Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning
Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-Z

Overlegen intelligens, enestående kvalitet.

Dine fordeler
Wilo-Stratos MAXO-Z

Overlegen intelligens, enestående kvalitet.

Wilo-Stratos MAXO-Z, som er spesialutviklet for drikkevannsbruksområder, kombinerer de nyskapende egenskapene til Wilo-Stratos MAXO med et hus av rustfritt stål. Det holdbare og hygieniske materialet skiller seg fra andre sirkulasjonspumper for bruksvann på markedet.Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Intuitiv betjening med brukerledede innstillinger med innstillingsassistenten og med kombinasjonen av nytt display og betjeningsknapp med grønn-knapp-teknologi.
 • Best mulig drikkevannshygiene og energieffektivitet på grunn av den nye, innovativt intelligente reguleringsfunksjonen T-const.
 • Optimal støtte for hygiene med registrering av termiske desinfeksjon.
 • De mest moderne kommunikasjonsgrensesnittene (f.eks. Bluetooth) for tilkobling til mobilenheter samt direkte nettverkstilkobling av pumpnene for mulitpumpestyring via Wilo Net.
 • Maksimal komfort ved elektromontering takket være den oversiktlige og store koblingsboksen samt den optimaliserte Wilo-Connector.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos MAXO-Z

Konstruksjon

Smart våtløpersirkulasjonspumpe med skrue- eller flensforbindelse, EC-motor med integrert elektronisk effekttilpasning

Applikasjon

Alle typer drikkevannssirkulasjonssystemer, alle systemer for vannbåren oppvarming, klimaanlegg, lukkede kjølekretsløp, og industrielle sirkulasjonsanlegg

Utrustning / funksjon

Bruksområder

Pumpen muliggjør med den presise innstillingen av reguleringstypen for den aktuelle anleggsspesifikke anvendelsen (f.eks. sirkulasjon, lagringsanlegg for drikkevann) drift med høy anleggseffektivitet.

Drikkevann

 • Sirkulasjon
 • Lagringsanlegg for drikkevann

Flere anvendelser er mulige:

Varme

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Takvarme
 • Luftvarmer
 • Betongkjerneoppvarming*
 • Hydraulisk shuntventil
 • Differansetrykkløs fordeler*
 • Akkumulatortank varme*
 • Varmeveksler
 • Varmekildekrets (varmepumpe)*
 • Fjernvarmekrets*

Kjøling

 • Takkjøling
 • Gulvkjøling
 • Luft-klima-apparater
 • Betongkjernekjøling*
 • Hydraulisk shuntventil
 • Differansetrykkløs fordeler*
 • Akkumulatortank kjøling*
 • Varmeveksler
 • Mellomkjølekrets*
 • Fjernkjølekrets*

(* Systemtype tilgjengelig fra SW≥01.05.10.00)

Varme og kjøling kombinert

 • Automatisk omkobling

Avhengig av valgt bruk er følgende reguleringstyper tilgjengelige:

Reguleringstyper

 • Konstant turtall (manuell drift)
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Dynamic Adapt plus for kontinuerlig (dynamisk) tilpasning av transportytelsen til det aktuelle behovet
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • ΔT for regulering av differansetemperatur
 • Konstant Q foring konstant væskestrømregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Sum-væskestrøm-registrering via sirkulasjonspumpe for behovsrettet forsyning av sekundærpumper i varmekrets-fordelere
 • Brukerdefinert PID-regulering

Alternative funksjoner

 • Q-Limitmax. for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Q-Limitmin. for begrensning av den minimale væskestrømmen
 • No-Flow Stopp (null-gjennomstrømming-frakobling)
 • Automatisk nattsenkedrift
 • Minimumspunktregulering (Δp-c regulering med ekstern erverdi-sensor)
 • Termisk desinfiseringsregistrering
 • Variabel stigning til Δp-v-karakteristikk

Manuelle innstillinger

 • Valg av bruksområde i innstillingsassistenten
 • Innstilling av tilhørende driftsparametere
 • Nominelt driftspunkt: direkte innlegging av beregnet driftspunkt ved Δp-v
 • Statusindikering
 • Innstilling og tilbakesetting av energimengdetelling (varme og kulde)
 • Luftefunksjon til pumpen
 • Tastelås for å sperre innstillinger
 • Funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller til lagrede gjenopprettingspunkter (parametersett)
 • Parameterinnstilling av analoginnganger
 • Parameterinnstilling av binærinnganger
 • Parameterinnstilling av reléutganger

Automatiske funksjoner

 • Behovsoptimert effekttilpasning for energieffektiv drift avhengig av driftstypen
 • Registrering senkedrift
 • Frakobling ved null-gjennomstrømmings-registrering (No-Flow Stop)
 • Softstart
 • Automatiske feilrettingsrutiner (f.eks. deblokkeringsfunksjon)
 • Omkobling varme-/kjøledrift
 • Komplett motorvern med integrert utløsningselektronikk

Eksterne styringsinnganger og deres funksjoner

2x analoginngang:

 • Signaltype: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Bruk: Settpunktfjernstyring for hver reguleringstype (unntatt Multi-Flow Adaptation), sensorinnganger for temperatur, differansetrykk eller fri sensor i brukerdefinert PID-drift

2x digitalinngang:

 • For potensialfrie styringsutganger eller bryter
 • Parametrerbare funksjoner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (GLT-AV)
  • Tastelås
  • Omkobling varme-/kjøledrift

Wilo Net for dobbeltpumpestyring av 2 enkeltpumper, flere pumper som kommuniserer med hverandre og pumpe-fjernstyring via Gateway

Meldings- og indikeringsfunksjoner

 • Displaystatus driftsindikator:
  • Settpunkt
  • Faktisk løftehøyde
  • Er-væskestrøm
  • Effektforbruk
  • Elektrisk forbruk
  • Temperaturer
 • Statusindikering LED: Feilfri drift (grønn LED), pumpekommunikasjon (blå LED)
 • Displaystatus visning feil (displayfarge rød):
  • Feilkoder og feilbeskrivelse i fulltekst
  • Stoppetiltak
 • Displaystatus visning advarsel (displayfarge gul):
  • Advarselskoder og beskrivelse av advarselen i fulltekst
  • Stoppetiltak
 • Displaystatus prosessvisning (displayfarge blå):
  • Pumpeutlufting
  • Oppdatering prosess
 • Displaystatus BMS-kommunikasjon (displayfarge blå):
  • Sammendrag av de aktive BMS-parameterne (datahastighet, adresse,...)
 • Samlefeilmelding SSM (potensialfri vekslekontakt)
 • Samlet driftsmelding SBM (potensialfri NO (normalt åpen))

Dataoverføring

 • Bluetooth-grensesnitt for trådløs dataoverføring og fjernbetjening av pumpen med smarttelefon eller nettbrett.
 • Fjernovervåkning av pumpen via Internett med Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt grensesnitt Modbus TCP for forbindelse med bygningsautomasjon (mulig med Wilo-CIF-modul Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Serielt, digitalt grensesnitt Modbus RTU for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt grensesnitt BACnet IP for forbindelse med bygningsautomasjon (mulig med Wilo-CIF-modul Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Serielt, digitalt grensesnitt BACnet MS/TP for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt LON-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via BUSS-system LONWorks (mulig med Wilo-CIF-modul LON).
 • Serielt, digitalt grensesnitt CANopen for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system CANopen (mulig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt PLR-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via firmaspesifikke koblingsmoduler (mulig med Wilo-CIF-modul PLR).

Utrustning

 • Ved flenspumper: Flensutførelser
  • Standardutførelse for pumper DN 32 til DN 65: Kombiflens PN 6/10 (flens PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6 og PN 16
  • Standardutførelse for pumper DN 80 / DN 100: Flens PN 6 (dimensjonert PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6
  • Spesialutførelse for pumpene DN 32 til DN 100: Flens PN 16 (ifølge EN 1092-2) for motflens PN 16
 • Tallrike integrerte kommunikasjonsgrensesnitt og alternativt brukbart CIF-modul-støpsel
 • 5 kabelinnføringer for tilkobling av kommunikasjonsgrensesnitt
 • Bluetooth-grensesnitt
 • Høyoppløselig grafikkdisplay med grønn knapp og 2 taster
 • Brukervennlig koblingsboks
 • Integrert temperatursensor
 • Varmeisolering som standard for oppvarmingsbruk
 • Elektrohurtigkobling med optimalisert Wilo-Connector for strømforsyning

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Optimert Wilo-Connector
 • 2x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Tetning ved gjengeanslutning
 • Underlagsskiver for flenseskruer (ved nominell diameter for tilkobling DN 32 – DN 65)
 • Isoleringsinnkapsling
 • Monterings- og driftsveiledning

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Høyeffektiv pumpe (skrueforbindelse‐ eller flenspumpe), elektronisk regulert

Z

Enkeltpumpe for forbruksvannsirkulasjon

40/

Nominell diameter for tilkobling

0,5-8

Nominelt løftehøydeområde [m]

-P1

LABS-fri utførelse

Tekniske spesifikasjoner

 • Tillatt temperaturområde
  • Drikkevann inntil 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C til +80 °C
  • Oppvarmingsvann: -10 °C til +110 °C
 • Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Gjenge- eller flenstilkobling (typeavhengig) Rp 1 til DN 65
 • Maks. driftstrykk standardutførelse: 6/10 bar (spesialutførelse: 16 bar)
 • Isolasjonsklasse: F
 • Støyemisjon iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / boliger (C1)
 • Immunitet mot radiostøy iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrimiljø (C2)
 • Maks. væskestrøm Q: 46 m³/h
 • Maks. løftehøyde H: 12 m

Materialer

 • Material lager: Grafittkull
 • Løpehjul: PPS-GF40
 • Pumpehus: Rustfritt stål
 • Aksel: 1.4122, DLC-coatet

Utførelse

 • Smart våtløpersirkulasjonspumpe med EC-motor og integrert elektronisk effekttilpasning
 • Grønn-knapp-teknologi og grafisk display
 • Motorvern med utløserelektronikk
 • Støpsel for funksjonsutvidelse med opsjonale CIF-moduler for bygningsautomasjon
 • Løpehjul med tredimensjonalt krummede skovler og kunststoffspalterør av karbonfiberkomposittmateriale
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226400
Utgave 2023-02
Sideantall 60
PDF (4 MB)

Sertifiseringshefte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikkelnummer 2209011
Utgave 2022-11
Sideantall 72
PDF (28 MB)

Versjonsnotater

Versjonsnotater Stratos MAXO

Artikkelnummer 2212705
Utgave 2021-04
Sideantall 60
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Sideantall 6
PDF (287 KB)
Produktutvalg
Antall treff: 24
ProduktbetegnelseNRF-nummerRørtilkoblingEEIMonteringslengde l0Maks. driftstrykk PNNettilkoblingCa. bruttovekt mAntall per palleArtikkelnummerVeiledende pris (ekskl. MVA)
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10
9007018
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164666
NOK 20.564,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186307
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
9007019
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164667
NOK 22.953,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186308
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 10
9007021
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164668
NOK 30.730,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186309
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 10
9007022
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164669
NOK 22.165,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186310
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10
9007023
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164670
NOK 24.678,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186311
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 10
9007024
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164671
NOK 34.845,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186312
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 6/10
9007025
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
8
2164672
NOK 25.244,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
4
2186313
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 6/10
9007026
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
8
2164673
NOK 39.040,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
4
2186314
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 6/10
9007027
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
8
2164674
NOK 40.853,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
4
2186315
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10
9007028
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
8
2164675
NOK 48.357,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
4
2186316
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 6/10
9007029
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2164676
NOK 59.745,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2186317
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 6/10
9007031
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
8
2164677
NOK 72.743,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
4
2186318
Pris på forespørsel