Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning
Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Den smarte tørrløperpumpen for varme, klima og kjøling i store bygninger.

Dine fordeler
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Den smarte tørrløperpumpen for varme, klima og kjøling i store bygninger.

Bruken av høyeffektive Wilo-Stratos GIGA2.0-D anbefales alltid der det gjelder å flytte store vannmengder over store løftehøyder. De smarte tørrløperpumpene i inline-utførelse tilbyr mange grensesnitt for multipumpestyring, integrering i bygningsautomasjon, driftsdataregistrering og tidsriktige alternativer for mobil tilgang via Wilo-Smart Connect. Grønn knapp-teknologien og det store displayet gir mulighet for enkel, intuitiv betjening. Bruken av innstillingsassistenten sikrer optimal regulering. Den optimale energieffektiviteten i hele systemet er et resultat av intelligent samspill av IE5 EC-motorteknologi med velprøvd pumpehydraulikk (MEI ≥0,7) samt innovative reguleringsfunksjoner. Den moderne drivverksteknologien i kombinasjon med velprøvd pumpehydraulikk gir høy grad av pålitelighet.Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Lokal innstilling og betjening ved hjelp av mobilapparater via Bluetooth samt fjerntilgangsmulighet og multipumpestyring takket være nettverksforbindelse via Wilo Net
 • Analoge og digitale grensesnitt gir en lang rekke alternativer bl.a. for integrering i bygningsautomasjon
 • Optimal regulering ved hjelp av en brukerledet innstillingsassistent
 • Oversiktlig display og grønn-knapp-teknologi for enkel og intuitiv betjening
 • Maksimal transparens over driftsdata for analyse og optimalisering av pumpen og hele systemet
 • Optimal energieffektivitet i hele systemet takket være intelligent samspill av IE5-motorteknologi med velprøvd pumpehydraulikk (MEI ≥0,7) samt innovative reguleringsfunksjoner, som Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation og T-const
 • Høy grad av pålitelighet takket være moderne drivverksteknologi og velprøvd pumpehydraulikk
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Konstruksjon

Høyeffektiv Inline-dobbeltpumpe med IE5-motor og elektronisk effekttilpasning i tørrløperkonstruksjon. Utførelse som ettrinns lavtrykk sentrifugalpumpe med flenstilkobling og mekanisk tetning.

Applikasjon

Transport av oppvarmingsvann (ifølge VDI 2035), kaldtvann og vann/glykol-blandinger uten slipende stoffer i varme-, klima- og kjølesystemer.

Utrustning / funksjon

Bruksområder

Pumpen muliggjør med den presise innstillingen av reguleringstypen for den aktuelle anleggsspesifikke anvendelsen drift med høy anleggseffektivitet.

Varme

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Takvarme
 • Luftvarmer
 • Betongkjerneoppvarming
 • Hydraulisk shuntventil
 • Differansetrykkløs fordeler
 • Akkumulatortank varme
 • Varmeveksler
 • Varmekildekrets (varmepumpe)
 • Fjernvarmekrets

Kjøling

 • Takkjøling
 • Gulvkjøling
 • Luft-klima-apparater
 • Betongkjernekjøling
 • Hydraulisk shuntventil
 • Differansetrykkløs fordeler
 • Akkumulatortank kjøling
 • Varmeveksler
 • Mellomkjølekrets
 • Fjernkjølekrets

Varme og kjøling kombinert

 • Automatisk omkobling

Reguleringstyper

 • Konstant turtall (n-konstant))
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Dynamic Adapt plus for kontinuerlig (dynamisk) tilpasning av transportytelsen til det aktuelle behovet
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • ΔT for regulering av differansetemperatur
 • Konstant væskestrøm (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Dynamisk sum-væskestrøm-registrering via sirkulasjonspumpe for behovsrettet forsyning av sekundærpumper, f.eks. til fordelere
 • Brukerdefinert PID-regulering

Alternative funksjoner

 • Q-Limitmax. for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Q-Limitmin. for begrensning av den minimale væskestrømmen
 • Minimumspunktregulering (Δp-c-regulering med faktisk verdi-differansetrykkgiver)
 • Variabel tilpasning av stigningen til Δp-v-karakteristikken
 • No-Flow Stopp (null-gjennomstrømming-frakobling)

Manuelle innstillinger

 • Valg av bruksområde i innstillingsassistenten
 • Innstilling av tilhørende driftsparametere
 • Nominelt driftspunkt: direkte innlegging av beregnet driftspunkt H og Q ved Δp-v
 • Korrigering av viskøse medier via tilpasning av viskositeten og tettheten
 • Statusindikering
 • Innstilling og tilbakesetting av energimengdetelling (varme og kjøling)
 • Tastelås for å sperre innstillinger
 • Funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller til lagrede gjenopprettingspunkter (parametersett)
 • Parameterinnstilling av analoginnganger
 • Parameterinnstilling av binærinnganger
 • Parameterinnstilling av reléutganger
 • Dobbeltpumpefunksjon

Automatiske funksjoner

 • Behovsoptimert effekttilpasning for energieffektiv drift avhengig av driftstypen
 • Automatiske feilrettingsrutiner
 • Omkobling mellom varme- og kjøledrift
 • Integrert komplett motorvern
 • Frakobling ved null-gjennomstrømmings-registrering (No-Flow Stop)
 • Permanent driftsdataminne
 • Tidsstempel for feil/advarsler og historiske driftsdata

Eksterne styreinn- og -utganger og deres funksjoner

 • 4x analoginngang:
  • Signaltype: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000 (bare med to analoginnganger)
  • Bruk: Differansetrykksensor (som standard montert på pumpen), settpunktfjernstyring for hver reguleringstype (unntatt Multi-Flow Adaptation), sensorinnganger for f.eks. temperatur, differansetrykkgiver for minimumspunktregulering på et eksternt punkt i systemet eller fri sensor i brukerdefinert PID-drift
 • 2x digitalinngang:
  • For potensialfrie styringsutganger eller bryter
 • Parametrerbare funksjoner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (bygningsautomasjon AV)
  • Tastelås
  • Omkobling mellom varme- og kjøledrift
  • 2x reléutganger:
  • Samlefeilmelding SSM (potensialfri vekslekontakt)
  • Samlet driftsmelding SBM (potensialfri vekslekontakt)
 • Wilo Net
  • For dobbeltpumpestyring av 2 enkeltpumper, flere pumper som kommuniserer med hverandre (Multi-Flow Adaptation)

Meldings- og indikeringsfunksjoner

 • Displaystatus «driftsindikator»:
  • Aktuell reguleringstype
  • Settpunkt
  • Faktisk løftehøyde
  • Er-væskestrøm
  • Elektrisk effektforbruk
  • Elektrisk forbruk
  • Medietemperaturer (når temperatursensorer er tilkoblet)
 • Visning av det aktuelle driftspunktet i den hydrauliske totalkarakteristikken
 • Statusindikering LED: Feilfri drift (grønn LED), pumpekommunikasjon (blå LED)
 • Displaystatus «visning feil» (displayfarge rød):
  • Feilkoder og feilbeskrivelse i fulltekst
  • Klarteksthenvisninger til stoppetiltak
 • Displaystatus «visning advarsel» (displayfarge gul):
  • Advarselskoder og beskrivelse av advarselen i fulltekst
  • Klarteksthenvisninger til stoppetiltak
 • Displaystatus «prosessvisning» (displayfarge blå):
  • Programvareoppdatering fremgangsmåte
 • Displaystatus «Bygningsautomasjon-kommunikasjon» (displayfarge blå):
 • Sammendrag av de aktive bygningsautomasjon-parameterne (datahastighet, adresse,...)
 • Samlefeilmelding SSM (potensialfri vekslekontakt)
 • Samlet driftsmelding SBM (potensialfri vekslekontakt)

Dataoverføring

 • Wilo-Smart Connect Modul BT i det standard leveringsomfanget til pumpen som Bluetooth-grensesnitt for trådløs dataoverføring og fjernbetjening av pumpen med smarttelefon eller nettbrett.
 • Mulig med tilbehør som tilsvarer WILO-CIF-moduler:
  • Serielt, digitalt grensesnitt Modbus RTU for forbindelse med bygningsautomasjon via bus-system RS485
  • Serielt, digitalt grensesnitt BACnet MS/TP for forbindelse med bygningsautomasjon via bussystem RS485
  • Serielt, digitalt grensesnitt for Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP for forbindelse med bygningsautomasjon via bus-system RJ45
  • Serielt, digitalt LON-grensesnitt for forbindelse til bygningsautomasjon via bus-system LONWorks
  • Serielt, digitalt PLR-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via firmaspesifikke koblingsmoduler
  • Serielt, digitalt CANopen-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via firmaspesifikke koblingsmoduler

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumper i forbindelsesstykket)

 • Hoved-/reservedrift (tidsavhengig pumpealternering)
 • Hoved-/reservedrift (automatisk omkobling ved feil)
 • Parallelldrift (virkningsgradoptimert inn- og utkobling ved topplast)

Utrustning

 • Pumpehydraulikk med hydraulisk minsteeffektivitetsindeks (MEI) ≥ 0,7
 • EC-motor i energieffektivitetsklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2
 • Flenser PN16 iht. EN 1092-2
 • Trykkmålingstilkobling (R 1/8) for påmontert differansetrykkgiver (utførelse...-R1 uten differansetrykkgiver)
 • Avløpsboringer for kondens i motorhuset som standard (stengt ved levering)
 • Lufteventil på lanternen
 • Høyoppløselig grafikkdisplay (4,3 tommer) som kan dreies, med grønn knapp og 2 taster
 • 6 kabelinnføringer for tilkobling av strømforsyningen samt binær- og analoginngangene
 • Tallrike integrerte kommunikasjonsgrensesnitt og alternativt brukbart CIF-modul-støpsel
 • Bluetooth-grensesnitt via Wilo-Smart Connect modul BT, som er inkludert i leveringsomfanget

Typenøkkel

Eksempel

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Pumpebetegnelse

2.0

Andre generasjon

-D

Dobbel-inlinepumpe

65

Nominell flensdiameter DN

1-37

Nominelt løftehøydeområde i [m]

M-

Variant strømforsyning 1~230 V

4,0

Nominell effekt i kW

-xx

Variante, f.eks. -R1

Tekniske spesifikasjoner

 • Tillatt temperaturområde for mediumet -20 °C til +140 °C
 • Omgivelsestemperatur opptil +50 °C
 • Mekanisk tetning for vanntransport opptil Tmax. = +140 °C. Opptil T ≤ +40 °C er tilsetning av glykol mellom 20 % og 40 % volumandel tillatt. For vann/glykol-blandinger med glykolandel > 40 % til maks. 50 % volumandel og en medietemperatur på > +40 °C til maks. +120 °C eller andre medier som avviker fra vann, bør det brukes en alternativ mekanisk tetning.
 • Nettilkoblingsspenninger:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Variant M-: 1~220 V … 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Oppfyllelse av elektromagnetisk kompatibilitet uten ekstra tiltak:
  • Støyemisjon for boliger i henhold til EN 61800-3:2018
  • Støyresistans for industriområde i henhold til EN 61800-3:2018
 • Beskyttelsesklasse IP55
 • Nominell flensdiameter DN 32 til DN 125
 • Maks. driftstrykk 16 bar til +120 °C, 13 bar til +140 °C

Materialer

 • Pumpehus og lanterne: EN-GJL-250
 • Pumpehus og motorflens med katodisk dypplakkering som standard
 • Løpehjul (avhengig av typen): PPS-GF40 (DN 32 … DN 100) eller EN-GJL-200 (DN 100 … DN125)
 • Aksel: 1.4057
 • Mekanisk tetning: AQ1EGG; andre mekaniske tetninger på forespørsel

Utførelse

 • Høyeffektiv Inline-dobbeltpumpe med EC-motor i energieffektivitetsklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2, hydraulisk minimumseffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7 og elektronisk effekttilpasning i tørrløper-utførelse.
 • Ettrinns lavtrykk-sentrifugalpumpe med hel aksel i blokkutførelse
 • Spiralhus i Inline-utførelse (suge- og trykkstuss med like flenser på linje)
 • Grafisk fargedisplay (4,3 tommer) som kan dreies med enknapps håndbetjening
 • Integrert motorvern

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Wilo-Smart Connect modul BT
 • Kabelskjøter med gjenger og tetninger
 • Monterings- og driftsveiledning og konformitetserklæring

Alternativer

 • Variant ... -R1 uten differensialtrykktransmitter
 • Variant …-S1 med mekaniske spesialtetninger

Tilbehør

 • 3 konsoller med fikseringsmateriale for fundamentmontering
 • Blindflens for dobbeltpumpehus
 • Monteringshjelp for mekanisk tetning (inkl. monteringsskruer)
 • CIF-modul PLR
 • CIF-modul LON
 • CIF-modul BACnet MS/TP
 • CIF-modul Modbus RTU
 • CIF-modul CANopen
  • CIF-Modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Tilkobling M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Differansetrykkgiver 2 – 10 V
 • Differansetrykkgiver 4 – 20 mA
 • Temperatursensor PT1000 AA
 • Sensorhylser for installasjon av temperatursensorer
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikkelnummer 2227295
Utgave 2023-08
Sideantall 124
Språk no
PDF (11 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikkelnummer 2227296
Utgave 2023-08
Sideantall 488
Språk de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Planleggingshåndbok

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Artikkelnummer Wilo515021
Utgave 2021-12
Sideantall 24
Språk en
PDF (7 MB)

Sertifiseringshefte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikkelnummer 2216678
Utgave 2022-11
Sideantall 52
Språk språknøytral
PDF (22 MB)

Sertifikat

Battery transportation information

Sideantall 6
Språk språknøytral
PDF (517 KB)

Flyer

Product Flyer_Wilo-Stratos GIGA2.0-I_EN

Sideantall 2
Språk en
PDF (4 MB)

CE

CE 2212947-02

Sideantall 6
Språk språknøytral
PDF (222 KB)
Produktutvalg
Antall treff: 304
260 … 620 mm
[304]
ProduktbetegnelseMEIIENominell flensdiameterMekanisk tetningMonteringslengde l0Nominell motorytelse P2FaseArtikkelnummerBlindflensVeiledende pris (ekskl. MVA)
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
3
2205797
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
3
2205673
I
NOK 122.262,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
1
2207132
I
NOK 109.878,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
1
2207192
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
1
2207222
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
1
2207162
I
NOK 111.252,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
3
2205610
I
NOK 119.434,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
3
2205734
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
3
2205796
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
3
2205672
I
NOK 132.774,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
1
2207131
I
NOK 119.434,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
1
2207191
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
1
2207221
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
1
2207161
I
NOK 120.808,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,5 kW
3
2205609
I
NOK 129.834,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,5 kW
3
2205733
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,5 kW
3
2205795
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,5 kW
3
2205671
I
NOK 131.104,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,5 kW
1
2207130
I
NOK 129.834,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,5 kW
1
2207190
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,5 kW
1
2207220
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,5 kW
1
2207160
I
NOK 131.208,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,2 kW
3
2205615
I
NOK 147.239,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,2 kW
3
2205739
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,2 kW
3
2205801
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,2 kW
3
2205677
I
NOK 148.509,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
3 kW
3
2205614
I
NOK 159.918,-
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
3 kW
3
2205738
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
3 kW
3
2205800
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
3 kW
3
2205676
I
NOK 161.188,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2207139
I
NOK 98.593,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2207199
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207229
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207169
I
NOK 99.967,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2205619
I
NOK 103.777,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2205743
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2205805
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2205681
I
NOK 115.552,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2207138
I
NOK 103.777,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2207198
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207228
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207168
I
NOK 105.151,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2205618
I
NOK 111.741,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2205742
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
3
2205804
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
3
2205680
I
NOK 124.312,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
1
2207137
I
NOK 111.741,-
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
1
2207197
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
1
2207227
I
Pris på forespørsel
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
1
2207167
I
NOK 113.115,-