Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Innenansicht Nordbahnhof Praterstern

Stanice „Praterstern“ s přibližně 100 000 cestujícími denně je obzvláště vysoce frekventovanou dopravní křižovatkou. (Snímek: ÖBB / Robert Deopito)

Nádraží Vídeň Sever se spoléhá na on-line kontrolu přečerpávací stanice

Rakouským spolkovým drahám (ÖBB) patří na 25 000 nemovitostí, 5 000 budov a více než 1 000 stanic a zastávek, a proto jsou jedním z největších vlastníků nemovitostí v této alpské republice. Přibližně 760 vysoce kvalifikovaných odborníků udržuje infrastrukturu v provozuschopném stavu, a to 24 hodin denně. O pomoc při zajištění odvádění odpadních vod ve stanicích, jež je zásadně důležité, se starají webové služby, které jsou úspěšně spuštěny na nádraží Vídeň Sever „Praterstern“. Jak čerpadla, tak síťovou infrastrukturu dodala společnost Wilo. Tento komplex byl V roce 2008 kompletně zrekonstruován a nabízí cestujícím příjemné prostředí, které zahrnuje v neposlední řadě i sanitární zařízení. Aby byla zajištěna maximální účinnost, provozní spolehlivost a výkonnost, společnost ÖBB se rozhodla pro novou přečerpávací stanici „EMUport“ od společnosti Wilo.

Staniční toalety – obzvláštní výzva

„Systémy řízení přístupu, pracovníci úklidu a dohledu mohou sice zachovat vnější kvalitu sanitárních zařízení, ale musí být zajištěna i funkce,“ říká Andreas Coufal z divize Vídeňský technologický management společnosti ÖBB. Ve vysoce frekventovaných veřejných sanitárních prostorách však není vždy snadné zajistit funkci těchto zařízení: Do toalet se vždy dostávají různé předměty, které mohou způsobit, že čerpadla na odpadní vodu budou mimo provoz. To pak má nepříjemné vedlejší účinky na další návštěvníky toalet. „Dříve jsme měli několik výjezdů týdně kvůli opravám, abychom čerpadla zbavili pevných látek,“ uvedl p. Coufal.

Systém se separací pevných látek chrání čerpadla

Přečerpávací stanice Wilo „EMUport“ přinesla významnou úlevu, pokud jde o frekvenci vzniku závad v důsledku ucpání. V nově postaveném vídeňském hlavním nádraží se o odvádění odpadních vod úspěšně stará 21 zařízení „EMUport“. „Na základě dobrých zkušeností jsme se rozhodli pro tento systém se separací pevných látek i na nádraží Praterstern,“ uvedl p. Coufal.

V systému se separací pevných látek, vyvinutém společností Wilo, vtéká příchozí odpadní voda nejprve do nádrže, kde pevné látky zadržuje mřížka. Takto předem vyčištěná odpadní voda dále proudí skrz stacionární čerpadlo a shromažďuje se v zásobníku. Jakmile je dosaženo předem stanovené úrovně, čerpadlo čerpá odpadní vodu ze zásobníku zpět do nádoby na pevné látky. Odtud se pevné látky dopraví přes tlakové vedení do kanalizačního systému. Zařízení disponuje dvěma separačními komorami na pevné látky a čerpadly. Čerpadla běží střídavě, avšak v případě poruchy nebo údržby běží v nepřetržitém provozu, takže je zajištěno odvádění odpadních vod téměř bez přerušení.

Pravidelné kontroly funkčnosti a preventivní údržba rozhodují o životnosti

Díky systému se separací pevných látek se daří chránit hydrauliku čerpadel před materiály s vysokým potenciálem k jejich ucpání, přesto čerpadla přečerpávacích stanic vyžadují pravidelnou údržbu a servis. Norma DIN EN 12056-4 k tomu předepisuje konkrétní intervaly a opatření. Při komerčním využití musí být zařízení podrobeno údržbě kvalifikovanou osobou jednou za tři měsíce. Kromě toho musí přečerpávací stanici jednou za měsíc zkontrolovat provozovatel, a to vizuální kontrolou při alespoň dvou cyklech, s ohledem na správnou funkci.

To je při velkém množství nemovitostí ÖBB obrovskou pracovní zátěží. „Kromě toho dochází při tak intenzivním využití, jako je na vlakovém nádraží, k několika poruchám každý měsíc,“ stěžuje si Andreas Coufal na zneužití hygienických zařízení k odhazování odpadu. Koncept „WiloCare“ proto spočívá na dvou pilířích: Údržba v souladu s normou dle DIN EN 12056-4, stejně jako prevence sledováním činnosti zařízení v reálném čase. Za tímto účelem je přečerpávací stanice vybavena přídavnými senzory, které přes komunikační zařízení odesílají informace o zařízení do prostředí Wilo Cloud. „Z důvodů zabezpečení údajů pracujeme s vlastním internetovým systémem,“ upřesňuje Niko Kösling. „Systém analyzuje v reálném čase všechny klíčové provozní parametry. V případě, že dojde k neobvyklému nárůstu příkonu čerpadla, mohou servisní technici Wilo diagnostikovat problém již na základě celkové situace dostupných údajů a na místě jej pak odstranit, dříve, než dojde k výpadku.“

V závislosti na zvoleném servisním balíčku se pracovní úkoly mimo dojednané pravidelné služby účtují dle dohodnutých paušálních částek, nebo jsou již obsaženy v servisním poplatku. „Kromě technické transparentnosti díky měsíční zprávě o stavu zařízení je dále zajištěna také transparentnost nákladů,“ uvádí odpovědný provozovatel Andreas Coufal ještě další ekonomickou výhodu. Navíc ještě ulehčení práce vlastních zaměstnanců.„Pravidelné funkční kontroly a preventivní údržba jsou velmi důležité pro životnost zařízení,“ říká Thomas Huber, vedoucí servisu společnosti WILO Pumpen Österreich GmbH. „Pokud se tyto práce zanedbají,“ popisuje p. Huber situaci v praxi, „čerpadla tak dlouho nevydrží a skutečné náklady životního cyklu nezávisle na výrobci narůstají.“

Steuerung Hebeanlage Nordbahnhof Praterstern

Přečerpávací stanice je jednak napojena na kanalizaci – asi šest metrů pod úrovní hladiny zpětného vzdutí – a jednak na datovou síť. Kontrola on-line prostřednictvím služby „WiloCare“ značně zvyšuje provozní spolehlivost a životnost zařízení. (Snímek: ÖBB / Andreas Coufal)

Digitalizace podporuje kontrolu

Díky použití zařízení „EMUport“ se systémem se separací pevných látek se frekvence servisních výjezdů snížila o přibližně 50 procent. Díky kontrole prostřednictvím „WiloCare“ již nedochází k žádným výrazným poruchám, protože touto službou se optimalizují provozní parametry, což odstraňuje potenciální zdroje poruch. Důvody pro nyní bezpečný provoz představuje dále také pravidelně prováděná údržba ze strany specializovaných techniků Wilo a včasné kontroly nádob na separaci pevných látek ze strany zaměstnanců ÖBB.

Pro nádraží Vídeň Sever a pro zábavní park Prater, který přitahuje velké množství návštěvníků a nachází se v bezprostřední blízkosti, je funkčnost a čistota sanitárních zařízení nedocenitelným příspěvkem pro zlepšení image tohoto dopravního uzlu s přibližně 100 000 cestujícími denně.

‘WiloCare’

Pro nádraží Vídeň Sever a pro zábavní park Prater, který přitahuje velké množství návštěvníků a nachází se v bezprostřední blízkosti, je funkčnost a čistota sanitárních zařízení nedocenitelným příspěvkem pro zlepšení image tohoto dopravního uzlu s přibližně 100 000 cestujícími denně.