Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning
Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Forsprang til morgendagens verden

Dine fordeler
Wilo-Stratos MAXO-D

Forsprang til morgendagens verden

Mer effektivitet, konnektivitet og komfort enn noen gang før – Wilo-Stratos MAXO og Wilo-Stratos MAXO-D bringer fremtidens pumpeteknologi til deg. Den første smart-pumpen i verden* gjør livet lettere for deg alt i dag med morgendagens nyvinninger.Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Intuitiv betjening med brukerledede innstillinger med innstillingsassistenten og med kombinasjonen av nytt display og betjeningsknapp med grønn-knapp-teknologi.
 • Høyeste energieffektivitet ved samspill av optimerte og innovative energisparende funksjoner (f.eks. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet med nye og innovative intelligente reguleringsfunksjoner som Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. og ΔT-const.
 • De mest moderne kommunikasjonsgrensesnittene (f.eks. Bluetooth) for tilkobling til mobilenheter samt direkte nettverkstilkobling av pumpnene for mulitpumpestyring via Wilo Net.
 • Maksimal komfort ved elektromontering takket være den oversiktlige og store koblingsboksen samt den optimaliserte Wilo-Connector.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos MAXO-D

Konstruksjon

Smart våtløpersirkulasjons-dobbelpumpe med skrue- eller flensforbindelse, EC-motor med integrert elektronisk effekttilpasning.

Applikasjon

Vannbåren oppvarming (alle systemer), klimaanlegg, lukkede kjølekretsløp, industrielle sirkulasjonsanlegg.

Utrustning / funksjon

Bruksområder

Pumpen muliggjør med sin presise innstilling av reguleringstype for den aktuelle anleggsspesifikke anvendelsen (f.eks. radiator, gulvvarme, takkjøling) en drift med høy anleggseffektivitet.

Varme

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Takvarme
 • Luftvarmer
 • Betongkjerneoppvarming*
 • Hydraulisk shuntventil
 • Differansetrykkløs fordeler*
 • Akkumulatortank varme*
 • Varmeveksler
 • Varmekildekrets (varmepumpe)*
 • Fjernvarmekrets*

Kjøling

 • Takkjøling
 • Gulvkjøling
 • Luft-klima-apparater
 • Betongkjernekjøling*
 • Hydraulisk shuntventil
 • Differansetrykkløs fordeler*
 • Akkumulatortank kjøling*
 • Varmeveksler
 • Mellomkjølekrets*
 • Fjernkjølekrets*

(* Systemtype tilgjengelig fra SW≥01.05.10.00)

Varme og kjøling kombinert

 • Automatisk omkobling (utførelse «-R7»: ikke mulig, bortsett fra med Stratos MAXO-temperatursensor)

Avhengig av valgt bruk er følgende reguleringstyper tilgjengelige:

Reguleringstyper

 • Konstant turtall (manuell drift)
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Dynamic Adapt plus for kontinuerlig (dynamisk) tilpasning av transportytelsen til det aktuelle behovet
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • ΔT-const. for konstant regulering av differansetemperatur
 • Konstant Q foring konstant væskestrømregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Sum-væskestrøm-registrering via sirkulasjonspumpe for behovsrettet forsyning av sekundærpumper i varmekrets-fordelere
 • Brukerdefinert PID-regulering

Alternative funksjoner

 • Q-Limitmax. for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Q-Limitmin. for begrensning av den minimale væskestrømmen
 • No-Flow Stopp (null-gjennomstrømming-frakobling)
 • Automatisk senkedrift (utførelse «-R7»: ikke mulig, bortsett fra med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Minimumspunktregulering (Δp-c regulering med ekstern erverdi-sensor)
 • Termisk desinfiseringsregistrering (Stratos MAXO-Z)
 • Variabel stigning til Δp-v-karakteristikk

Manuelle innstillinger

 • Valg av bruksområde i innstillingsassistenten
 • Innstilling av tilhørende driftsparametere
 • Nominelt driftspunkt: direkte innlegging av beregnet driftspunkt ved Δp-v
 • Statusindikering
 • Innstilling og tilbakesetting av energimengdetelling (varme og kulde)
 • Luftefunksjon til pumpen
 • Tastelås for å sperre innstillinger
 • Funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller til lagrede gjenopprettingspunkter (parametersett)
 • Parameterinnstilling av analoginnganger
 • Parameterinnstilling av binærinnganger
 • Parameterinnstilling av reléutganger
 • Dobbeltpumpefunksjon (ved 2 enkeltpumper, som skal brukes som dobbeltpumpe)

Automatiske funksjoner

 • Behovsoptimert effekttilpasning for energieffektiv drift avhengig av driftstypen
 • Registrering senkedrift (utførelse «-R7»: ikke mulig, bortsett fra med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Frakobling ved null-gjennomstrømmings-registrering (No-Flow Stop)
 • Softstart
 • Automatiske feilrettingsrutiner (f.eks. deblokkeringsfunksjon)
 • Omkobling varme-/kjøledrift (utførelse «-R7»: automatisk omkobling ikke mulig, bortsett fra med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Komplett motorvern med integrert utløsningselektronikk

Eksterne styringsinnganger og deres funksjoner

2x analoginngang:

 • Signaltype: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Bruk: Settpunktfjernstyring for hver reguleringstype (unntatt Multi-Flow Adaptation), sensorinnganger for temperatur, differansetrykk eller fri sensor i brukerdefinert PID-drift

2x digitalinngang:

 • For potensialfrie styringsutganger eller bryter
 • Parametrerbare funksjoner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (GLT-AV)
  • Tastelås
  • Omkobling varme-/kjøledrift

Wilo Net for dobbeltpumpestyring av 2 enkeltpumper, flere pumper som kommuniserer med hverandre og pumpe-fjernstyring via Gateway

Meldings- og indikeringsfunksjoner

 • Displaystatus driftsindikator:
  • Settpunkt
  • Faktisk løftehøyde
  • Er-væskestrøm
  • Effektforbruk
  • Elektrisk forbruk
  • Temperaturer (utførelse «-R7»: faktisk medietemperatur mulig med Stratos MAXO-temperatursensor)
 • Statusindikering LED: Feilfri drift (grønn LED), pumpekommunikasjon (blå LED)
 • Displaystatus visning feil (displayfarge rød):
  • Feilkoder og feilbeskrivelse i fulltekst
  • Stoppetiltak
 • Displaystatus visning advarsel (displayfarge gul):
  • Advarselskoder og beskrivelse av advarselen i fulltekst
  • Stoppetiltak
 • Displaystatus prosessvisning (displayfarge blå):
  • Pumpeutlufting
  • Oppdatering prosess
 • Displaystatus BMS-kommunikasjon (displayfarge blå):
  • Sammendrag av de aktive BMS-parameterne (datahastighet, adresse,...)
 • Samlefeilmelding SSM (potensialfri vekslekontakt)
 • Samlet driftsmelding SBM (potensialfri NO (normalt åpen))

Dataoverføring

 • Bluetooth-grensesnitt for trådløs dataoverføring og fjernbetjening av pumpen med smarttelefon eller nettbrett.
 • Fjernovervåkning av pumpen via Internett med Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt grensesnitt Modbus TCP for forbindelse med bygningsautomasjon (mulig med Wilo-CIF-modul Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Serielt, digitalt grensesnitt Modbus RTU for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt grensesnitt BACnet IP for forbindelse med bygningsautomasjon (mulig med Wilo-CIF-modul Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Serielt, digitalt grensesnitt BACnet MS/TP for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt LON-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via BUSS-system LONWorks (mulig med Wilo-CIF-modul LON).
 • Serielt, digitalt grensesnitt CANopen for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system CANopen (mulig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt PLR-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via firmaspesifikke koblingsmoduler (mulig med Wilo-CIF-modul PLR).

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumper)

 • Hoved-/reservedrift (automatisk omkobling ved feil / tidsstyrt pumpeveksel)
 • Parallelldrift (virkningsgradoptimert inn- og utkobling ved topplast)

Utrustning

 • Ved flenspumper: Flensutførelser
  • Standardutførelse for pumper DN 32 til DN 65: Kombiflens PN 6/10 (flens PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6 og PN 16
  • Standardutførelse for pumper DN 80 / DN 100: Flens PN 6 (dimensjonert PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6
  • Spesialutførelse for pumpene DN 32 til DN 100: Flens PN 16 (ifølge EN 1092-2) for motflens PN 16
 • Tallrike integrerte kommunikasjonsgrensesnitt og alternativt brukbart CIF-modul-støpsel
 • 5 kabelinnføringer for tilkobling av kommunikasjonsgrensesnitt
 • Bluetooth-grensesnitt
 • Høyoppløselig grafikkdisplay med grønn knapp og 2 taster
 • Brukervennlig koblingsboks
 • Integrert temperatursensor (utførelse «-R7»: uten)
 • Elektrohurtigkobling med optimalisert Wilo-Connector for strømforsyning

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • 2x optimert Wilo-Connector
 • 4x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Tetning ved gjengeanslutning
 • Underlagsskiver for flenseskruer (ved nominell diameter for tilkobling DN 32 – DN 65)
 • Monterings- og driftsveiledning

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Høyeffektiv pumpe (flenspumpe), elektronisk regulert

D

Dobbeltpumpe

40/

Nominell diameter for tilkobling

0,5-8

Nominelt løftehøydeområde [m]

-R7

uten integrert Stratos MAXO-temperatursensor

-P1

LABS-fri utførelse

Tekniske spesifikasjoner

 • Tillatt temperaturområde -10 °C til +110 °C, -10 °C til +90 °C (utførelse «-R7»)
 • Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Skrueforbindelse DN 30 (RP 11/4)
 • Flensanslutning DN 32 til DN 80
 • Maks. driftstrykk standardutførelse: 6/10 bar eller 6 bar (spesialutførelse: 10 bar eller 16 bar)
 • Isolasjonsklasse: F
 • Støyemisjon iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / boliger (C1)
 • Støyresistans iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrimiljø (C2)
 • Maks. væskestrøm Q: 112 m³/h
 • Maks. løftehøyde H: 16 m

Materialer

 • Material lager: Grafittkull
 • Løpehjul: PPS-GF40
 • Pumpehus: Grått støpejern
 • Aksel: 1.4028, DLC-coatet

Utførelse

 • Smart våtløpersirkulasjonspumpe med EC-motor og integrert elektronisk effekttilpasning
 • Grønn-knapp-teknologi og grafisk display
 • Motorvern med utløserelektronikk
 • Støpsel for funksjonsutvidelse med opsjonale CIF-moduler for bygningsautomasjon
 • Løpehjul med tredimensjonalt krummede skovler og kunststoffspalterør av karbonfiberkomposittmateriale
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikkelnummer 2217836
Utgave 2021-11
Sideantall 168
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226401
Utgave 2023-02
Sideantall 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226400
Utgave 2023-02
Sideantall 60
Språk no
PDF (4 MB)

Planleggingshåndbok

Stratos MAXO Consulting Guide

Utgave 2019
Sideantall 58
Språk en
PDF (8 MB)

Sertifiseringshefte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikkelnummer 2209011
Utgave 2022-11
Sideantall 72
Språk språknøytral
PDF (28 MB)

Versjonsnotater

Versjonsnotater Stratos MAXO

Artikkelnummer 2212705
Utgave 2021-04
Sideantall 60
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Sideantall 6
Språk språknøytral
PDF (287 KB)
Produktutvalg
Antall treff: 39
180 … 360 mm
[39]
ProduktbetegnelseNRF-nummerRørtilkoblingEEIMonteringslengde l0Maks. driftstrykk PNNettilkoblingCa. bruttovekt mAntall per palleArtikkelnummerVeiledende pris (ekskl. MVA)
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
9006798
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
NOK 24.970,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
9006799
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
NOK 30.483,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
9007992
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
NOK 31.811,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
9007993
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
NOK 44.482,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
9007994
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
NOK 46.587,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
9007995
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
NOK 55.258,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
9007996
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
NOK 76.141,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
9007997
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
NOK 52.542,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
9007998
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
NOK 60.524,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
-
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186297
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
9007999
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
NOK 68.425,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186298
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
9008001
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
NOK 73.053,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186299
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
9008002
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
NOK 99.351,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
-
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186300
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
9008003
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
NOK 64.196,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
-
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2186301
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
9008004
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
NOK 83.467,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2186302
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
9008005
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
NOK 101.572,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186303
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
9008006
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
NOK 86.892,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
9008007
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
NOK 92.564,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
-
DN 80
≤0,18
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2186304
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6-R7
9008008
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217988
NOK 111.004,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10-R7
9008009
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217989
NOK 116.667,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16
-
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186305
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6-R7
9008011
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217990
NOK 133.302,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
9008012
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217991
NOK 138.965,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16
-
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186306
Pris på forespørsel