Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Omwisseltabel
Productvergelijking

Waterwerkbladen (VEWIN-werkbladen)

Waterwerkbladen (VEWIN)

In overeenstemming met het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van de drinkwaterbedrijven in Nederland, moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006, "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties" (AVWI-2002). Dit is een algemene norm. Een verdere uitwerking van deze is norm is terug te vinden in de Waterwerkbladen, voorheen bekend als VEWIN-werkbladen. De werkbladen zijn een standaard voorwaarde waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om minimaal in overeenstemming te zijn met NEN 1006.

De meest recente Waterwerkbladen zijn eenvoudig te downloaden als PDF op www.infodwi.nl. Naast de Waterwerkbladen is hier meer informatie te vinden over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties.

Ga direct naar de waterwerkbladen