Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Qingdao Sicht vom Wasser Stadtansicht QingdaoStadtansicht Qingdao

Světově první semicentrální systém pro zásobování a likvidaci pro metropoli budoucnosti

Ohromné aglomerace, takzvané megapolis, nedostatek vody a znečištění vzduchu – tyto výzvy si žádají inovativní řešení pro budoucnost. Takovým do budoucna zaměřeným řešením je inovativní centrum zásobování a likvidace SEMIZENTRAL v čínském Qingdau. Centrum zásobování a likvidace bylo otevřeno na jaře 2014 v rámci světové zahradnické výstavy. Jedná se o první referenční instalaci semicentralizovaného, integrovaného přístupu k infrastruktuře na světě; bude jej využívat přibližně 12 000 lidí.

SEMIZENTRAL je projektem Technické univerzity v Darmstadtu ve spolupráci s čínskou Univerzitou Tongij v Šanghaji. Společnost Wilo byla do projektu zapojena jako specialista na čerpadla a čerpací systémy při plánování i realizaci projektu a dodala širokou škálu čerpacích systémů v oblasti technického vybavení objektů a hospodaření s vodou. Projekt byl v roce 2015 oceněn cenou GreenTec Awards, jedním z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí a hospodářství v Evropě, a to v kategorii „Urbanizace“.

Quingdao – metropole na cestě k tomu stát se obřím městem, megapolis

Čínské přístavní město Qingdao v provincii Shangdong ve východní Číně již několik let trpí závažným nedostatkem vody. Je to dáno vývojem v oblasti počtu obyvatel. Populace celé této metropolitní oblasti se rozrostla už skoro na osm milionů obyvatel. Quingdao je již dnes městem typu megapolis a počet jeho obyvatel stále roste. Aby bylo možné vyrovnat se s tímto urbanistickým vývojem a poskytovat danému regionu vodu a energie, bylo nutné nalézt novou cestu.

Semizentral – flexibilní střední cesta

„Semizentral“ – to je flexibilní přístup k infrastruktuře pro města budoucnosti, střední cesta mezi decentralizovaným a centralizovanou úpravou odpadní vody.V každé nové městské části vzniká potřebná infrastruktura. Namísto toho, aby se voda čistila a dodávala pomocí ohromných systémů s dlouhou dobou náběhu, roste systém Semizentral s velkoměstem. Světově první semicentrální systém dodávky a likvidace integruje proudy odpadních vod a organických odpadů v modulárním konceptu řešení.Díky tomuto na budoucnost orientovanému přístupu k infrastruktuře klesá jak spotřeba čisté vody, tak množství odpadních vod v dané lokalitě zhruba o 30 – 40 procent. Užitková voda se neodvádí přímo k čištění, nýbrž dále se využívá. Například odpadní voda ze sprchování se dále používá ke splachování záchodu.Energie, která je k tomu zapotřebí, se produkuje v místě v integrované bioplynové stanici, kam se odvádí výsledný kal a domovní organický odpad. Čerpadla s vysokou účinností Wilo významně přispívají v pilotním provozu tohoto projektu. Pomáhají při získávání užitkové vody a energie z odpadních vod a organických odpadů. Teplo, které během procesu vzniká, může být použit pro vytápění. Centrum zásobování a likvidace je energeticky soběstačné a do značné míry představuje i nulové dopady na světové klima.Celkem je použito kolem 56 vysoce účinných mixérů s ponorným motorem, čerpadla a zařízení na zvyšování tlaku, jakož i systémy hašení požáru. Vodní infrastruktura je přizpůsobivá, účinná z hlediska využití zdrojů, flexibilní a může růst spolu se svým městským prostředím. Středisko je tak v každém okamžiku velké „právě dostačujícím způsobem“ a zároveň co nejmenší.