Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Chytré čerpadlo pro průmyslové objekty s řídícím systémem budov.

Vaše výhody
Wilo-Stratos MAXO

Chytré čerpadlo pro průmyslové objekty s řídícím systémem budov.

S optimalizovanými a inovativními funkcemi na úsporu energie uvádí Wilo-Stratos MAXO nové standardy pro komerční použití HVAC a pitné vody v oblasti energetické účinnosti. Díky mimořádné uživatelské přístupnosti je navíc ovládání snazší než kdy dřív.Vaše výhody

 • Různé varianty pro napojení na managment systém budov
 • Intuitivní ovládání díky navádění k nastavení pomocí průvodce nastavením a díky kombinaci nového displeje a ovládacímu tlačítku s „technologií zeleného knoflíku“.
 • Maximální energetická účinnost díky souhře optimalizovaných a inovativních, energeticky úsporných funkcí (např. No-Flow Stop).
 • Optimální efektivita systému díky novým, inovativním, inteligentním regulačním funkcím, např. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT-const.
 • Nejmodernější komunikační rozhraní (např. Bluetooth) pro připojení na mobilní koncová zařízení a přímé propojení čerpadel k řízení několika čerpadel přes Wilo Net.
 • Maximální pohodlí při elektromontáži přes přehledný a velkorysý prostor pro svorky a přes optimalizovaný Wilo-Connector.
Popis konstrukční řady
Wilo-Stratos MAXO

Konstrukční typ

Mokroběžné oběhové čerpadlo Smart se šroubením nebo přírubovým spojem, s EC motorem s integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu.

Použití

Teplovodní vytápění všech systémů, klimatizační zařízení, uzavřené chladicí okruhy, průmyslová cirkulační zařízení.

Vybavení/funkce

Oblasti použití

Díky přesnému nastavení regulačního režimu pro použití s příslušným zařízením (např. radiátory, podlahové vytápění, stropní chlazení) umožňuje čerpadlo provoz s nejvyšší možnou efektivitou zařízení.

Vytápění

 • Radiátory
 • Podlahové vytápění
 • Stropní topení
 • Ohřívač vzduchu
 • Vytápění betonového jádra*
 • Hydraulický vyrovnávač
 • Rozdělovač bez diferenčního tlaku*
 • Vytápění vyrovnávacích zásobníků*
 • Výměník tepla
 • Okruh zdrojů tepla (tepelné čerpadlo)*
 • Okruh dálkového tepla*

Chlazení

 • Stropní chlazení
 • Podlahové chlazení
 • Klimatizační jednotky
 • Chlazení betonového jádra*
 • Hydraulický vyrovnávač
 • Rozdělovač bez diferenčního tlaku*
 • Chlazení vyrovnávacích zásobníků*
 • Výměník tepla
 • Okruh rekuperačního chlazení*
 • Okruh dálkového chlazení*

(* typ zařízení k dispozici od SW≥01.05.10.00)

Kombinace vytápění a chlazení

 • Automatické přepínání (provedení „-R7“: není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)

Podle zvoleného použití jsou k dispozici následující regulační režimy:

Regulační režimy

 • Konstantní otáčky (provoz s konstantními otáčkami)
 • Δp-c pro konstantní diferenční tlak
 • Δp-v pro variabilní diferenční tlak
 • Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) úpravu čerpacího výkonu dle aktuální potřeby
 • T-const. pro konstantní regulaci teploty
 • ΔT-const. pro konstantní regulaci rozdílné teploty
 • Konstant Q pro konstantní regulaci čerpaného množství
 • Multi-Flow Adaptation: Zjišťování celkového objemového proudu pomocí podávacího čerpadla pro odpovídající zásobování sekundárních čerpadel v rozdělovačích topného okruhu
 • Uživatelem definovaná regulace PID

Volitelné funkce

 • Q-Limitmax. k omezení maximálního čerpaného množství
 • Q-Limitmin. k omezení minimálního čerpaného množství
 • No-Flow Stop (vypnutí při nulovém průtoku)
 • Automatický útlumový režim (provedení „-R7“: není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Regulace špatného bodu (Δp-c regulace pomocí externího senzoru skutečné hodnoty)
 • Variabilní strmost charakteristiky Δp-v

Manuální nastavení

 • Výběr oblasti použití v průvodci nastavením
 • Nastavení příslušných provozních parametrů
 • Jmenovitý provozní bod: přímé zadání vypočteného provozního bodu při Δp-v
 • Indikátor stavu
 • Nastavení a resetování počítadla množství energie (teplo a chlad)
 • Funkce odvzdušnění čerpadla
 • Blokace kláves k zablokování nastavení
 • Funkce pro resetování na nastavení z výroby nebo na uložené body obnovení (sady parametrů)
 • Parametrizace analogových vstupů
 • Parametrizace binárních vstupů
 • Parametrizace výstupů relé
 • Funkce zdvojených čerpadel (u 2 samostatných čerpadel, které mají být provozovány jako zdvojené čerpadlo)

Automatické funkce

 • Nastavení výkonu optimalizované dle potřeby pro energeticky efektivní provoz v závislosti na provozním režimu
 • Rozpoznání útlumového režimu (provedení „-R7“: není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Vypnutí při zjištění nulového průtoku (No-Flow Stop)
 • Měkký start
 • Automatické rutiny k odstranění chyb (např. deblokační funkce)
 • Přepnutí na topný/chladicí režim (provedení „-R7“: automatické přepnutí není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Plná ochrana motoru s integrovanou spouštěcí elektronikou

Externí řídicí vstupy a jejich funkce

 • 2x analogový vstup:
 • Typy signálů: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000
 • Použití: Dálková regulace požadované hodnoty pro každý regulační režim (kromě Multi-Flow Adaptation), senzorické vstupy pro teplotu, diferenční tlak nebo volný senzor v uživatelem definovaném PID provozu
 • 2x digitální vstup:
 • Pro řídicí beznapěťové výstupy nebo spínače
 • Parametrizovatelné funkce:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-VYP)
  • Blokace kláves
  • Přepínání topení/chlazení

Wilo Net pro řízení zdvojeného čerpadla u 2 samostatných čerpadel, vzájemná komunikace několika čerpadel a dálková regulace čerpadel přes Gateway

Signalizační funkce a funkce zobrazení

 • Stav displeje – indikátor provozního stavu:
  • Požadovaná hodnota
  • Skutečná dopravní výška
  • Skutečné čerpané množství
  • Příkon
  • Spotřeba elektřiny
  • Teploty (provedení „-R7“: skutečná teplota média je možná s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Indikátor stavu LED: Bezchybný provoz (zelená LED), komunikace čerpadla (modrá LED)
 • Status displeje, zobrazení chyby (červená barva displeje):
  • Chybové kódy a popis chyb v plném znění
  • Nápravná opatření
 • Status displeje, zobrazení varování (žlutá barva displeje):
  • Varovné kódy a popis varování v textu
  • Nápravná opatření
 • Status displeje, procesní zobrazení (modrá barva displeje):
  • Odvětrávání čerpadla
  • Proces aktualizace
 • Status displeje, komunikace BMS (modrá barva displeje):
 • Shrnutí aktivních parametrů BMS (přenosová rychlost, adresa,...)
 • Sběrné hlášení poruchy SSM (beznapěťový přepínací kontakt)
 • Sběrná provozní signalizace SBM (beznapěťový kontakt normálně otevřený)

Přenos dat

 • Bluetooth rozhraní pro bezdrátovou výměnu dat a dálkové ovládání čerpadla pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
 • Dálkové monitorování čerpadla přes internet díky Wilo-Smart Gateway.
 • Digitální rozhraní Modbus TCP pro připojení na automatické řízení objektu (možné s modulem CIF Wilo Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitální rozhraní Modbus RTU pro připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí RS485 (možné s Wilo CIF modulem Modbus RTU).
 • Digitální rozhraní BACnet IP pro připojení na automatické řízení objektu (možné s modulem CIF Wilo Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitální rozhraní BACnet MS/TP pro připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí RS485 (možné s Wilo-CIF modulem BACnet MS/TP).
 • Sériové digitální rozhraní LON připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí LONWorks (možné s Wilo CIF modulem LON).
 • Sériové digitální rozhraní CANopen připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí CANopen (možné s Wilo CIF modulem CANopen).
 • Sériové digitální rozhraní PLR k připojení na automatické řízení objektu přes specifické firemní spojovací moduly (možné s Wilo CIF modulem PLR).

Řízení zdvojených čerpadel (zdvojené čerpadlo resp. 2x samostatné čerpadlo)

 • Základní/záložní režim (automatický přepínač při poruše / časově závislá výměna čerpadel)
 • Paralelní provoz (připojení a vypnutí špičkového zatížení s optimalizací účinnosti)

Vybavení

 • U přírubových čerpadel: přírubová provedení
  • Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: Kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 16
  • Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: Příruba PN 6 (navržená PN 16 dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 6
  • Speciální provedení pro čerpadla DN 32 až DN 100: Příruba PN 16 (dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 16
 • Četná integrovaná komunikační rozhraní a volitelně použitelná zástrčka pro místo zapojení CIF modulu
 • 5 kabelových průchodek pro připojení komunikačních rozhraní
 • Bluetooth rozhraní
 • Grafický displej s vysokým rozlišením se zeleným knoflíkem a 2 tlačítky
 • Uživatelsky optimalizovaný prostor pro svorky
 • Integrované teplotní čidlo (provedení „-R7“: bez)
 • Sériová tepelná izolace pro použití v topných zařízeních
 • Elektrická rychlopřípojka s optimalizovaným konektorem Wilo-Connector pro napájení

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Optimalizovaný Wilo-Connector
 • 2x šroubení kabelu M16 x 1,5
 • Podložky pro přírubové šrouby (u přípojek se jmenovitou světlostí DN 32 - DN 65)
 • Těsnění v případě přípojky na závit
 • Tepelná izolace
 • Návod k montáži a obsluze

Typový klíč

Příklad:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5–12

Stratos MAXO

Čerpadlo s vysokou účinností (čerpadlo na šroubení nebo přírubové čerpadlo), elektronicky řízené

30/

Jmenovitá světlost přípojky

0,5–12

Rozsah jmenovité dopravní výšky [m]

-R7

bez integrovaného teplotního čidla Stratos MAXO

-P1

Provedení bez substance zhoršující smáčivost barvy

Technické údaje

 • Přípustný teplotní rozsah -10 °C až +110 °C, -10 °C až +90 °C (provedení „-R7“)
 • Síťová přípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Třída krytí IPX4D
 • Připojení na šroubení resp. na přírubový spoj (podle typu) Rp 1 až DN 100
 • Max. provozní tlak – standardní provedení: 6/10 barů resp. 6 barů (speciální provedení: 10 barů nebo 16 barů)
 • Izolační třída: F
 • Rušivé elektromagnetické záření podle: EN 61800-3:2004+A1:2012 / obytné prostředí (C1)
 • Odolnost proti rušení podle: EN 61800-3:2004+A1:2012 / průmyslové prostředí (C2)
 • Max. čerpací výkon Q: 74 m³/h
 • Max. dopravní výška H: 16 m

Materiály

 • Materiál ložiska: Uhlík, impregnovaný antimonem
 • Oběžné kolo: PPS-GF40
 • Skříň čerpadla: šedá litina
 • Hřídel: 1.4028, s povrchovou úpravou DLC

Konstrukce

 • Mokroběžné oběhové čerpadlo Smart s EC motorem a integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu
 • Technologie zeleného knoflíku a grafický displej
 • Ochrana motoru se spouštěcí elektronikou
 • Zástrčka pro rozšíření funkcí s volitelným CIF modulem pro automatiku budovy
 • Oběžné kolo s trojrozměrně zakřivenými lopatkami a plastovou oddělovací trubkou z kompozitu z uhlíkových vláken
Dokumenty

Návod k montáži a obsluze

Wilo-Stratos MAXO-R7

Číslo výrobku 2217836
Vydání 2021-11
Formát stran 148.2 x 209.9 mm
Počet stránek 168
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2226400
Vydání 2023-02
Formát stran 148.2 x 209.9 mm
Počet stránek 60
PDF (4 MB)

Certifikační brožura

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Číslo výrobku 2209011
Vydání 2022-11
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 72
PDF (28 MB)

Certifikát REACH

Nařízení REACH

Vydání 2021-05
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 4
PDF (262 KB)

Poznámky k verzi

Poznámky k provedení Stratos MAXO

Číslo výrobku 2212705
Vydání 2021-04
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 60
PDF (4 MB)

Certifikát

Souhrnný test lithiových baterií

Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1
PDF (179 KB)

Souhrnný test lithiových baterií/UN38.3

Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 1
PDF (179 KB)

Výběr výrobku
Počet výsledků: 80
180 … 360 mm
[80]
4.241 … 16.27 m
[63]
8.097 … 75.92 m³/h
[74]
Název výrobkuPřípojka trubkyEEIKonstrukční délka l0Maximální provozní tlak PNSíťová přípojkaHmotnost brutto cca mPočet na jednu paletuČíslo výrobkuCena (bez daně z přidané hodnoty)
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
EUR 888,-
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
EUR 1.094,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
EUR 1.057,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
EUR 1.296,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
EUR 1.206,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
EUR 1.479,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
EUR 1.320,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
EUR 1.622,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
EUR 1.482,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
EUR 1.825,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
EUR 1.092,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
EUR 1.343,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
EUR 1.278,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
EUR 1.572,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
EUR 1.333,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
EUR 1.639,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
EUR 1.448,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
EUR 1.777,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
EUR 1.568,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
EUR 1.925,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
EUR 1.989,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
EUR 2.191,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
EUR 1.440,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
EUR 1.821,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
EUR 1.620,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
EUR 2.072,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
EUR 2.023,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
EUR 2.506,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
EUR 2.399,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
EUR 3.096,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
EUR 1.500,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
EUR 1.843,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
EUR 2.023,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
EUR 2.485,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222237
Na vyžádání
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222240
EUR 2.214,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2225910
EUR 2.754,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
EUR 2.550,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
EUR 3.133,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
EUR 3.476,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
EUR 3.713,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
EUR 2.565,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
EUR 3.227,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
EUR 2.891,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
EUR 3.552,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
EUR 3.059,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
EUR 3.760,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222242
Na vyžádání
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10-R7
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222245
EUR 3.121,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2225911
EUR 3.780,-