Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1 | Wilo

Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1

Artikkelnummer: 2207194
Veiledende pris (ekskl. MVA)
Tekniske data
Hydrauliske data
Minsteeffektivitetsindeks (MEI) ≥0,7
Maks. driftstrykk PN 16 bar
Min. medietemperatur Tmin -20 °C
Maks. medietemperatur Tmax 140 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin 0 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 50 °C
Drift
Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
Antall poler 4
Motor-effektivitetsklasse IE5
Effektforbruk P1 max 500 W
Nominell motorytelse P2 0,37 kW
Nominell strøm IN 2,2 A
Støyemisjon EN 61800-3
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3
Isolasjonsklasse F
Beskyttelsesklasse motor IP55
Motorvern Posistor integrert
Materialer
Pumpehus Grått støpejern
Løpehjul PPS-GF40
Aksel Rustfritt stål
Akseltetning AQ1EGG
Lanterne 5.1301/EN-GJL-250, KTL-coatet
Tillatte væsker (andre væsker på forespørsel)
Oppvarmingsvann (iht. VDI 2035) ja
Termisk olje Spesialutførelse mot pristillegg
Kjøle- og kaldtvann ja
Vannglykolblandinger (ved 20 – 40 vol.-% Glykol og medietemperatur ≤ 40 °C) ja
Installasjonsmål
Monteringslengde L0 280 mm
Rørtilkobling på sugesiden DN 40
Rørtilkobling på trykksiden DN 40

Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1

Betegnelse Tilordning Les dette
Analog IN (AI 1)

+ 24 V

+ In 1 →

- GND

Signaltype:

 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 0-20 mA
 • 4-20 mA

Dielektrisk styrke:

 • 30 V DC / 24 V AC

Strømforsyning:

 • 24 V DC: maksimalt 50 mA
Analog IN (AI 2) + In 2 →
  - GND
   
Analog IN (AI 3)

+ 24 V

+ In 3 →

- GND

Signaltype:

 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 0-20 mA
 • 4-20 mA
 • PT1000

Dielektrisk styrke:

 • 30 V DC / 24 V AC

Strømforsyning:

 • 24 V DC: maksimalt 50 mA
Analog IN (AI 4) + In 4 →
  - GND
   
Digital IN (DI 1)

DI 1 →

+ 24 V

Digitalinnganger for potensialfrie kontakter:

 • Maksimal spenning: < 30 V DC / 24 V AC
 • Maksimal strømsløyfe: < 5 mA
 • Driftsspenning: 24 V DC
 • Driftsstrømsløyfe: 2 mA per inngang
Digital IN (DI 2)

DI 2 →

+ 24 V

   
Wilo Net

↔ H

↔ L

GND H/L

 
 SSM

COM

← NO

← NC

Potensialfri vekslekontakt kontaktbelastning:

 • Minimalt tillatt: SELV 12 V AC / DC, 10 mA
 • Maksimalt tillatt: 250 V AC, 1 A,
  30 V DC, 1 A
   
SBM

COM

← NO

← NC

Potensialfri vekslekontakt kontaktbelastning:

 • Minimalt tillatt: SELV 12 V AC / DC, 10 mA
 • Maksimalt tillatt: 250 V AC, 1 A,
  30 V DC, 1 A
   
Nettilkobling

N

L

 

 

Priser
Veiledende pris (ekskl. MVA) Pris på forespørsel
Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1
Artikkelnummer 2207194
EAN-nummer 4062679116280
Farge grønn/svart/grå
Minste bestillingsmengde 1
Tilgjengelighet på markedet 2023-03-21
Emballasje
Emballasjetype Engangspall
Pakningsegenskap Transportemballasje
Antall per palle 1
Antall per lag 1
Mål og vekt
Lengdemål med forpakning 790 mm
Lengde L 590 mm
Høydemål med forpakning 708 mm
Høyde H 379 mm
Breddemål med forpakning 600 mm
Bredde W 574 mm
Ca. bruttovekt m 79 kg
Ca. nettovekt m 71,6 kg
Annonseringstekst

Høyeffektiv Inline-pumpe med EC-motor i energieffektivitetsklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2, hydraulisk minimumseffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7 og elektronisk effekttilpasning i tørrløper-utførelse. Pumpen er utført som ettrinns lavtrykksentrifugalpumpe med flenstilkobling og mekanisk tetning Stratos GIGA2.0-D er først og fremst konstruert for transport av oppvarmingsvann (iht. VDI 2035), kaldtvann og vann/glykol-blandinger uten slipende stoffer i varme-, klima- og kjølesystemer.

Konstruksjon ...-R1:

 • Ettrinns lavtrykk-sentrifugalpumpe med hel aksel i blokkonstruksjon
 • Spiralhus i Inline-utførelse (suge- og trykkstuss med like flenser på linje)
 • Flenser PN 16 – iht. EN 1092-2
 • Trykkmålingstilkoblinger (R 1/8) for mulig senere montering av en differansetrykkgiver (utførelse ...-R1 uten differansetrykkgiver)
 • Pumpehus og motorflens med katodisk dypplakkering som standard
 • Mekanisk tetning for vanntransport opptil Tmax. = +140 °C. Opptil T ≤ +40 °C er tilsetning av glykol mellom 20 % og 40 % volumandel tillatt. For vann/glykol-blandinger med glykolandel > 40 % til maks. 50 % volumandel og en medietemperatur på > +40 °C til maks. +120 °C eller andre medier som avviker fra vann bør det brukes en alternativ mekanisk tetning. Ved bruk av vann/glykol-blandinger anbefales generelt bruk av en S1-variant med passende mekanisk tetning.
 • Tilkoblingsspenninger:
  • 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Variant M-: 1~220 V … 240 V (±10 %), 50/60 Hz
 • Oppfyllelse av elektromagnetisk kompatibilitet uten ekstra tiltak
  • Støyemisjon for boliger i henhold til EN 61800-3:2018
  • Støyresistans for industriområde i henhold til EN61800-3:2018

Reguleringstyper:

 • Konstant turtall (n-const.)
 • Konstant temperatur (T-const.)
 • Konstant differansetemperatur (dT-const.)
 • Brukerdefinert PID-regulering
 • Bare mulig med differansetrykkgiver:
  • Permanent, automatisk effekttilpasning til anleggsforholdene uten angivelse av settpunkt Wilo-Dynamic Adapt plus (fabrikkinnstilling).
  • Behovstilpasset væskestrømoptimalisering av sirkulasjonspumpen gjennom kommunikasjon med flere sekundærpumper i et nettverk (Multi-Flow Adaptation).
  • Konstant væskestrøm (Q-const.)
  • Variabelt differansetrykk (dp-v) med opsjon for angivelse av nominelt driftspunkt Q og H
  • Konstant differansetrykk (dp-c)
  • Differansetrykkregulering dp-c hos et fjerntliggende punkt i rørsystemet (minimumspunktregulering)

Funksjoner:

 • Valg av bruksområde i innstillingsassistenten
 • Driftstyper for dobbeltpumpe: Hoved-/reservedrift
 • Omkobling mellom varme- og kjøledrift (automatisk, ekstern eller manuell)
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil-/varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefalinger
 • Integrert komplett motorvern
 • Bare mulig med differansetrykkgiver:
  • Varmemengdemåling
  • Kjølemengdemåling
  • Justerbar væskestrømbegrensning via Q-Limit-funksjon (Qmin og Qmax)
  • Automatisk utkobling av pumpen ved null gjennomstrømning (No-Flow Stop)
  • Optimert virkningsgrad i parallelldrift for dp-c og dp-v

Visning på «Home Screen» til det grafiske displayet:

 • Aktuelt innstilt reguleringstype
 • Aktuelt settpunkt
 • Aktuell væskestrøm (bare ved tilkoblet differansetrykkgiver)
 • Aktuell medietemperatur (bare ved tilkoblet temperatursensor)
 • Aktuelt effektforbruk
 • Kumulert elektrisk forbruk

Utførelse:

 • 4 konfigurerbare analoginnganger: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA og konvensjonell PT1000 (bare på to analoginnganger); strømforsyning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbare digitale innganger (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Varming/kjøling, Manuell overstyring (bygningsautomasjon frakoblet), betjeningslås (tastelås og fjernbetjenings-konfigurasjonsbeskyttelse))
 • 2 konfigurerbare meldereleer for drifts- og feilmeldinger
 • Innstikk for Wilo-CIF-moduler med grensesnitt for bygningsautomasjon (opsjonelt tilbehør: CIF-moduler Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss for kommunikasjon mellom Wilo-produkter, f.eks. Multi-Flow Adaptation, dobbeltpumpedrift og Wilo-Smart Gateway
 • Automatisk nøddrift ved unntakstilstander (pumpeturtall kan angis), f.eks. ved bortfall av busskommunikasjonen eller av sensorverdier
 • Grafisk fargedisplay (4,3 tommer) som kan dreies med enknapps håndbetjening
 • Bluetooth-grensesnitt via Wilo-Smart Connect modul BT
 • Avlesing og innstilling av driftsdata med bl.a. opprettelse av en oppstartsprotokoll via Bluetooth-grensesnitt ved hjelp av Wilo-Assistant-appen
 • Integrert dobbeltpumpestyring (med ferdig kablede dobbeltpumper), ved bruk av 2 enkeltpumper som dobbeltpumpeenhet, forbindelse via Wilo Net
 • Registrering av kabelbrudd ved analoge signaler (i forbindelse med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Tidsstempel for feil/advarsler og historiske driftsdata
 • Permanent driftsdataminne
 • Avløpsboringer for kondens i motorhuset som standard (stengt ved levering)
 • Lufteventil på lanternen

Leveringsomfang:

 • Pumpe
 • Wilo-Smart Connect modul BT
 • Kabelskjøter med gjenger og tetninger
 • Monteringsveiledning (kortversjon) og samsvarserklæring

Tilbehør (må bestilles separat):

3 konsoller med fikseringsmateriale for fundamentmontering

 • Blindflens for dobbeltpumpehus
 • Monteringshjelp for mekanisk tetning (inkl. monteringsskruer)
 • For tilkobling til bygningsautomasjon:
  • CIF-modul PLR
  • CIF-modul LON
  • CIF-modul BACnet MS/TP
  • CIF-modul Modbus RTU
  • CIF-modul CANopen
  • CIF-Modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Tilkobling M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Differansetrykkgiver 2 – 10 V
 • Differansetrykkgiver 4 – 20 mA
 • Temperatursensor PT1000 AA
 • Sensorhylser for installasjon av temperatursensorer i rørledningen
Driftsdata
Min. medietemperatur Tmin -20 °C
Maks. medietemperatur Tmax 140 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin 0 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 50 °C
Maks. driftstrykk PN 16 bar
Minsteeffektivitetsindeks (MEI) ≥0,7
Drift
Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
Motor-effektivitetsklasse IE5
Effektforbruk P1 max 500 W
Nominell motorytelse P2 0,37 kW
Nominell strøm IN 2,2 A
Maks turtall nmax 2140 1/min
Støyemisjon EN 61800-3
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3
Isolasjonsklasse F
Beskyttelsesklasse motor IP55
Motorvern Posistor integrert
Materialer
Pumpehus Grått støpejern
Løpehjul PPS-GF40
Aksel Rustfritt stål
Akseltetning AQ1EGG
Lanterne 5.1301/EN-GJL-250, KTL-coatet
Installasjonsmål
Rørtilkobling på sugesiden DN 40
Rørtilkobling på trykksiden DN 40
Monteringslengde l0 280 mm
Informasjon om bestillingsplasseringer
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1
Ca. nettovekt m 71,6 kg
Artikkelnummer 2207194
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikkelnummer 2227295
Utgave 2023-08
Sideantall 124
Språk no
PDF (11 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikkelnummer 2227296
Utgave 2023-08
Sideantall 488
Språk de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Sertifikat

Battery transportation information

Sideantall 6
Språk språknøytral
PDF (517 KB)
BIM/CAD
Tilbehør

Trinnløs regulering differansetrykkavhengig CCe-HVAC-system (21)

Trinnløs regulering temperaturavhengig CCe-HVAC-system (19)

Trinnløs regulering differansetrykkavhengig SCe-HVAC-system (17)

Rørmontering/overgangsstykker (7)

Veggmontering/fundamentoppbygging (6)

Vedlikehold/utskifting (1)

Pumpestyring/tilbehør (29)

Pumpestyring/Smart--reguleringssystem (3)

Pumpestyring/grensesnittmodul (7)

Differansetrykkregistrering (4)

Services

Wilo har lange tradisjoner for nært samarbeid med installatører og anleggskonstruktører. Wilo kundeservice for storkunder er en viktig del av partnerskapsfilosofien vår. Sammen utvikler vi et servicekonsept som passer dine individuelle krav – og som sammen med vår knowhow og personlige rådgivning sørger for at anleggene dine arbeider så energieffektivt, driftssikkert og kostnadsgunstig som mulig. Vår kompetente Wilo-serviceteknikere hjelper deg raskt og pålitelig.

Få vite mer

Anbefalte tjenester

Prosjektrådgivning
Prosjektrådgivning tørrløperpumper
    
2219321

Wilo støtter under planleggingsfasen for å sikre kvalitet og kostnadseffektivitet. Vår kompetente og kvalifiserte Wilo-service støtter deg med anbefalinger og teknisk rådgivning under hele prosjektet.

Prosjektrådgivningen omfatter følgende tjenester:

 • Regelmessige besøk på anlegget for å sikre informasjons- og rådgivningskvaliteten
 • Teknisk rådgivning, også tilgjengelig på anlegget
 • Statusrapport med anbefalinger etter besøket
 • Omfattende planleggingsstøtte fra en Wilo-ekspert
Oppstart
Oppstart tørrløperpumper
    
2219391

Det anbefales å la Wilos kundeservice starte opp pumpen(e)/anlegg(ene) for feilfri funksjon. Det sikrer en optimal innstilling og effektiv drift av systemet. Oppstarten omfatter følgende punkter:

 • Oppstart av anlegg i henhold til sjekklisten
 • Parameterinstilling og innstilling av koblingsanlegget
 • Kontroll og tilpasning av forkompresjon i trykktankene (fylling opp til 80 liter inkl.)
 • Funksjonstest av monterte systemer
 • Praksisorientert driftsveiledning
 • Wilo oppstartprotokoll

Prisen for oppstart gjelder bare for anlegg som er installert i samsvar med monterings- og driftsveiledningen samt etter aktuelle tekniske standarder. Det påløper ingen kostnader for eventuelle nødvendige materialer.

Vedlikehold
Vedlikehold BASIC tørrløperpumper
    
2219531

For å sikre driftssikkerheten til pumpene/systemene anbefales det å la Wilos fabrikkundeservice gjennomføre regelmessige og DIN-konforme inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider. Oppgavene utføres iht. DIN 31051 / DIN EN 13306. Oppgavene omfatter følgende punkter:

 • Visuell kontroll av pumpene/systemene
 • Mekanisk sjekk
 • Elektrisk sjekk
 • Kontroll av trykktanker som er tilgjengelige
 • Kontroll og ev. tilpasning av systemparametre
 • Oppretting av en vedlikeholdsprotokoll
 • Planlegging og organisasjon gjennomføres av Wilo. Ytterligere individuelle vedlikeholdstilbud kan fåes på forespørsel
Vedlikehold COMFORT tørrløperpumper
    
2219493

For å sikre driftssikkerheten til pumpene/systemene anbefales det å la Wilos fabrikkundeservice gjennomføre regelmessige og DIN-konforme inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider. Oppgavene utføres iht. DIN 31051 / DIN EN 13306. Oppgavene omfatter følgende punkter:

 • Visuell kontroll av pumpene/systemene
 • Mekanisk sjekk
 • Elektrisk sjekk
 • Kontroll og eventuelt fylling av eventuelle tilgjengelige trykktanker
 • Kontroll og om nødvendig tilpasning av systemparametre
 • Oppretting av en vedlikeholdsprotokoll
 • Forbruksmateriell er inkludert i avtaleprisen
 • Ingen arbeids- og reisekostnader for oppgaver mellom vedlikeholdsintervaller (under normale servietider)
 • Planlegging og organisasjon gjennomføres av WILO. Ytterligere individuelle vedlikeholdstilbud kan fåes på forespørsel
Vedlikehold PREMIUM tørrløperpumper
    
2219546

For å sikre driftssikkerheten til pumpene/systemene anbefales det å la Wilos fabrikkundeservice gjennomføre regelmessige og DIN-konforme inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider. Oppgavene utføres iht. DIN 31051 / DIN EN 13306. Oppgavene omfatter følgende punkter:

 • Visuell kontroll av pumpene/systemene
 • Mekanisk sjekk
 • Elektrisk sjekk
 • Kontroll og eventuelt fylling av eventuelle tilgjengelige trykktanker
 • Kontroll av systemparametre
 • Oppretting av en vedlikeholdsprotokoll
 • Forbruksmateriell er inkludert i avtaleprisen
 • Ingen arbeids- og reisekostnader for oppgaver mellom vedlikeholdsintervaller (under og utenfor normale servietider)
 • Oppdatering av programvare
 • Inklusive slitedelene
 • Planlegging og organisasjon gjennomføres av WILO. Ytterligere individuelle vedlikeholdstilbud kan fåes på forespørsel

Ytterligere tjenester

Installasjon
Installasjon tørrløperpumper
    
2219356

Wilo-Service tilbyr installasjon av pumpene eller pumpesystemene våre. Vi tilbyr en End-to-End-prosess fra registrering av informasjon på stedet til installasjon av produktet vårt i hele fabrikken. En optimal installasjonsinnstilling og samspillet mellom forskjellige enkeltfaktorer legger grunnlaget for langsiktig driftssikkerhet.

Installasjonen omfatter:

 • Profesjonell inspeksjon
 • Levering av komponenter/materialer fra Wilo og tredjeparts leverandører
 • Installasjon av rørledninger og elektronikk
 • Testkjøring
Anleggsoptimalisering
Anleggsoptimalisering tørrløperpumper
    
2219251

Wilo-service tilbyr en proaktiv anleggsoptimalisering ved hjelp av optimalisering av innstillingene og gjennomføring av mindre tilpasninger for å garantere driftssikkerheten. Anleggsoptimaliseringen omfatter blant annet:

 • Overhaling av pumper/anlegg for å gjenopprette fullstendig ytelse
 • Opprusting av eldre anlegg med nye teknologier eller funksjoner for å spare investeringsutgifter (ettermontering)
Energy Solutions
Energy Solutions tørrløperpumper
    
2219240

Wilo-service tilbyr en proaktiv planleggingsstøtte for å finne mulige energiinnsparinger. Vår service oppretter en oversikt over de installerte pumpene eller anleggene for å vise hvordan energiforbruket kan reduseres. Vi tilbyr målrettet rådgivning og analyse, inkludert integrering av transportmidler samt en omfattende planleggingsstøtte ved bytte til høyeffektive teknologier. Wilo-Energy Solutions omfatter følgende tjenester:

 • Detaljert evaluering av livsløpskostnadene (LCC-analyse)
 • Energirevisjon, inkludert informasjon om energiinnsparingspotensialet
 • Proaktiv anbefaling av utskiftingsalternativer
 • Forbedring av miljøregnskapet til anlegget
 • Planleggingsstøtte ved bytte til Wilo høyeffektive pumper
Reparasjon
Reparasjon tørrløperpumper
    
2219610

Ved kontroll på stedet avgjør den kompetenten og erfarne Wilo-service om pumpen kan repareres på stedet eller må sendes til reparasjon på fabrikken. Wilo stiller også reservedelene eller en utskiftningspumpe til rådighet for å gjenopprette driftssikkerheten til anlegget.

Reparasjonen omfatter:

 • Kontroll og opphevning av feilårsaker ved hjelp av erfarne Wilo-eksperter
 • Uforpliktende forhåndskostnadsoverslag for reparasjoner
 • Elektrisk-hydraulisk prøvekjøring for å sikre korrekte data med tanke på funksjonalitet, kvalitet og effekt på pumpen eller anlegget
 • Belegging av ulike pumpe- eller anleggskomponenter for en optimalisert effektivitetsfaktor
 • Utelukkende bruk av originale reservedeler
 • Reparasjonsdokumentasjon i servicerapport