Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Omwisseltabel
Productvergelijking

Corporate Social Responsibility van Wilo

Van mensen, voor mensen

Als wereldwijd opererende premiumaanbieder voor gebouwentechniek, waterbeheer en industrie dragen wij verantwoordelijkheid: ten opzichte van onze klanten, de maatschappij, het algemeen belang en het milieu. Verantwoordelijk handelen en maatschappelijke betrokkenheid horen voor ons daarom absoluut bij een succesvolle bedrijfsontwikkeling.

Voor de Wilo-groep betekent Corporate Social Responsibility, afgekort CSR, veel meer dan giften en sponsoring. CSR staat bij Wilo vooral voor een duurzame bedrijfsvoering: eerlijke handelspraktijken, een op de medewerkers gericht personeelsbeleid in een interculturele context, een zuinig gebruik van natuurlijke resources, bescherming van klimaat en milieu, betrokkenheid ter plaatse en verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen.

Onze betrokkenheid ter plaatse

Wij zijn van mening dat wij als global player met meer dan 60 productie- en verkoopmaatschappijen op alle continenten niet alleen mondiaal, maar ook lokaal moeten denken om blijvend succesvol te zijn. Wij willen daarbij dat Wilo optimaal in de regionale maatschappij wordt opgenomen en dat de mensen ter plaatse positief over Wilo zijn.

Daarom zetten wij ons met talrijke nationale en internationale Corporate Citizenship-programma's voor cultuur, onderwijs en ontwikkelingshulp in voor onze directe omgeving ter plaatse. Hoe dit eruit kan zien, laten de volgende voorbeelden zien:

Water! – hulp voor de Massai

Wilo-Foundation zorgt voor betere beschikbaarheid drinkwater in de Massai in Oost-Afrika

De waterkraan opendraaien en het water klatert al – voor ons een vanzelfsprekendheid, in andere delen van de wereld een onvoorstelbare luxe. In Afrika bijvoorbeeld lijden de mensen onder de waterschaarste. Voor ongeveer 2000 mensen in Noord-Tanzania is dit probleem voortaan opgelost. Dankzij de hulp van het project 'Putten voor de Massai' en een gift van pompspecialist WILO SE is het dorp Loltepes, ongeveer 150 kilometer ten zuiden van de provinciehoofdstad Arusha, nu van water voorzien. Peter Löser, Wilo-regiovertegenwoordiger Noord-Beieren, overhandigde de gift van duizenden euro's aan Burkard Freitag, organisator van het project 'Putten voor de Massai', en zei daarbij het volgende: "Als wereldwijd opererend bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, steunen wij projecten zoals het hulpproject van Burkard Freitag graag". De putten waarin de pompen worden gebruikt, garanderen de watervoorziening in een straal van circa 30 kilometer rond het dorp. De waterpunten die dankzij het project zijn ontstaan, helpen de inwoners van het dorp enorm. Zo zijn er in Loltepes inmiddels zelfs een school en een kleuterschool.

De Shikeng-Wilo-Hope-basisschool in Yangxin

Ongeveer een halve eeuw na de oprichting van de Shikeng-basisschool hebben de leerlingen weer reden om de toekomst hoopvol tegemoet te zien. Ondanks de lange en zeer succesvolle geschiedenis van de school – veel oud-leerlingen gingen later naar de universiteit – was er onvoldoende overheidsgeld beschikbaar om het gebouw blijvend te repareren. Als gevolg daarvan werd de school als onveilig bestempeld en moest er nieuwbouw komen.

In 2008 startte Wilo China een inzamelingsactie voor de wederopbouw van de Shikeng-basisschool. De medewerkers haalden voor RMB 170.000,- aan giften op, Wilo legde nog eens RMB 50.000,- bij – in totaal was er dus RMB 220.000,- beschikbaar, ongeveer € 23.500,-. In samenwerking met de afdeling Onderwijs van de gemeente Yangxin werd er RMB 200.000,- voor de nieuwbouw van de Shikeng-basisschool gebruikt. Met de overige RMB 20.000,- werd in een andere basisschool een bibliotheek gebouwd.
In 2010 werd het onderwijsgebouw voor deze basisschool, die nu Shikeng-Wilo-Hope-basisschool heet, voltooid. Momenteel zijn er negen klassen met in totaal 456 leerlingen die door 20 leraren en administratief medewerkers worden geleid. Als teken van dankbaarheid werden de namen van alle donateurs en het logo van de Wilo-groep in de muur naast de poort van de school gebeiteld.

1000 hartvormige taaitaai's en een royale gift

Meer dan 3000 bezoekers – medewerkers en hun familieleden – genoten bij het aan een kerstmarkt gekoppelde kerstfeest op het hoofdkantoor van Wilo in Dortmund van de kerstsfeer en lieten zich van hun genereuze kant zien. Tijdens het sfeervolle evenement bedankte het Wilo-bestuur de medewerkers voor hun voortreffelijke inzet in 2010: het bedrijf kijkt terug op zeer positieve zakelijke resultaten, wat alleen mogelijk was door de maximale inzet van het voltallige personeel op alle niveaus.

Het bestuur was zeer verheugd dat het een royale gift van het personeel van meer dan € 6000,- aan de heer Hans-Jörg Banack, voorzitter van de vereniging Elterntreff leukämie- und tumorerkrankter Kinder e. V. uit Dortmund, kon overhandigen. Verder werden er vijf Carrera-racebanen voor afdeling K1 van de kliniek voor kinder- en jeugdgeneeskunde van het ziekenhuis Klinikum Dortmund en voor arme gezinnen overhandigd.