Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16 | Wilo
Likt med figur

Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16

Artikkelnummer: 2186302
Veiledende pris (ekskl. MVA)
Tekniske data
Hydrauliske data
Energieffektivitetsindeksen (EEI) ≤0,17
Maks. driftstrykk PN 16 bar
Løftehøyde H max 0,0 m
Væskestrøm Q max hr 45,0 m³/h
Væskestrøm Q max add 71,0 m³/h
Minste innløpshøyde ved 50 °C 7 m
Minste innløpshøyde ved 95 °C 15 m
Minste innløpshøyde ved 110 °C 23 m
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Maks. medietemperatur Tmax 110 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin -10 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 40 °C
Motordata
Nettilkobling 1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nominell strøm IN 0,3 A
Nominell strøm IN 4,17 A
Min. turtall nmin 500 1/min
Maks turtall nmax 3000 1/min
Effektforbruk (min) P1 min 20 W
Effektforbruk P1 max 950 W
Støyemisjon EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
Isolasjonsklasse F
Beskyttelsesklasse IPX4D
Kabelskjøt med gjenger 5 x M16x1.5
Materialer
Pumpehus Grått støpejern
Løpehjul PPS-GF40
Aksel Rustfritt stål
Material lager Antimonimpregnert kull
Installasjonsmål
Rørtilkobling på trykksiden DN 65
Rørtilkobling på sugesiden DN 65
Monteringslengde l0 340 mm
Funksjon
Reguleringsmodus
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Q-Limit for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Reguleringsfunksjon Dynamic Adapt Plus
 • ΔT for regulering av differansetemperatur
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • Konstant Q foring konstant væskestrømregulering
 • Multi-Flow Adaptation
 • Δ T-const. for konstant regulering av differansetemperatur
 • PID-regulering
 • Konstant turtall (n-const.)
Spesialfunksjoner i serien
 • Omkobling varme/kjøling
 • Senkedrift
 • Måle varme termisk
 • Kjølemengdemåling
 • Knappesperrefunksjon
 • No-Flow Stop
 • Reset-funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
 • Justerbar væskestrømbegrensning
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil- og varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefaling
Flerpumpedrift
 • Hoved-/reservedrift
 • Parallelldrift
Måleverdiregistrering Varme- og kjølemengdemåling
Visning display
 • Settpunkt
 • Faktisk løftehøyde
 • Er-væskestrøm
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Temperatur (utførelse «-R7»: faktisk medietemperatur mulig med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Advarsler (displaystatus: gul)
 • Feilmeldinger i klartekst (displaystatus: rød)
 • Pumpeutlufting (displaystatus: blå)
 • Reguleringstype
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)
Visning display (kan velges i tillegg)
 • Turtall
 • Varmemengde
 • Kjølemengde
 • Driftstimer
 • Nettspenning
 • Advarsel
 • Feilmelding
Luftefunksjon Ja
Utrustning
Godkjenninger og merkinger
 • CE
 • VDE
 • EAC
Kuldeisolasjonskappe Nei
Skjerm Grafisk fargedisplay (4,3 tommer)
Informasjonsvisning Comfort-utførelse: LC-display (stort) for visning av løftehøyde, transportvolum, aktuelt og kumulert effektforbruk.
Pumpestyring Elektronisk regulert pumpe (høyeffektiv pumpe)
Elektro-hurtigkobling Wilo-Connector
Isoleringsinnkapsling Nei
Blokkerstrømsikker motor ja
Partikkelfilter ja
Key lock Ja
Konnektivitet
Tilgang via Wilo-Assistant app Ja
Standard analog melding
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 4-20 mA
 • 0-20 mA
 • PT1000
BUS-kommunikasjon via ekstra tilbehør
 • BACnet MS/TP
 • LON
 • Modbus RTU
 • CANopen
 • PLR
 • BACnet IP
 • Modbus TCP
Forbindelse til Wilo-Smart Cloud Via Wilo-Smart Gateway
Digitalinngang
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAKS
 • MANUAL (BMS AV)
 • Tastelås
 • Omkobling varme-/kjøledrift
Digitalutgang
 • SSM
 • SBM
Trådløs dataoverføring og fjernbetjening Bluetooth

Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, ekstrautstyr: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: samlefeilmelding (åpner i henhold til VDI 3814, belastbarhet 1 A, 250 V ~)

Priser
Veiledende pris (ekskl. MVA) Pris på forespørsel
Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
Artikkelnummer 2186302
EAN-nummer 4048482798264
Farge grønn/svart/sølv
Minste bestillingsmengde 1
Tilgjengelighet på markedet 2019-02-01
Forrige modell artikkelnummer 2097597
Forrige modell betegnelse Stratos-D 65/1-12 PN16
Emballasje
Emballasjetype Kartong
Pakningsegenskap Transportemballasje
Antall per palle 4
Antall per lag 2
Mål og vekt
Lengdemål med forpakning 800 mm
Lengde L 340 mm
Høydemål med forpakning 525 mm
Høyde H 464 mm
Breddemål med forpakning 600 mm
Bredde W 570 mm
Ca. bruttovekt m 66,6 kg
Ca. nettovekt m 61,3 kg
Annonseringstekst

Premium smartpumpe Wilo-Stratos MAXO-D

Høyeffektivitet-Inline våtløperdobbeltpumpe med EC-motor og elektronisk effekttilpasning. Kan brukes for vannbåren varme, kaldtvann og vann/glykol-blandinger. Energieffektivitetsindeks (EEI) mellom ≤ 0,17 og ≤ 0,19, avhengig av pumpetype.

Reguleringstyper:

 • Permanent, automatisk effekttilpasning til anleggsforholdene uten angivelse av settpunkt Wilo-Dynamic Adapt plus (fabrikkinnstilling). Inntil 20 % strøminnsparing sammenlignet med reguleringstype dp-v.
 • Konstant temperatur (T-const.)
 • Konstant differansetemperatur (dT-const.)
 • Behovstilpasset væskestrømoptimalisering av forsyningspumpen gjennom kommunikasjon med flere pumper i et nettverk (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant væskestrøm (Q-const.)
 • Differansetrykkregulering dp-c hos et fjerntliggende punkt i rørsystemet (minimumspunktregulering)
 • Konstant differansetrykk (dp-c)
 • Variabelt differansetrykk (dp-v) med opsjon for angivelse av nominelt driftspunkt
 • Konstant turtall (n-const.)
 • Brukerdefinert PID-regulering

Funksjoner:

 • Varmemengdemåling
 • Kjølemengdemåling
 • Automatisk utkobling av pumpen ved null gjennomstrømning (No-Flow Stop)
 • Omkobling mellom varme- og kjøledrift (automatisk, ekstern eller manuell)
 • Justerbar væskestrømbegrensning med Q-Limit-funksjon (Qmin og Qmaks)
 • Driftstyper for dobbeltpumper: Optimalisert virkningsgrad i parallelldrift for dp-c og dp-v, hoved-/reservedrift
 • Lagring og gjenopprettelse av konfigurerte pumpeinnstillinger (3 gjenopprettingspunkter)
 • Visning av feil-/varselmeldinger i klartekst samt feilrettingsanbefalinger
 • Luftefunksjon for automatisk lufting av rotorkammeret
 • Automatisk nattsenking
 • Automatisk antiblokkering og integrert komplett motorvern
 • Tørrkjøringsregistering

Visning:

 • Reguleringstype
 • Settpunkt
 • Volumstrøm
 • Temperatur
 • Effektforbruk
 • Elektrisk forbruk
 • Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop)

Utførelse:

 • 2 konfigurerbare analoge innganger: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA og konvensjonell PT1000; strømforsyning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbare digitale innganger (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Varming/kjøling, Manuell overstyring (bygningsautomasjon frakoblet), betjeningslås (tastelås og fjernbetjenings-konfigurasjonsbeskyttelse))
 • 2 konfigurerbare meldereleer for drifts- og feilmeldinger
 • Innstikk for Wilo-CIF-modul med grensesnitt for bygningsautomasjon (valgfritt tilbehør: CIF-moduler Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss for kommunikasjon mellom Wilo-produkter, f.eks. Multi-Flow Adaptation, dobbeltpumpedrift og Wilo-Smart Gateway
 • Integrert temperatursensor
 • Automatisk nøddrift ved unntakstilstander (pumpeturtall kan angis), f.eks. ved bortfall av busskommunikasjonen eller av sensorverdier
 • Grafisk fargedisplay (4,3 tommer) med enknapps håndbetjening
 • Avlesing og innstilling av driftsdata med bl.a. opprettelse av en oppstartsprotokoll via Bluetooth (uten spesielt tilbehør) ved hjelp av appen Wilo Assistant
 • Integrert dobbeltpumpestyring (med ferdig kablede dobbeltpumper), ved bruk av 2 enkeltpumper som dobbeltpumpeenhet, forbindelse via WILO Net
 • Oppdagelse av kabelbrudd hos analoge signaler (i forbindelse med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Utvendig montering med værbeskyttelse mulig, med monterings- og driftsveiledning
 • Forhåndsinnstilt dato og klokkeslett

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • 2x optimalisert Wilo-Connector, likt for alle størrelser
 • 4x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Underlagsskiver for flensskruer M12 og M16 (ved tilkoblingsdimensjoner DN 32 til DN 65)
 • 2x tetninger ved gjengetilkobling
 • Monterings- og driftsveiledning kompakt

Valgfritt tilbehør:

 • CIF-modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
 • PT 1000 (B) rørsensor (for bruksvann)
 • PT 1000 (AA) sensor til installasjon i senkehylse
 • Differansetrykkgiver
Driftsdata
Min. medietemperatur Tmin -10 °C
Maks. medietemperatur Tmax 110 °C
Omgivelsestemperatur min. Tmin -10 °C
Maks. omgivelsestemperatur Tmax 40 °C
Maks. driftstrykk PN 16 bar
Minste innløpshøyde ved 50 °C 7 m
Minste innløpshøyde ved 95 °C 15 m
Minste innløpshøyde ved 110 °C 23 m
Motordata
Energieffektivitetsindeksen (EEI) ≤0,17
Støyemisjon EN 61800-3;2004+A1;2012 / boligområde (C1)
Immunitet mot radiostøy EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrisektor (C2)
Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
Effektforbruk P1 max 950 W
Min. turtall nmin 500 1/min
Maks turtall nmax 3000 1/min
Beskyttelsesklasse motor IPX4D
Kabelskjøt med gjenger 5 x M16x1.5
Materialer
Pumpehus Grått støpejern
Løpehjul PPS-GF40
Aksel Rustfritt stål
Material lager Antimonimpregnert kull
Installasjonsmål
Rørtilkobling på sugesiden DN 65
Rørtilkobling på trykksiden DN 65
Monteringslengde l0 340 mm
Informasjon om bestillingsplasseringer
Fabrikat Wilo
Produktbetegnelse Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
Ca. nettovekt m 61,3 kg
Artikkelnummer 2186302
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226401
Utgave 2023-02
Sideantall 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226400
Utgave 2023-02
Sideantall 60
Språk no
PDF (4 MB)

Sertifiseringshefte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikkelnummer 2209011
Utgave 2022-11
Sideantall 72
Språk språknøytral
PDF (28 MB)

Versjonsnotater

Versjonsnotater Stratos MAXO

Artikkelnummer 2212705
Utgave 2021-04
Sideantall 60
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
BIM/CAD
Tilbehør

Trinnløs regulering differansetrykkavhengig CCe-HVAC-system (25)

Trinnløs regulering temperaturavhengig CCe-HVAC-system (19)

Trinnløs regulering differansetrykkavhengig SCe-HVAC-system (21)

Trinnløs regulering temperaturavhengig SCe-HVAC-system (13)

Rørmontering/overgangsstykker (8)

Veggmontering/fundamentoppbygging (44)

Vedlikehold/utskifting (8)

Pumpestyring/tilbehør (30)

Pumpestyring/Smart--reguleringssystem (3)

Pumpestyring/grensesnittmodul (7)

Differansetrykkregistrering (7)

Støpsel (1)