Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Chytré čerpadlo pro průmyslové objekty s řídícím systémem budov.

Vaše výhody
Wilo-Stratos MAXO

Chytré čerpadlo pro průmyslové objekty s řídícím systémem budov.

S optimalizovanými a inovativními funkcemi na úsporu energie uvádí Wilo-Stratos MAXO nové standardy pro komerční použití HVAC a pitné vody v oblasti energetické účinnosti. Díky mimořádné uživatelské přístupnosti je navíc ovládání snazší než kdy dřív.Vaše výhody

 • Různé varianty pro napojení na managment systém budov
 • Intuitivní ovládání díky navádění k nastavení pomocí průvodce nastavením a díky kombinaci nového displeje a ovládacímu tlačítku s „technologií zeleného knoflíku“.
 • Maximální energetická účinnost díky souhře optimalizovaných a inovativních, energeticky úsporných funkcí (např. No-Flow Stop).
 • Optimální efektivita systému díky novým, inovativním, inteligentním regulačním funkcím, např. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT-const.
 • Nejmodernější komunikační rozhraní (např. Bluetooth) pro připojení na mobilní koncová zařízení a přímé propojení čerpadel k řízení několika čerpadel přes Wilo Net.
 • Maximální pohodlí při elektromontáži přes přehledný a velkorysý prostor pro svorky a přes optimalizovaný Wilo-Connector.
Popis konstrukční řady
Wilo-Stratos MAXO

Konstrukční typ

Mokroběžné oběhové čerpadlo Smart se šroubením nebo přírubovým spojem, s EC motorem s integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu.

Použití

Teplovodní vytápění všech systémů, klimatizační zařízení, uzavřené chladicí okruhy, průmyslová cirkulační zařízení.

Vybavení/funkce

Oblasti použití

Díky přesnému nastavení regulačního režimu pro použití s příslušným zařízením (např. radiátory, podlahové vytápění, stropní chlazení) umožňuje čerpadlo provoz s nejvyšší možnou efektivitou zařízení.

Vytápění

 • Radiátory
 • Podlahové vytápění
 • Stropní topení
 • Ohřívač vzduchu
 • Vytápění betonového jádra*
 • Hydraulický vyrovnávač
 • Rozdělovač bez diferenčního tlaku*
 • Vytápění vyrovnávacích zásobníků*
 • Výměník tepla
 • Okruh zdrojů tepla (tepelné čerpadlo)*
 • Okruh dálkového tepla*

Chlazení

 • Stropní chlazení
 • Podlahové chlazení
 • Klimatizační jednotky
 • Chlazení betonového jádra*
 • Hydraulický vyrovnávač
 • Rozdělovač bez diferenčního tlaku*
 • Chlazení vyrovnávacích zásobníků*
 • Výměník tepla
 • Okruh rekuperačního chlazení*
 • Okruh dálkového chlazení*

(* typ zařízení k dispozici od SW≥01.05.10.00)

Kombinace vytápění a chlazení

 • Automatické přepínání (provedení „-R7“: není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)

Podle zvoleného použití jsou k dispozici následující regulační režimy:

Regulační režimy

 • Konstantní otáčky (provoz s konstantními otáčkami)
 • Δp-c pro konstantní diferenční tlak
 • Δp-v pro variabilní diferenční tlak
 • Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) úpravu čerpacího výkonu dle aktuální potřeby
 • T-const. pro konstantní regulaci teploty
 • ΔT-const. pro konstantní regulaci rozdílné teploty
 • Konstant Q pro konstantní regulaci čerpaného množství
 • Multi-Flow Adaptation: Zjišťování celkového objemového proudu pomocí podávacího čerpadla pro odpovídající zásobování sekundárních čerpadel v rozdělovačích topného okruhu
 • Uživatelem definovaná regulace PID

Volitelné funkce

 • Q-Limitmax. k omezení maximálního čerpaného množství
 • Q-Limitmin. k omezení minimálního čerpaného množství
 • No-Flow Stop (vypnutí při nulovém průtoku)
 • Automatický útlumový režim (provedení „-R7“: není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Regulace špatného bodu (Δp-c regulace pomocí externího senzoru skutečné hodnoty)
 • Variabilní strmost charakteristiky Δp-v

Manuální nastavení

 • Výběr oblasti použití v průvodci nastavením
 • Nastavení příslušných provozních parametrů
 • Jmenovitý provozní bod: přímé zadání vypočteného provozního bodu při Δp-v
 • Indikátor stavu
 • Nastavení a resetování počítadla množství energie (teplo a chlad)
 • Funkce odvzdušnění čerpadla
 • Blokace kláves k zablokování nastavení
 • Funkce pro resetování na nastavení z výroby nebo na uložené body obnovení (sady parametrů)
 • Parametrizace analogových vstupů
 • Parametrizace binárních vstupů
 • Parametrizace výstupů relé
 • Funkce zdvojených čerpadel (u 2 samostatných čerpadel, které mají být provozovány jako zdvojené čerpadlo)

Automatické funkce

 • Nastavení výkonu optimalizované dle potřeby pro energeticky efektivní provoz v závislosti na provozním režimu
 • Rozpoznání útlumového režimu (provedení „-R7“: není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Vypnutí při zjištění nulového průtoku (No-Flow Stop)
 • Měkký start
 • Automatické rutiny k odstranění chyb (např. deblokační funkce)
 • Přepnutí na topný/chladicí režim (provedení „-R7“: automatické přepnutí není možné, pouze s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Plná ochrana motoru s integrovanou spouštěcí elektronikou

Externí řídicí vstupy a jejich funkce

 • 2x analogový vstup:
 • Typy signálů: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000
 • Použití: Dálková regulace požadované hodnoty pro každý regulační režim (kromě Multi-Flow Adaptation), senzorické vstupy pro teplotu, diferenční tlak nebo volný senzor v uživatelem definovaném PID provozu
 • 2x digitální vstup:
 • Pro řídicí beznapěťové výstupy nebo spínače
 • Parametrizovatelné funkce:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-VYP)
  • Blokace kláves
  • Přepínání topení/chlazení

Wilo Net pro řízení zdvojeného čerpadla u 2 samostatných čerpadel, vzájemná komunikace několika čerpadel a dálková regulace čerpadel přes Gateway

Signalizační funkce a funkce zobrazení

 • Stav displeje – indikátor provozního stavu:
  • Požadovaná hodnota
  • Skutečná dopravní výška
  • Skutečné čerpané množství
  • Příkon
  • Spotřeba elektřiny
  • Teploty (provedení „-R7“: skutečná teplota média je možná s teplotním čidlem Stratos MAXO)
 • Indikátor stavu LED: Bezchybný provoz (zelená LED), komunikace čerpadla (modrá LED)
 • Status displeje, zobrazení chyby (červená barva displeje):
  • Chybové kódy a popis chyb v plném znění
  • Nápravná opatření
 • Status displeje, zobrazení varování (žlutá barva displeje):
  • Varovné kódy a popis varování v textu
  • Nápravná opatření
 • Status displeje, procesní zobrazení (modrá barva displeje):
  • Odvětrávání čerpadla
  • Proces aktualizace
 • Status displeje, komunikace BMS (modrá barva displeje):
 • Shrnutí aktivních parametrů BMS (přenosová rychlost, adresa,...)
 • Sběrné hlášení poruchy SSM (beznapěťový přepínací kontakt)
 • Sběrná provozní signalizace SBM (beznapěťový kontakt normálně otevřený)

Přenos dat

 • Bluetooth rozhraní pro bezdrátovou výměnu dat a dálkové ovládání čerpadla pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
 • Dálkové monitorování čerpadla pomocí WiloCare.
 • Digitální rozhraní Modbus TCP pro připojení na automatické řízení objektu (možné s modulem CIF Wilo Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitální rozhraní Modbus RTU pro připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí RS485 (možné s Wilo CIF modulem Modbus RTU).
 • Digitální rozhraní BACnet IP pro připojení na automatické řízení objektu (možné s modulem CIF Wilo Ethernet (multiprotokol)).
 • Sériové digitální rozhraní BACnet MS/TP pro připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí RS485 (možné s Wilo-CIF modulem BACnet MS/TP).
 • Sériové digitální rozhraní LON připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí LONWorks (možné s Wilo CIF modulem LON).
 • Sériové digitální rozhraní CANopen připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí CANopen (možné s Wilo CIF modulem CANopen).
 • Sériové digitální rozhraní PLR k připojení na automatické řízení objektu přes specifické firemní spojovací moduly (možné s Wilo CIF modulem PLR).

Řízení zdvojených čerpadel (zdvojené čerpadlo resp. 2x samostatné čerpadlo)

 • Základní/záložní režim (automatický přepínač při poruše / časově závislá výměna čerpadel)
 • Paralelní provoz (připojení a vypnutí špičkového zatížení s optimalizací účinnosti)

Vybavení

 • U přírubových čerpadel: přírubová provedení
  • Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: Kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 16
  • Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: Příruba PN 6 (navržená PN 16 dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 6
  • Speciální provedení pro čerpadla DN 32 až DN 100: Příruba PN 16 (dle EN 1092-2) pro protipřírubu PN 16
 • Četná integrovaná komunikační rozhraní a volitelně použitelná zástrčka pro místo zapojení CIF modulu
 • 5 kabelových průchodek pro připojení komunikačních rozhraní
 • Bluetooth rozhraní
 • Grafický displej s vysokým rozlišením se zeleným knoflíkem a 2 tlačítky
 • Uživatelsky optimalizovaný prostor pro svorky
 • Integrované teplotní čidlo (provedení „-R7“: bez)
 • Sériová tepelná izolace pro použití v topných zařízeních
 • Elektrická rychlopřípojka s optimalizovaným konektorem Wilo-Connector pro napájení

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Optimalizovaný Wilo-Connector
 • 2x kabelová průchodka M16 x 1,5
 • Těsnění v případě přípojky na závit
 • Podložky pro přírubové šrouby (u přípojek se jmenovitou světlostí DN 32 - DN 65)
 • Tepelně izolační plášť
 • Návod k montáži a obsluze

Typový klíč

Příklad:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5–12

Stratos MAXO

Čerpadlo s vysokou účinností (čerpadlo na šroubení nebo přírubové čerpadlo), elektronicky řízené

30/

Jmenovitá světlost přípojky

0,5–12

Rozsah jmenovité dopravní výšky [m]

-R7

bez integrovaného teplotního čidla Stratos MAXO

-P1

Provedení bez substance zhoršující smáčivost barvy

Technické údaje

 • Přípustný teplotní rozsah -10 °C až +110 °C, -10 °C až +90 °C (provedení „-R7“)
 • Síťová přípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Třída krytí IPX4D
 • Připojení na šroubení resp. na přírubový spoj (podle typu) Rp 1 až DN 100
 • Max. provozní tlak – standardní provedení: 6/10 barů resp. 6 barů (speciální provedení: 10 barů nebo 16 barů)
 • Izolační třída: F
 • Rušivé elektromagnetické záření podle: EN 61800-3:2004+A1:2012 / obytné prostředí (C1)
 • Odolnost proti rušení podle: EN 61800-3:2004+A1:2012 / průmyslové prostředí (C2)
 • Max. čerpací výkon Q: 74 m³/h
 • Max. dopravní výška H: 16 m

Materiály

 • Ložisko: Uhlík, impregnovaný antimonem
 • Oběžné kolo: PPS-GF40
 • Těleso čerpadla: šedá litina
 • Hřídel: 1.4028, s povrchovou úpravou DLC

Konstrukce

 • Mokroběžné oběhové čerpadlo Smart s EC motorem a integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu
 • Technologie zeleného knoflíku a grafický displej
 • Ochrana motoru se spouštěcí elektronikou
 • Zástrčka pro rozšíření funkcí s volitelným CIF modulem pro automatiku budovy
 • Oběžné kolo s trojrozměrně zakřivenými lopatkami a plastovou oddělovací trubkou z kompozitu z uhlíkových vláken
Dokumenty

Návod k montáži a obsluze

Wilo-Stratos MAXO-R7

Číslo výrobku 2217836
Vydání 2021-11
Počet stránek 168
Jazyk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2226401
Vydání 2023-02
Počet stránek 272
Jazyk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Číslo výrobku 2226400
Vydání 2023-02
Počet stránek 60
Jazyk cs
PDF (4 MB)

Projektová příručka

Stratos MAXO Consulting Guide

Vydání 2019
Počet stránek 58
Jazyk en
PDF (8 MB)

Certifikační brožura

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Číslo výrobku 2209011
Vydání 2022-11
Počet stránek 72
Jazyk jazykově neutrální
PDF (28 MB)

Poznámky k verzi

Poznámky k provedení Stratos MAXO

Číslo výrobku 2212705
Vydání 2021-04
Počet stránek 60
Jazyk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Počet stránek 6
Jazyk jazykově neutrální
PDF (287 KB)

EPD

EPD EPD-WIL-20210308-IBA1-DE

Počet stránek 12
Jazyk jazykově neutrální
PDF (1 MB)
Výběr výrobku
Počet výsledků: 83
180 … 360 mm
[83]
4.241 … 16.27 m
[65]
8.097 … 75.92 m³/h
[77]
Název výrobkuPřípojka trubkyEEIKonstrukční délka l0Maximální provozní tlak PNSíťová přípojkaHmotnost brutto cca mPočet na jednu paletuČíslo výrobkuCena (bez daně z přidané hodnoty)
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
EUR 918,-
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
EUR 1.131,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
EUR 1.092,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
EUR 1.339,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
EUR 1.246,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
EUR 1.528,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
EUR 1.364,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
EUR 1.676,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
EUR 1.531,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
EUR 1.886,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
EUR 1.129,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
EUR 1.388,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
EUR 1.321,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
EUR 1.624,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
EUR 1.377,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
EUR 1.694,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
EUR 1.496,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
EUR 1.836,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
EUR 1.620,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
EUR 1.989,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
EUR 2.055,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
EUR 2.264,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
EUR 1.488,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
EUR 1.882,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
EUR 1.674,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
EUR 2.141,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
EUR 2.090,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
EUR 2.589,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
EUR 2.479,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
EUR 3.199,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
EUR 1.550,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
EUR 1.904,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
EUR 2.090,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
EUR 2.568,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222237
Na vyžádání
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-P1
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222239
EUR 2.425,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222240
EUR 2.288,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2225910
EUR 2.845,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
EUR 2.635,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
EUR 3.237,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
EUR 3.591,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
EUR 3.836,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
EUR 2.650,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
EUR 3.334,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2164587
EUR 2.906,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
EUR 2.987,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
EUR 3.670,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
EUR 3.160,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
EUR 3.885,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222242
Na vyžádání