Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Omwisseltabel
Productvergelijking

Partners

Onze partners

Wilo heeft samenwerkingsverbanden met een selecte groep partners. Met deze partners wordt samengewerkt bij het doen van onderzoek, het verzamelen en verspreiden van kennis en informatie, netwerken en het organiseren van commerciële acties.

2BA

2BA, staat voor BestandsBeheer Artikelen. Zoals de naam al zegt, houdt 2BA zich bezig met het onderhouden, beheren en exploiteren van de uniforme artikelbestanden voor de installatiebranche. 2BA treedt daarmee in de plaats van GABI, de voormalige beheerder van het artikelbestand, die per 1 januari 2004 haar activiteiten heeft beëindigd.

2BA is er voor alle sectoren (Elektro, ICT, Klimaat en Sanitair) van de installatiebranche. De organisatie streeft naar een artikelbestand voor alle installatieartikelen in de totale branche. Het uitgangspunt bij de activiteiten zijn de uniforme classificatie- en communicatiestructuren die ETIM Nederland ontwikkelt en onderhoudt.

Website 2BA

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét kennisplatform over duurzaam bouwen. Het kennisplatform informeert en inspireert de professional door onafhankelijk nieuws, experts, projectbeschrijvingen, innovatieve producten en inspirerende evenementen. Tegelijkertijd is Duurzaam Gebouwd een complementair en interessant netwerk van personen en bedrijven. De missie van Duurzaam Gebouwd is: Door kennis en netwerk delen de verduurzaming van de gebouwde omgeving een grote stap vooruit te helpen.

Website Duurzaam Gebouwd

FedEC

FedEC heeft tot doel de collectieve belangen van de leden te behartigen, de effectiviteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep te verhogen. Dit wil FedEC bereiken door kennis en informatie beschikbaar te stellen, contacten te bevorderen, overheidsbeleid te beïnvloeden, en door uitvoeren of faciliteren van activiteiten.

Website FedEC

InstallatieWerk Nederland

De Stichting Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Nederland - kortweg InstallatieWerk - is een organisatie zonder winstoogmerk die zorgt voor voldoende instroom van vakbekwaam personeel in de installatiebranche.

De regionale stichtingen werven leerlingen en bieden hen een praktijkgerichte opleiding aan. Daarnaast zorgen de stichtingen voor het om- en bijscholen van werknemers en zijinstromers. InstallatieWerk is met 3.500 leerlingen en 2.000 aangesloten bedrijven de grootste opleider in de installatiebranche.

Website InstallatieWerk

STABU

STABU is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam van Stichting STABU is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van een bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en utiliteitsbouw. Met behulp van de computer en de STABU-systematiek kunnen bestekschrijvers snel en efficiënt projectbestekken maken en bewerken. Daarnaast geeft STABU diverse opleidingen op gebied van de bestekssystematiek, levert fabrikantgebonden productspecificaties, geeft diverse adviezen op het gebied van het juridische gedeelte van het bestek en onderzoeksprojecten. Dit alles wordt getoetst aan nieuwe ontwikkelingen.

Website STABU