Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Omwisseltabel
Productvergelijking

Alles wat je over circulatiepompen voor verwarmingen - zogenaamde verwarmingspompen - wilt weten

Zonder een verwarmingspomp zouden ruimtes niet warm worden. De circulatiepompen voor verwarming, met name de moderne hoogrendementpompen, pompen verwarmd water door het verwarmingssysteem heen. Via klassieke radiatoren of een oppervlakteverwarming zoals een vloerverwarming wordt de behaaglijke warmte aan de ruimte afgegeven. Maar het permanente bedrijf van verwarmingspompen kan hoge stroomkosten veroorzaken. Ontdek hier hoe je energiekosten verlaagt en het comfort verhoogt.

Circulatiepompen voor centrale verwarming voor commerciële en particuliere verwarmingsinstallaties

Waar draait het bij verwarmingspompen om? Hoe bespaar je met geschikte systemen energie? Hoe kun je als installateur de installatie vergemakkelijken, het onderhoud optimaliseren en de tevredenheid van je klanten vergroten? Wilo geeft je hier de antwoorden. Onze hoogrendementpompen voor eengezinswoningen, appartementen en commerciële gebouwen worden gekenmerkt door innovatieve technologieën. Daarnaast overtuigen ze met hun betrouwbaarheid en hoge kwaliteit. Als installateur profiteer je van deze eigenschappen. Daar komt bij dat jouw klanten dankzij onze hoogrendementpompen aanzienlijk veel kosten besparen. Profiteer van onze jarenlange ervaring met projecten in de gebouwentechniek. Wij ondersteunen je zowel bij de planning als bij de realisatie van jouw projecten.

Inbedrijfname van circulatiepompen voor verwarmingen

Ontdek hier hoe je met Wilo-hoogrendementpompen de inbedrijfname, die vaak complex is, duidelijk vereenvoudigt en versnelt. Wij bieden je innovatieve oplossingen aan: de instellingsassistent, inbedrijfname met één klik, groene-knop-technologie en Wilo-Connector.

Meer informatie

Vervanging van circulatiepompen voor verwarming

Oude verwarmingspompen draaien ononderbroken en zijn dure stroomvreters. Een moderne hoogrendementpomp bespaart daarentegen tot 80 procent stroom. Een vervanging is dus zinvol. Ontdek hier op welke manier vervanging de moeite waard is en waar je op moet letten.

Meer informatie

Hydraulische inregeling van verwarmingsinstallaties

In combinatie met de hoogrendementpomp zorgt de hydraulische inregeling voor een efficiënt, energiezuinig en voordelig bedrijf van de verwarmingsinstallatie. Ontdek hier wat het inhoudt en hoe je de hydraulische inregeling optimaal uitvoert.

Meer informatie

FAQ – veelgestelde vragen over circulatiepompen en verwarmingspompen

Wat is het verschil tussen een verwarmingspomp en circulatiepomp?

De begrippen hebben dezelfde betekenis: Een verwarmingspomp, ook wel circulatiepomp genoemd, transporteert het verwarmde verwarmingswater in de zogenaamde aanvoer van de warmte-opwekker naar de afzonderlijke radiatoren. De pomp transporteert het koude water via de retour terug naar de warmte-opwekker, waar het opnieuw wordt verwarmd. Een verwarmingspomp vormt dus het hart van een verwarming.

Hoeveel stroom verbruiken oude, ongeregelde verwarmingspompen?

Oude, ongeregelde verwarmingspompen draaien permanent op een hoog toerental en veroorzaken circa 20 procent van het wereldwijde stroomverbruik. In een eengezinswoning ontstaan enorme stroomkosten per jaar, tot 10% van het totale verbruik, omdat de oude pomp niet is afgestemd op de daadwerkelijke behoefte. De pomp draait met een permanent hoog toerental tot 6000 uur per jaar en transporteert het water naar de aangesloten radiatoren en vloerverwarmingen. Gemiddeld verbruikt een oude, ongeregelde verwarmingspomp voor een eengezinswoning ca. 600 kWh per jaar. Ter vergelijking: vergelijkbare moderne hoogrendementpompen verbruiken 40 kWh per jaar.

Wat is een hoogrendementpomp of een hoogefficiënte circulatiepomp?

Een hoogrendementpomp voor verwarmingsinstallaties is een moderne circulatiepomp die is ontwikkeld om het energieverbruik en de bedrijfskosten van verwarmingssystemen te verlagen. Hoogrendementpompen zijn voorzien van geïntegreerde elektronische regelingen waarmee een variabele toerentalinstelling mogelijk is. Daardoor kan de pomp het bedrijf automatisch op de werkelijke warmtebehoefte van de verwarmingsinstallatie aanpassen. Hoogrendementpompen van Wilo hebben een duidelijk betere energie-efficiëntie dan oude, ongeregelde verwarmingspompen. Dat verlaagt het stroomverbruik en de uitstoot van CO2.

En nog meer dan dat: De toegenomen efficiëntie leidt tot kostenbesparingen, die er op hun beurt voor zorgen dat de aanschaf van een nieuwe pomp zich snel terugbetaalt. Bovendien is het bedrijf stiller en kunnen ze beter worden ingeregeld, wat leidt tot meer comfort en een langere levensduur van de verwarmingsinstallatie.

Zie daarover ook: Vervanging van circulatiepompen voor verwarming

Waarom zijn hoogrendementpompen stiller?

Ongeregelde verwarmingspompen kunnen hun toerental niet zelfstandig wijzigen. Als gevolg van te hoge stroomsnelheden ontstaan dan ook geluiden bij de thermostaatventielen. In vergelijking hiermee: Moderne hoogrendementpompen zoals die van Wilo passen het debiet dat nodig is, op de installatie aan. Zo worden de storende stromingsgeluiden in de verwarmingsinstallaties vermeden.

Hoe milieuvriendelijk zijn circulatiepompen voor verwarmingen?

Hoe milieuvriendelijk een circulatiepomp voor verwarming is, hangt af van de efficiëntie en de gebruikte technologie. Hoogrendementpompen zoals die van Wilo staan bekend als aanzienlijk milieuvriendelijker vergeleken met oudere, ongeregelde pompen. Ze verbruiken minder energie en zorgen dan ook voor minder CO2-uitstoot. Dankzij de variabele toerentalinstelling en de aanpassing aan de werkelijke warmtebehoefte van de verwarmingsinstallatie neemt het energieverbruik verder af. Zo wordt het milieu minder belast en wordt er bijgedragen aan het behalen van klimaatdoelen. Desondanks is het belangrijk om ook naar andere aspecten van de verwarmingsinstallatie te kijken om de milieuvriendelijkheid te kunnen beoordelen. Daarbij horen de efficiëntie van de warmte-opwekking, de isolatie van het gebouw en het uitvoeren van een hydraulische inregeling. Hoe efficiënter en beter op elkaar afgestemd de verschillende elementen van de verwarmingsinstallatie zijn, des te milieuvriendelijker het totale systeem is.

Hoe kun je een verwarmingssysteem nog efficiënter maken?

Watervoerende verwarmingssystemen staan al bekend als één van de meest efficiënte verwarmingsinstallaties die verkrijgbaar zijn. De efficiëntie van een dergelijke verwarming kan echter op meerdere manieren worden verhoogd.

  • Leidingen isoleren
  • Zoneregeling gebruiken
  • Hoogrendementpomp gebruiken
  • Hydraulische inregeling uitvoeren

Zie daarover ook: Hydraulische inregeling van verwarmingsinstallaties

Hoe wordt de opvoerhoogte van de circulatiepomp voor verwarmingen bepaald?

Het bepalen van de opvoerhoogte is een belangrijke stap bij de keuze van de juiste pomp voor een bepaalde toepassing. De opvoerhoogte vormt de maat voor de druk waarmee de verwarmingspomp het verwarmingswater door de leidingen perst. Wilo stelt met de leidingcalculator een handige online tool ter beschikking:

Leidingberekening

Het verloop van de karakteristiek laat je de samenhangen zien. De elektrische aandrijfenergie wordt (met inachtneming van het totale rendement) in de pomp in de hydraulische energievormen drukverhoging en beweging omgezet. Als de pomp tegen een gesloten ventiel draait, ontstaat er maximale pompdruk. Dit noemen we ook wel de blinddruk van de pomp. Als het ventiel langzaam wordt geopend, begint het medium te stromen. Daardoor wordt een deel van de aandrijfenergie omgezet in bewegingsenergie. De oorspronkelijke druk kan in dit geval niet meer in stand worden gehouden. De pompkarakteristiek krijgt een dalend verloop. Theoretisch gezien wordt het snijpunt van de pompkarakteristiek met de as voor volumestroom bereikt wanneer het water alleen nog bewegingsenergie bevat en er geen druk meer wordt opgebouwd. Omdat een leidingsysteem echter altijd een interne weerstand heeft, eindigen de werkelijke pompkarakteristieken voordat de debiet-as wordt bereikt.

Kies de Wilo hoogrendementpomp met de juiste opvoerhoogte. Zo garandeer je dat de pomp het verwarmingswater effectief door de installatie leidt.

Zie daarover ook: Inbedrijfname van circulatiepompen voor verwarmingen

In welke verhouding staan pomprendement en debiet ten opzichte van elkaar?

Het rendement van een pomp is de verhouding tussen het afgiftevermogen van de pomp en het ingangsvermogen. Het ingangsvermogen is de hoeveelheid energie die nodig is om de pomp te laten draaien, terwijl het afgiftevermogen de hoeveelheid energie is die aan de gepompte vloeistof wordt overgedragen.

Het rendement van een pomp kan variëren afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het debiet. De verhouding tussen pomprendement en debiet kan aan de hand van de pompvermogenskarakteristiek worden beschreven.

Een vermogenskarakteristiek is een diagram waarin de verhouding tussen debiet en pomprendement voor een specifiek pompmodel wordt weergegeven.

Het BEP (Best efficiency Point/optimale punt) bedraagt ca. 2/3 van het maximale debiet (Qmax). Het rendement neemt dus niet af als het debiet toeneemt. Als de pomp tegen een gesloten ventiel draait, wordt weliswaar een hoge pompdruk bereikt, maar omdat er geen water stroomt, is het effect van de pomp gelijk aan nul. Hetzelfde geldt bij een open leiding. Ondanks een hoog debiet wordt er geen druk opgebouwd en wordt er dus geen rendement bereikt. Het beste totale rendement van de verwarmingscirculatiepomp ligt in het middelste gedeelte van het karakteristiekveld. In de catalogi van de fabrikanten worden deze optimale werkpunten bij elke pomp bijzonder benadrukt.

BELANGRIJK:

De verhouding tussen pomprendement en debiet is echter niet lineair en kan al naargelang pompmodel en bedrijfsomstandigheden variëren.

In sommige gevallen ontstaat er een optimaal debiet. Dan werkt de pomp het efficiëntst. Bij een hoger of lager debiet kan het rendement afnemen. Al met al is de verhouding tussen pomprendement en debiet dus een belangrijk aspect bij de keuze en het bedrijf van een pomp.

Belangrijke aspecten bij de keuze van een pomp zijn:

  • de benodigde prestatiekenmerken
  • de betreffende toepassing
  • de betreffende bedrijfsomstandigheden

Als met deze punten rekening is gehouden, kunnen rendement en energiebesparing van de pomp worden geoptimaliseerd.

Zie daarover ook: Inbedrijfname van circulatiepompen voor verwarmingen