Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Aerosolová hasící zařízení

Aerosolové hasicí zařízení (AHZ) zakládají nový trend objemového hašení a doplňují tak škálu hasebních látek, na bázi inertních plynů a v mnoha aplikacích je plně nahrazují.

AHZ WiloTOR je stabilní hasicí zařízení určené pro objemové hašení požárů třídy A, B a C dle ČSN EN 2 včetně hašení zařízení pod elektrickým napětím do 140 kVA.

Charakteristickým rysem AHZ řady WiloTOR, je vysoká účinnost hašení požáru. Díky hasební koncentraci 22g/m3 , v kombinaci s vysokou intenzitou vývinu hasicího aerosolu, poskytuje AHZ WiloTOR, nejlepší výkon ve své třídě.

Paramerty generátorů WiloTOR
Model Hmotnost GHA kg Hmotnost hasiva kg Objem chráněného prostoru m3 Hasící schopnost GHA g/m3 Teplotní interval použití °C Vnější rozměry mm
WiloTOR 10 2,8 1,0 43/35 22/28 od -60 do +95 54/240
WiloTOR 14 3,4 1,4 63/50 22/28 od -60 do +95 64/240
WiloTOR 28 5,3 2,8 127/100 22/28 od -60 do +95 110/240
WiloTOR 35 6,8 3,5 160/125 22/28 od -60 do +95 126/240
WiloTOR 15 7,3 1,5 34/25 45/60 od -60 do +95 215/235
WiloTOR 30 12,3 3 68/50 45/60 od -60 do +95 270/295
WiloTOR 63 23,6 6,3 45/90 45/90 od -60 do +95 340/360