Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7 | Wilo

Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7

Artikkelnummer: 2217977
NRF-nummer: 9007996
NOK 76.141,-
Veiledende pris (ekskl. MVA)
Tekniske data
Hydrauliske data
Energieffektivitetsindeksen (EEI) ≤0,17
Maks. driftstrykk PN 10 bar
Løftehøyde H max 0,0 m
Væskestrøm Q max hr 27,5 m³/h
Væskestrøm Q max add 42,0 m³/h
Minste innløpshøyde ved 50 °C 5 m
Minste innløpshøyde ved 95 °C 12 m
Minste innløpshøyde ved 110 °C 18 m
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Maks. medietemperatur Tmax 90 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin -10 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 40 °C
Motordata
Nettilkobling 1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominell strøm IN 0,2 A
Nominell strøm IN 2,8 A
Min. turtall nmin 650 1/min
Maks turtall nmax 3850 1/min
Effektforbruk (min) P1 min 10 W
Effektforbruk P1 max 640 W
Støyemisjon EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
Isolasjonsklasse F
Beskyttelsesklasse IPX4D
Kabelskjøt med gjenger 5 x M16x1.5
Materialer
Pumpehus Grått støpejern
Løpehjul PPS-GF40
Aksel 1.4028, DLC-coatet
Material lager Antimonimpregnert kull
Installasjonsmål
Rørtilkobling på trykksiden DN 40
Rørtilkobling på sugesiden DN 40
Monteringslengde l0 250 mm
Funksjon
Reguleringsmodus
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Q-Limit for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Reguleringsfunksjon Dynamic Adapt Plus
 • ΔT for regulering av differansetemperatur
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • Konstant Q foring konstant væskestrømregulering
 • Multi-Flow Adaptation
 • Δ T-const. for konstant regulering av differansetemperatur
 • PID-regulering
 • Konstant turtall (n-const.)
Spesialfunksjoner i serien
 • Omkobling varme/kjøling
 • Senkedrift
 • Måle varme termisk
 • Kjølemengdemåling
 • Knappesperrefunksjon
 • No-Flow Stop
 • Reset-funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
 • Justerbar væskestrømbegrensning
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil- og varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefaling
Flerpumpedrift
 • Hoved-/reservedrift
 • Parallelldrift
Måleverdiregistrering Varme- og kjølemengdemåling
Visning display
 • Settpunkt
 • Faktisk løftehøyde
 • Er-væskestrøm
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Temperatur (utførelse «-R7»: faktisk medietemperatur mulig med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Advarsler (displaystatus: gul)
 • Feilmeldinger i klartekst (displaystatus: rød)
 • Pumpeutlufting (displaystatus: blå)
 • Reguleringstype
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)
Visning display (kan velges i tillegg)
 • Turtall
 • Varmemengde
 • Kjølemengde
 • Driftstimer
 • Nettspenning
 • Advarsel
 • Feilmelding
Luftefunksjon Ja
Utrustning
Godkjenninger og merkinger
 • CE
 • VDE
 • EAC
Kuldeisolasjonskappe Nei
Skjerm Grafisk fargedisplay (4,3 tommer)
Informasjonsvisning Comfort-utførelse: LC-display (stort) for visning av løftehøyde, transportvolum, aktuelt og kumulert effektforbruk.
Pumpestyring Elektronisk regulert pumpe (høyeffektiv pumpe)
Elektro-hurtigkobling Wilo-Connector
Isoleringsinnkapsling Nei
Blokkerstrømsikker motor ja
Partikkelfilter ja
Key lock Ja
Konnektivitet
Tilgang via Wilo-Assistant app Ja
Standard analog melding
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 4-20 mA
 • 0-20 mA
 • PT1000
BUS-kommunikasjon via ekstra tilbehør
 • BACnet MS/TP
 • LON
 • Modbus RTU
 • CANopen
 • PLR
 • BACnet IP
 • Modbus TCP
Forbindelse til Wilo-Smart Cloud Via Wilo-Smart Gateway
Digitalinngang
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAKS
 • MANUAL (BMS AV)
 • Tastelås
 • Omkobling varme-/kjøledrift
Digitalutgang
 • SSM
 • SBM
Trådløs dataoverføring og fjernbetjening Bluetooth

Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, ekstrautstyr: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: samlefeilmelding (åpner i henhold til VDI 3814, belastbarhet 1 A, 250 V ~)

Priser
Veiledende pris (ekskl. MVA) NOK 76.141,-
Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
Artikkelnummer 2217977
EAN-nummer 4062679195568
NRF-nummer 9007996
Farge grønn/svart/sølv
Minste bestillingsmengde 1
Tilgjengelighet på markedet 2021-09-01
Emballasje
Emballasjetype Kartong
Pakningsegenskap Transportemballasje
Antall per palle 4
Antall per lag 2
Mål og vekt
Lengdemål med forpakning 800 mm
Lengde L 250 mm
Høydemål med forpakning 394 mm
Høyde H 381 mm
Breddemål med forpakning 600 mm
Bredde W 490 mm
Ca. bruttovekt m 38,8 kg
Ca. nettovekt m 34,3 kg
Annonseringstekst

Premium smartpumpe Wilo-Stratos MAXO-D-R7 (R7 = uten intern temperatursensor)

Høyeffektivitet-Inline våtløperdobbeltpumpe med EC-motor og elektronisk effekttilpasning. Kan brukes for vannbåren varme, kaldtvann og vann/glykol-blandinger. Energieffektivitetsindeks (EEI) mellom ≤ 0,17 og ≤ 0,19, avhengig av pumpetype.

Reguleringstyper:

 • Permanent, automatisk effekttilpasning til anleggsforholdene uten angivelse av settpunkt Wilo-Dynamic Adapt plus (fabrikkinnstilling). Inntil 20 % strøminnsparing sammenlignet med reguleringstype dp-v.
 • Konstant temperatur (T-const.)
 • Konstant differansetemperatur (dT-const.)
 • Behovstilpasset væskestrømoptimalisering av forsyningspumpen gjennom kommunikasjon med flere pumper i et nettverk (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant væskestrøm (Q-const.)
 • Differansetrykkregulering dp-c hos et fjerntliggende punkt i rørsystemet (minimumspunktregulering)
 • Konstant differansetrykk (dp-c)
 • Variabelt differansetrykk (dp-v) med opsjon for angivelse av nominelt driftspunkt
 • Konstant turtall (n-const.)
 • Brukerdefinert PID-regulering

Funksjoner:

 • Varmemengdemåling (mulig med tilbehør Wilo-medietemperatursensor eller analoge temperatursensorer, f.eks. 2x PT1000)
 • Kjølemengdemåling (mulig med tilbehør Wilo-medietemperatursensor eller analoge temperatursensorer, f.eks. 2x PT1000)
 • Automatisk utkobling av pumpen ved null gjennomstrømning (No-Flow Stop)
 • Omkobling mellom varme- og kjøledrift (automatisk, ekstern eller manuell) (automatisk, mulig med tilbehør Wilo-medietemperatursensor)
 • Justerbar væskestrømbegrensning via Q-Limit-funksjon (Qmin og Qmax)
 • Driftstyper for dobbeltpumper: Optimalisert virkningsgrad i parallelldrift for dp-c og dp-v, hoved-/reservedrift
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil-/varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefalinger
 • Luftefunksjon for automatisk lufting av rotorkammeret
 • Automatisk senkedrift (med tilbehør Wilo-medietemperatursensor)
 • Automatisk antiblokkering og integrert komplett motorvern
 • Tørrkjøringsregistering

Visning:

 • Reguleringstype
 • Settpunkt
 • Væskestrøm
 • Temperatur (mulig med tilbehør Wilo-medietemperatursensor)
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)

Utførelse:

 • 2 konfigurerbare analoge innganger: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA og konvensjonell PT1000; strømforsyning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbare digitale innganger (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Varming/kjøling, Manuell overstyring (bygningsautomasjon frakoblet), betjeningslås (tastelås og fjernbetjenings-konfigurasjonsbeskyttelse))
 • 2 konfigurerbare meldereleer for drifts- og feilmeldinger
 • Innstikk for Wilo-CIF-modul med grensesnitt for bygningsautomasjon (valgfritt tilbehør: CIF-moduler Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss for kommunikasjon mellom Wilo-produkter, f.eks. Multi-Flow Adaptation, dobbeltpumpedrift og Wilo-Smart Gateway
 • Automatisk nøddrift ved unntakstilstander (pumpeturtall kan angis), f.eks. ved bortfall av busskommunikasjonen eller av sensorverdier
 • Grafisk fargedisplay (4,3 tommer) med enknapps håndbetjening
 • Avlesing og innstilling av driftsdata med bl.a. opprettelse av en oppstartsprotokoll via Bluetooth (uten spesielt tilbehør) ved hjelp av appen Wilo Assistant
 • Integrert dobbeltpumpestyring (med ferdig kablede dobbeltpumper), ved bruk av 2 enkeltpumper som dobbeltpumpeenhet, forbindelse via WILO Net
 • Oppdagelse av kabelbrudd hos analoge signaler (i forbindelse med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Utvendig montering med værbeskyttelse mulig, med monterings- og driftsveiledning
 • Forhåndsinnstilt dato og klokkeslett

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • 2x optimalisert Wilo-Connector, likt for alle størrelser
 • 4x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • 2x tetninger ved gjengetilkobling
 • Monterings- og driftsveiledning

Valgfritt tilbehør:

 • CIF-modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
 • PT 1000 (B) rørsensor (for bruksvann)
 • PT 1000 (AA) sensor til installasjon i senkehylse
 • Differansetrykkgiver
 • Wilo-medietemperatursensor (kan ettermonteres for registrering og visning av medietemperaturen, varme- og kjølemengdemåling samt bruk av de temperaturregulerte reguleringstypene T-const., dT-const.)
Driftsdata
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Maks. medietemperatur Tmax 90 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin -10 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 40 °C
Maks. driftstrykk PN 10 bar
Minste innløpshøyde ved 50 °C 5 m
Minste innløpshøyde ved 95 °C 12 m
Minste innløpshøyde ved 110 °C 18 m
Motordata
Energieffektivitetsindeksen (EEI) ≤0,17
Støyemisjon EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
Effektforbruk P1 max 640 W
Min. turtall nmin 650 1/min
Maks turtall nmax 3850 1/min
Beskyttelsesklasse motor IPX4D
Kabelskjøt med gjenger 5 x M16x1.5
Materialer
Pumpehus Grått støpejern
Løpehjul PPS-GF40
Aksel 1.4028, DLC-coatet
Material lager Antimonimpregnert kull
Installasjonsmål
Rørtilkobling på sugesiden DN 40
Rørtilkobling på trykksiden DN 40
Monteringslengde l0 250 mm
Informasjon om bestillingsplasseringer
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
Ca. nettovekt m 34,3 kg
Artikkelnummer 2217977
NRF-nummer 9007996
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikkelnummer 2217836
Utgave 2021-11
Sideantall 168
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226401
Utgave 2023-02
Sideantall 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226400
Utgave 2023-02
Sideantall 60
Språk no
PDF (4 MB)

Sertifiseringshefte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikkelnummer 2209011
Utgave 2022-11
Sideantall 72
Språk språknøytral
PDF (28 MB)
BIM/CAD
Tilbehør

Trinnløs regulering differansetrykkavhengig CCe-HVAC-system (25)

Trinnløs regulering temperaturavhengig CCe-HVAC-system (19)

Trinnløs regulering differansetrykkavhengig SCe-HVAC-system (21)

Trinnløs regulering temperaturavhengig SCe-HVAC-system (13)

Rørmontering (2)

Rørmontering/overgangsstykker (10)

Veggmontering/fundamentoppbygging (6)

Pumpestyring/tilbehør (30)

Pumpestyring/Smart--reguleringssystem (3)

Pumpestyring/grensesnittmodul (7)

Differansetrykkregistrering (7)

Støpsel (1)