Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Omwisseltabel
Productvergelijking

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap bij Wilo Nederland

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap

Onze speciale verantwoordelijkheid als bedrijf, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap - Door mensen, voor mensen

Als wereldwijde leverancier op het gebied van gebouwentechniek, watermanagement en industrie, aanvaarden wij verantwoordelijkheid voor onze klanten, de samenleving, het publieke belang en het milieu. Daarom is een succesvolle bedrijfsontwikkeling, naar onze mening, onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijk gedrag en sociale betrokkenheid.

MVO is meer dan alleen steun met geld

Voor de Wilo Group betekent maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (kortweg MVO) veel meer dan donaties en sponsoring. Bij Wilo staat MVO vooral voor duurzaam bedrijfsmanagement: eerlijke handelspraktijken, op medewerkers gericht HR-beleid binnen een interculturele context, spaarzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen, bescherming van het klimaat en het milieu, inzet voor de lokale omgeving en verantwoordelijkheid binnen de toeleveringsketen.

Wereldwijd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap

​Als marktleider met ruim 60 dochterondernemingen op elk continent, denken en handelen wij zowel wereldwijd als lokaal op dezelfde wijze. Dat is de reden waarom wij deelnemen aan verschillende internationale en nationale programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op cultuur, onderwijs en ontwikkelingshulp.

1. Ethiek

Onze internationale bedrijfsvoering voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving en normen.

2. Medewerkers

Wij trainen en motiveren onze medewerkers op een dusdanige wijze dat zij persoonlijk een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van Wilo, gericht op het beschermen van het milieu, het behoud van grondstoffen en het spelen van een actieve rol in de samenleving.

3. Werkomgeving

Wij streven ernaar onze werkomgeving en -omstandigheden op al onze locaties veilig, motiverend en innovatief te maken voor alle medewerkers.

4. Productinnovatie

Met onze innovatieve en zeer efficiënte pompen en pompsystemen verminderen wij het energieverbruik, waardoor wij bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2 in het milieu.

5. Proceswerk

Om onze producten en processen voortdurend te verbeteren, volgen wij onze Richtlijnen voor Productontwikkeling, geïntegreerde beheerssystemen, het productiesysteem van Wilo en de Total Quality Management-methode.

6. Gebruiksduur van producten

Wij houden rekening met de gebruiksduur van onze producten wat betreft de duurzaamheidsaspecten bij de ontwikkeling, de productie, de verkoop, het onderhoud en de verwijdering/geschiktheid voor recycling.

7. Productiviteit van grondstoffen

Wij meten voortdurend ons gebruik van grondstoffen en streven ernaar dit te verminderen. Ons doel is de uitstoot van vervuilende stoffen tot een minimum te beperken en ons recyclingpercentage te vergroten.

8. Samenleving

Wij streven ernaar de mogelijke impact die onze fabrieken hebben op omwonenden en omliggende gebieden op een sociaal aanvaardbaar niveau te houden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als maatschappelijk verantwoorde onderneming serieus.

9. Contact met belanghebbenden

Onze benadering van duurzaamheid is gebaseerd op voortdurend contact met onze belanghebbenden en een diepgaande en kritische betrokkenheid bij het openbare debat over deze kwestie.

10. Voortdurende verbetering

Wij moedigen alle belanghebbende en betrokken partijen aan ons op actieve en creatieve wijze te ondersteunen bij onze inzet voor een duurzame bedrijfsvoering.

​Wij werken continu aan ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap.