Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Chytré suchoběžné čerpadlo pro topení, klimatizace a chladicí systémy ve velkých budovách.

Vaše výhody
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Chytré suchoběžné čerpadlo pro topení, klimatizace a chladicí systémy ve velkých budovách.

Použití vysoce účinného Wilo-Stratos GIGA2.0-I doporučujeme vždy tehdy, pokud je přečerpáváno velké množství vody přes velkou dopravní výšku. Chytré suchoběžné čerpadlo v Inline provedení poskytuje mnoho rozhraní pro ovládání několika čerpadel, napojení do automatického řízení objektu, evidenci provozních údajů a možnost mobilního zásahu v reálním čase přes Wilo-Smart Connect. Technologie zeleného knoflíku a velký displej umožňují snadné, intuitivní ovládání. Použití průvodce nastavením zajišťuje optimální regulaci. Optimální energetická účinnost celkového zařízení vyplývá z inteligentní souhry technologie EC motorů IE5 s ověřenou hydraulikou čerpadel (MEI ≥ 0,7) a z inovativních regulačních funkcí. Nová technologie pohonů ve spojení s ověřenou hydraulikou čerpadla poskytuje vysokou spolehlivost.Vaše výhody

 • Lokální nastavení a ovládání přes mobilní přístroje s Bluetooth a možnosti vzdáleného přístupu a ovládání několika čerpadel díky propojení přes Wilo Net
 • Analogová a digitální rozhraní poskytují velké množství variant mimo jiné k napojení na automatické řízení objektu
 • Optimální regulace pomocí průvodce nastavením s aplikačními pokyny
 • Přehledný displej a technologii zeleného knoflíku pro snadné a intuitivní ovládání
 • Maximální transparentnost prostřednictvím provozních údajů za účelem analýzy a optimalizace čerpadla a celkového zařízení
 • Optimální energetická účinnost celkového zařízení díky inteligentní souhře techniky motorů IE5 s ověřenou hydraulickou částí čerpadel (MEI ≥ 0,7) a inovativním regulačním funkcím, např. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation a T-const
 • Vysoká spolehlivost díky nové technologii pohonů a ověřené hydraulice čerpadla

Ekologické vlastnosti

 • Čerpadlo s vysokou účinností s technologií motoru IE5 podle IEC 60034-30-2 a MEI ≥ 0,7
 • Kombinace optimalizovaných a inovativních regulačních režimů pro maximální energetickou účinnost
 • Maximální účinnost zařízení díky inovativnímu režimu „Multi-Flow Adaptation“ a úspoře energie až o 80 %
 • Udržitelná a uhlíkově neutrální výroba a zpracování v našich evropských továrnách
Popis konstrukční řady
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Konstrukční typ

In-line čerpadlo s vysokou účinností s motorem IE5 a elektronickým nastavením výkonu se suchoběžnou konstrukcí. Provedení jako jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s přírubovou přípojkou a mechanickou ucpávkou.

Použití

K čerpání topné vody (dle VDI 2035), studené vody a směsí vody a glykolu bez abrazivních látek v topných zařízeních, klimatizacích a chladicích systémech.

Vybavení/funkce

Oblasti použití

Díky přesnému nastavení způsobu regulace pro použití s příslušným zařízením umožňuje čerpadlo provoz s nejvyšší možnou efektivitou zařízení.

Vytápění

 • Radiátory
 • Podlahové vytápění
 • Stropní topení
 • Ohřívač vzduchu
 • Vytápění betonového jádra
 • Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
 • Rozdělovač bez diferenčního tlaku
 • Vytápění vyrovnávacích zásobníků
 • Výměník tepla
 • Okruh zdrojů tepla (tepelné čerpadlo)
 • Okruh dálkového vytápění

Chlazení

 • Stropní chlazení
 • Podlahové chlazení
 • Klimatizační jednotky
 • Chlazení betonového jádra
 • Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
 • Rozdělovač bez diferenčního tlaku
 • Chlazení vyrovnávacích zásobníků
 • Výměník tepla
 • Okruh rekuperačního chlazení
 • Okruh dálkového chlazení

Kombinace vytápění a chlazení

 • Automatické přepínání

Regulační režimy

 • Konstantní otáčky (n-konstant))
 • Δp-c pro konstantní diferenční tlak
 • Δp-v pro variabilní diferenční tlak
 • Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) úpravu čerpacího výkonu dle aktuální potřeby
 • T-const. pro konstantní regulaci teploty
 • ΔT pro regulaci diferenční teploty
 • Konstantní regulace průtoku (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Dynamické zjišťování celkového objemového proudu pomocí podávacího čerpadla pro odpovídající zásobení sekundárních čerpadel v rozdělovačích
 • Uživatelem definovaná regulace PID

Volitelné funkce

 • Q-Limitmax. k omezení maximálního čerpaného množství
 • Q-Limitmin. k omezení minimálního čerpaného množství
 • Regulace špatného bodu (Δp-c regulace pomocí externího čidla skutečné hodnoty diferenčního tlaku)
 • Variabilní přizpůsobení strmosti charakteristiky Δp-v
 • No-Flow Stop (vypnutí při nulovém průtoku)

Manuální nastavení

 • Výběr oblasti použití v průvodci nastavením
 • Nastavení příslušných provozních parametrů
 • Jmenovitý provozní bod: přímé zadání vypočteného provozního bodu H a Q při Δp-v
 • Úprava viskózních čerpaných médií prostřednictvím přizpůsobení viskozity a hustoty
 • Indikátor stavu
 • Nastavení a resetování počítadla množství energie (teplo a chlad)
 • Blokace kláves k zablokování nastavení
 • Funkce pro resetování na nastavení z výroby nebo na uložené body obnovení (sady parametrů)
 • Parametrizace analogových vstupů
 • Parametrizace binárních vstupů
 • Parametrizace výstupů relé
 • Funkce zdvojených čerpadel (u 2 samostatných čerpadel, které mají být provozovány jako zdvojené čerpadlo)

Automatické funkce

 • Přizpůsobování výkonu optimalizované dle potřeby pro energeticky efektivní provoz v závislosti na provozním režimu
 • Automatické rutiny pro odstranění vad
 • Přepnutí mezi ohřevným a chladicím provozem
 • Integrovaná plná ochrana motoru
 • Vypnutí při zjištění nulového průtoku (No-Flow Stop)
 • Stálá paměť provozních údajů
 • Časové razítko pro poruchy/varování a historické provozní údaje

Externí řídicí vstupy a výstupy a vaše funkce

 • 4x analogový vstup:
  • Typy signálů: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000 (pouze u dvou analogových vstupů)
  • Použití: Čidlo diferenčního tlaku (ve standardním provedení sériová instalace na čerpadle), dálková regulace požadované hodnoty pro každý způsob regulace (kromě Multi-Flow Adaptation), senzorické vstupy např. pro teplotu, čidlo diferenčního tlaku pro regulaci špatného bodu ve vzdáleném bodě v zařízení nebo volné čidlo v uživatelem definovaném PID provozu
 • 2x digitální vstup:
  • Pro řídicí beznapěťové výstupy nebo spínače
 • Parametrizovatelné funkce:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (automatické řízení objektu VYP)
  • Blokace kláves
  • Přepínání mezi topným a chladicím provozem
 • 2x výstup relé:
  • Sběrné hlášení poruchy SSM (beznapěťový přepínací kontakt)
  • Sběrná provozní signalizace SBM (beznapěťový přepínací kontakt)
 • Wilo Net
  • Pro řízení zdvojeného čerpadla u 2 samostatných čerpadel, vzájemná komunikace několika čerpadel (Multi-Flow Adaptation)

Signalizační funkce a funkce zobrazení

 • Stav displeje – „indikátor provozního stavu“:
  • Aktuální regulační režim
  • Požadovaná hodnota
  • Skutečná dopravní výška
  • Skutečné čerpané množství
  • Elektrický příkon
  • Spotřeba elektřiny
  • Teploty média (pokud jsou připojeny teplotní čidla)
 • Zobrazení aktuálního provozního bodu v hydraulickém celkovém pracovním rozsahu
 • Indikátor stavu LED: Bezchybný provoz (zelená LED), komunikace čerpadla (modrá LED)
 • Status displeje „zobrazení chyby“ (červená barva displeje):
  • Chybové kódy a popis chyb v plném znění
  • Textové upozornění týkající se nápravných opatření
 • Status displeje „zobrazení varování“ (žlutá barva displeje):
  • Varovné kódy a popis varování v textu
  • Textové upozornění týkající se nápravných opatření
 • Status displeje „procesní zobrazení“ (modrá barva displeje):
  • Proces aktualizace softwaru
 • Status displeje „komunikace automatické řízení objektu“ (modrá barva displeje):
 • Shrnutí aktivních parametrů automatického řízení objektu (přenosová rychlost, adresa,...)
 • Sběrné hlášení poruchy SSM (beznapěťový přepínací kontakt)
 • Sběrná provozní signalizace SBM (beznapěťový přepínací kontakt)

Přenos dat

 • Modul Wilo-Smart Connect BT v sériovém obsahu dodávky čerpadla jako Bluetooth rozhraní pro bezdrátovou výměnu dat a dálkové ovládání čerpadla pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
 • Umožněno s příslušenstvím pro moduly CIF WILO:
  • Sériové, digitální rozhraní Modbus RTU pro připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí RS485
  • Sériové, digitální rozhraní BACnet MS/TP pro připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí RS485
  • Sériové, digitální rozhraní pro Ethernet Multiprotokol Modbus TCP, BACnet/IP pro připojení na automatické řízení objektu přes systém se sběrnicí RJ45
  • Sériové digitální rozhraní LON pro připojení k automatickému řízení objektu prostřednictvím systému se sběrnicí LONWorks
  • Sériové digitální rozhraní PLR k připojení na automatické řízení objektu přes specifické firemní spojovací moduly
  • Sériové digitální rozhraní CANopen k připojení na automatické řízení objektu přes specifické firemní spojovací moduly

Řízení zdvojených čerpadel (zdvojené čerpadlo resp. 2x samostatné čerpadlo s propojovacím kusem)

 • Hlavní/záložní režim (časově závislá výměna čerpadel)
 • Hlavní/záložní režim (automatické přepínání v případě poruchy)
 • Paralelní provoz (připojení a vypnutí špičkového zatížení s optimalizací účinnosti)

Vybavení

 • Hydraulika čerpadel s ukazatelem minimální hydraulické účinnosti (MEI) ≥ 0,7
 • elektronicky komutovaný motor energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2
 • Příruby PN16 podle EN 1092-2
 • Přípojky na měření tlaku (R 1/8) přimontovaným čidlem diferenčního tlaku (provedení ...-R1 bez čidla diferenčního tlaku)
 • Sériové otvory pro odtok kondenzátu ve skříni motoru (při dodání uzavřeny)
 • Odvzdušňovací ventil lucerny
 • Grafický otočný displej s vysokým rozlišením (4,3 palce) se zeleným knoflíkem a 2 tlačítky
 • 6 kabelových průchodek pro připojení napájení a binárních a analogových vstupů
 • Četná integrovaná komunikační rozhraní a volitelně použitelná zástrčka pro místo zapojení CIF modulu
 • Bluetooth rozhraní přes modul Wilo-Smart Connect BT, který je součástí obsahu dodávky

Typový klíč

Příklad

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Označení čerpadla

2,0

Druhá generace

-I

Samostatné in-line čerpadlo

65

Jmenovitá světlost příruby DN

1-37

Rozsah jmenovité dopravní výšky [m]

M-

Varianta napájení 1~230 V

4,0

Jmenovitý výkon motoru v kW

-xx

Varianta, např. -R1

Technické údaje

 • Přípustné teplotní rozmezí čerpaného média -20 °C až +140 °C
 • Okolní teplota až +50 °C
 • Mechanická ucpávka pro dopravu vody do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je přípustná příměs glykolu od 20 do 40 % podílu objemu. U směsí vody a glykolu s podílem glykolu > 40 % do max. 50 % podílu objemu a teploty čerpaného média od > +40 °C do max. +120 °C nebo u jiných médií než voda je nutné předpokládat alternativní mechanickou ucpávku.
 • Síťová přípojka napětí:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Varianta M: 1~220 V ... 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu bez dalších opatření:
  • Rušivé elmagnet. záření pro obytné prostředí podle normy EN 61800-3:2018
  • Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle normy EN 61800-3:2018
 • Třída krytí IP 55
 • Jmenovitá světlost příruby DN 32 až DN 125
 • Max. provozní tlak 16 bar až +120 °C, 13 bar až +140 °C

Materiály

 • Těleso čerpadla a lucerna: EN-GJL-250
 • Těleso čerpadla a příruba motoru sériově s katoforézním povlakem
 • Oběžné kolo (v závislosti na typu): PPS-GF40 (DN 32 ... DN 100) nebo EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Hřídel: 1.4057
 • Mechanická ucpávka: AQ1EGG; jiné mechanické ucpávky na vyžádání

Konstrukce

 • Vysoce účinné čerpadlo Inline s EC motorem energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2, ukazatelem minimální hydraulické účinnosti (MEI) ≥ 0,7 a s elektronickým přizpůsobováním výkonu, se suchoběžnou konstrukcí.
 • Jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s nedělenou hřídelí v blokové konstrukci
 • Spirálové pouzdro s inline konstrukcí (sací a výtlačná hrdla se stejnými přírubami v jedné linii)
 • Otočný grafický barevný displej (4,3 palce) s ovládáním přes manuální ovládání jedním knoflíkem
 • Integrovaná ochrana motoru

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Modul Wilo-Smart Connect BT
 • Kabelová průchodka s těsnicími vložkami
 • Návod k montáži a obsluze a prohlášení o shodě

Volitelné možnosti

 • Varianta ...-R1 bez čidla diferenčního tlaku
 • Varianta …-S1 se speciální mechanickou ucpávkou

Příslušenství

 • 3 konzoly s upevňovacím materiálem pro uchycení k základu
 • Slepé příruby pro tělesa zdvojených čerpadel
 • Montážní pomůcka pro mechanickou ucpávku (včetně montážního čepu)
 • Modul CIF PLR
 • Modul CIF LON
 • Modul CIF BACnet MS/TP
 • Modul CIF Modbus RTU
 • Modul CIF CANopen
  • Modul CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Připojení M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Čidlo diferenčního tlaku 2 ... 10 V
 • Čidlo diferenčního tlaku 4 ... 20 mA
 • Teplotní senzor PT1000 AA
 • Objímky čidel pro instalaci teplotních senzorů
Dokumenty

Návod k montáži a obsluze

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Číslo výrobku 2227295
Vydání 2023-08
Počet stránek 128
Jazyk cs
PDF (11 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Číslo výrobku 2227296
Vydání 2023-08
Počet stránek 488
Jazyk de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Projektová příručka

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Číslo výrobku Wilo515021
Vydání 2021-12
Počet stránek 24
Jazyk en
PDF (7 MB)

Certifikační brožura

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Číslo výrobku 2216678
Vydání 2022-11
Počet stránek 52
Jazyk jazykově neutrální
PDF (22 MB)

Certifikát

Battery transportation information

Počet stránek 6
Jazyk jazykově neutrální
PDF (517 KB)

Leták

Product flyer Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Počet stránek 2
Jazyk en
PDF (4 MB)

CE

CE 2212947-02

Počet stránek 6
Jazyk jazykově neutrální
PDF (222 KB)
Výběr výrobku
Počet výsledků: 304
Jmenovitá světlost příruby
Konstrukční délka l0
260 … 620 mm
[304]
Verze
Mechanická ucpávka
Fáze
Název výrobkuMEIIEJmenovitá světlost přírubyMechanická ucpávkaKonstrukční délka l0Jmenovitý výkon motoru P2FázeČíslo výrobkuCena (bez daně z přidané hodnoty)
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206909
EUR 3.136,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206969
EUR 2.689,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206999
EUR 2.735,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206939
EUR 3.180,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204723
EUR 3.301,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204847
EUR 2.855,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204909
EUR 2.901,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204785
EUR 3.347,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206908
EUR 3.301,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206968
EUR 2.855,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206998
EUR 2.899,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206938
EUR 3.345,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204722
EUR 3.461,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204846
EUR 3.015,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204908
EUR 3.059,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204784
EUR 3.505,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206907
EUR 3.460,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206967
EUR 3.014,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206997
EUR 3.059,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206937
EUR 3.505,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204721
EUR 3.721,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204845
EUR 3.275,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204907
EUR 3.321,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204783
EUR 3.767,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206906
EUR 3.721,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206966
EUR 3.275,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206996
EUR 3.321,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206936
EUR 3.766,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204720
EUR 4.046,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204844
EUR 3.599,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204906
EUR 3.644,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204782
EUR 4.090,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206905
EUR 4.045,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206965
EUR 3.598,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206995
EUR 3.644,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206935
EUR 4.089,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206914
EUR 3.242,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206974
EUR 2.796,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207004
EUR 2.841,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2206944
EUR 3.286,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204728
EUR 3.414,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204852
EUR 2.967,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204914
EUR 3.013,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204790
EUR 3.459,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206913
EUR 3.412,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206973
EUR 2.967,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207003
EUR 3.012,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2206943
EUR 3.458,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204727
EUR 3.711,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204851
EUR 3.265,-