere et medium fra A til B trenger du ikke bare en pumpe - du trenger riktig pumpeløsning for dine behov eller de aktuelle forhold.
Dette er både medieegenskapene, og for det andre rørledningssystemet. Hver høydeprofil, hvert monteringsarmatur og hvert formstykke forårsaker trykktap i rørledningssystemet.
Hvis pumpen ikke er korrekt tilpasset rørledningssystemet, kan den ikke gi nødvendig transportytelse.
Derfor, med vårt valgprogramvare, kan du ikke bare bestemme hvilken pumpe som er egnet basert på de nødvendige Q/H-verdiene, men også la en rørledningberegning virke inn på ditt valg.

Vårt kompetanse-team vil gjerne bestemme rørledningstapene for deg i disse tilfellene.

Kontakt oss