Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning
Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-Z

Overlegen intelligens, enestående kvalitet.

Dine fordeler
Wilo-Stratos MAXO-Z

Overlegen intelligens, enestående kvalitet.

Wilo-Stratos MAXO-Z, som er spesialutviklet for drikkevannsbruksområder, kombinerer de nyskapende egenskapene til Wilo-Stratos MAXO med et hus av rustfritt stål. Det holdbare og hygieniske materialet skiller seg fra andre sirkulasjonspumper for bruksvann på markedet.Spesielle egenskaper / produktfordeler

 • Intuitiv betjening med brukerledede innstillinger med innstillingsassistenten og med kombinasjonen av nytt display og betjeningsknapp med grønn-knapp-teknologi.
 • Best mulig drikkevannshygiene og energieffektivitet på grunn av den nye, innovativt intelligente reguleringsfunksjonen T-const.
 • Optimal støtte for hygiene med registrering av termiske desinfeksjon.
 • De mest moderne kommunikasjonsgrensesnittene (f.eks. Bluetooth) for tilkobling til mobilenheter samt direkte nettverkstilkobling av pumpnene for mulitpumpestyring via Wilo Net.
 • Maksimal komfort ved elektromontering takket være den oversiktlige og store koblingsboksen samt den optimaliserte Wilo-Connector.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos MAXO-Z

Konstruksjon

Smart våtløpersirkulasjonspumpe med skrue- eller flensforbindelse, EC-motor med integrert elektronisk effekttilpasning

Applikasjon

Alle typer drikkevannssirkulasjonssystemer, alle systemer for vannbåren oppvarming, klimaanlegg, lukkede kjølekretsløp, og industrielle sirkulasjonsanlegg

Utrustning / funksjon

Bruksområder

Pumpen muliggjør med den presise innstillingen av reguleringstypen for den aktuelle anleggsspesifikke anvendelsen (f.eks. sirkulasjon, lagringsanlegg for drikkevann) drift med høy anleggseffektivitet.

Drikkevann

 • Sirkulasjon
 • Lagringsanlegg for drikkevann

Flere anvendelser er mulige:

Varme

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Takvarme
 • Luftvarmer
 • Betongkjerneoppvarming*
 • Hydraulisk shuntventil
 • Differansetrykkløs fordeler*
 • Akkumulatortank varme*
 • Varmeveksler
 • Varmekildekrets (varmepumpe)*
 • Fjernvarmekrets*

Kjøling

 • Takkjøling
 • Gulvkjøling
 • Luft-klima-apparater
 • Betongkjernekjøling*
 • Hydraulisk shuntventil
 • Differansetrykkløs fordeler*
 • Akkumulatortank kjøling*
 • Varmeveksler
 • Mellomkjølekrets*
 • Fjernkjølekrets*

(* Systemtype tilgjengelig fra SW≥01.05.10.00)

Varme og kjøling kombinert

 • Automatisk omkobling

Avhengig av valgt bruk er følgende reguleringstyper tilgjengelige:

Reguleringstyper

 • Konstant turtall (manuell drift)
 • Δp-c for konstant differansetrykk
 • Δp-v for variabelt differansetrykk
 • Dynamic Adapt plus for kontinuerlig (dynamisk) tilpasning av transportytelsen til det aktuelle behovet
 • T-const. for konstant temperaturregulering
 • ΔT for regulering av differansetemperatur
 • Konstant Q foring konstant væskestrømregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Sum-væskestrøm-registrering via sirkulasjonspumpe for behovsrettet forsyning av sekundærpumper i varmekrets-fordelere
 • Brukerdefinert PID-regulering

Alternative funksjoner

 • Q-Limitmax. for begrensning av den maksimale væskestrømmen
 • Q-Limitmin. for begrensning av den minimale væskestrømmen
 • No-Flow Stopp (null-gjennomstrømming-frakobling)
 • Automatisk nattsenkedrift
 • Minimumspunktregulering (Δp-c regulering med ekstern erverdi-sensor)
 • Termisk desinfiseringsregistrering
 • Variabel stigning til Δp-v-karakteristikk

Manuelle innstillinger

 • Valg av bruksområde i innstillingsassistenten
 • Innstilling av tilhørende driftsparametere
 • Nominelt driftspunkt: direkte innlegging av beregnet driftspunkt ved Δp-v
 • Statusindikering
 • Innstilling og tilbakesetting av energimengdetelling (varme og kulde)
 • Luftefunksjon til pumpen
 • Tastelås for å sperre innstillinger
 • Funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller til lagrede gjenopprettingspunkter (parametersett)
 • Parameterinnstilling av analoginnganger
 • Parameterinnstilling av binærinnganger
 • Parameterinnstilling av reléutganger

Automatiske funksjoner

 • Behovsoptimert effekttilpasning for energieffektiv drift avhengig av driftstypen
 • Registrering senkedrift
 • Frakobling ved null-gjennomstrømmings-registrering (No-Flow Stop)
 • Softstart
 • Automatiske feilrettingsrutiner (f.eks. deblokkeringsfunksjon)
 • Omkobling varme-/kjøledrift
 • Komplett motorvern med integrert utløsningselektronikk

Eksterne styringsinnganger og deres funksjoner

2x analoginngang:

 • Signaltype: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Bruk: Settpunktfjernstyring for hver reguleringstype (unntatt Multi-Flow Adaptation), sensorinnganger for temperatur, differansetrykk eller fri sensor i brukerdefinert PID-drift

2x digitalinngang:

 • For potensialfrie styringsutganger eller bryter
 • Parametrerbare funksjoner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (GLT-AV)
  • Tastelås
  • Omkobling varme-/kjøledrift

Wilo Net for dobbeltpumpestyring av 2 enkeltpumper, flere pumper som kommuniserer med hverandre og pumpe-fjernstyring via Gateway

Meldings- og indikeringsfunksjoner

 • Displaystatus driftsindikator:
  • Settpunkt
  • Faktisk løftehøyde
  • Er-væskestrøm
  • Effektforbruk
  • Elektrisk forbruk
  • Temperaturer
 • Statusindikering LED: Feilfri drift (grønn LED), pumpekommunikasjon (blå LED)
 • Displaystatus visning feil (displayfarge rød):
  • Feilkoder og feilbeskrivelse i fulltekst
  • Stoppetiltak
 • Displaystatus visning advarsel (displayfarge gul):
  • Advarselskoder og beskrivelse av advarselen i fulltekst
  • Stoppetiltak
 • Displaystatus prosessvisning (displayfarge blå):
  • Pumpeutlufting
  • Oppdatering prosess
 • Displaystatus BMS-kommunikasjon (displayfarge blå):
  • Sammendrag av de aktive BMS-parameterne (datahastighet, adresse,...)
 • Samlefeilmelding SSM (potensialfri vekslekontakt)
 • Samlet driftsmelding SBM (potensialfri NO (normalt åpen))

Dataoverføring

 • Bluetooth-grensesnitt for trådløs dataoverføring og fjernbetjening av pumpen med smarttelefon eller nettbrett.
 • Fjernovervåkning av pumpen via Internett med Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt grensesnitt Modbus TCP for forbindelse med bygningsautomasjon (mulig med Wilo-CIF-modul Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Serielt, digitalt grensesnitt Modbus RTU for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt grensesnitt BACnet IP for forbindelse med bygningsautomasjon (mulig med Wilo-CIF-modul Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Serielt, digitalt grensesnitt BACnet MS/TP for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system RS485 (mulig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt LON-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via BUSS-system LONWorks (mulig med Wilo-CIF-modul LON).
 • Serielt, digitalt grensesnitt CANopen for tilkobling til bygningsautomasjon via BUS-system CANopen (mulig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt PLR-grensesnitt for tilkobling til bygningsautomasjon via firmaspesifikke koblingsmoduler (mulig med Wilo-CIF-modul PLR).

Utrustning

 • Ved flenspumper: Flensutførelser
  • Standardutførelse for pumper DN 32 til DN 65: Kombiflens PN 6/10 (flens PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6 og PN 16
  • Standardutførelse for pumper DN 80 / DN 100: Flens PN 6 (dimensjonert PN 16 ifølge EN 1092-2) for motflens PN 6
  • Spesialutførelse for pumpene DN 32 til DN 100: Flens PN 16 (ifølge EN 1092-2) for motflens PN 16
 • Tallrike integrerte kommunikasjonsgrensesnitt og alternativt brukbart CIF-modul-støpsel
 • 5 kabelinnføringer for tilkobling av kommunikasjonsgrensesnitt
 • Bluetooth-grensesnitt
 • Høyoppløselig grafikkdisplay med grønn knapp og 2 taster
 • Brukervennlig koblingsboks
 • Integrert temperatursensor
 • Varmeisolering som standard for oppvarmingsbruk
 • Elektrohurtigkobling med optimalisert Wilo-Connector for strømforsyning

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Optimert Wilo-Connector
 • 2x kabelskjøt med gjenger M16 x 1,5
 • Tetning ved gjengeanslutning
 • Underlagsskiver for flenseskruer (ved nominell diameter for tilkobling DN 32 – DN 65)
 • Isoleringsinnkapsling
 • Monterings- og driftsveiledning

Typenøkkel

Eksempel:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Høyeffektiv pumpe (skrueforbindelse‐ eller flenspumpe), elektronisk regulert

Z

Enkeltpumpe for forbruksvannsirkulasjon

40/

Nominell diameter for tilkobling

0,5-8

Nominelt løftehøydeområde [m]

-P1

LABS-fri utførelse

Tekniske spesifikasjoner

 • Tillatt temperaturområde
  • Drikkevann inntil 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C til +80 °C
  • Oppvarmingsvann: -10 °C til +110 °C
 • Nettilkobling 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Gjenge- eller flenstilkobling (typeavhengig) Rp 1 til DN 65
 • Maks. driftstrykk standardutførelse: 6/10 bar (spesialutførelse: 16 bar)
 • Isolasjonsklasse: F
 • Støyemisjon iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / boliger (C1)
 • Immunitet mot radiostøy iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrimiljø (C2)
 • Maks. væskestrøm Q: 46 m³/h
 • Maks. løftehøyde H: 12 m

Materialer

 • Material lager: Grafittkull
 • Løpehjul: PPS-GF40
 • Pumpehus: Rustfritt stål
 • Aksel: 1.4122, DLC-coatet

Utførelse

 • Smart våtløpersirkulasjonspumpe med EC-motor og integrert elektronisk effekttilpasning
 • Grønn-knapp-teknologi og grafisk display
 • Motorvern med utløserelektronikk
 • Støpsel for funksjonsutvidelse med opsjonale CIF-moduler for bygningsautomasjon
 • Løpehjul med tredimensjonalt krummede skovler og kunststoffspalterør av karbonfiberkomposittmateriale
Dokumenter

Monterings- og driftsveiledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226401
Utgave 2023-02
Sideantall 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikkelnummer 2226400
Utgave 2023-02
Sideantall 60
Språk no
PDF (4 MB)

Planleggingshåndbok

Stratos MAXO Consulting Guide

Utgave 2019
Sideantall 58
Språk en
PDF (8 MB)

Sertifiseringshefte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikkelnummer 2209011
Utgave 2022-11
Sideantall 72
Språk språknøytral
PDF (28 MB)

Versjonsnotater

Versjonsnotater Stratos MAXO

Artikkelnummer 2212705
Utgave 2021-04
Sideantall 60
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Sideantall 6
Språk språknøytral
PDF (287 KB)
Produktutvalg
Antall treff: 24
ProduktbetegnelseNRF-nummerRørtilkoblingEEIMonteringslengde l0Maks. driftstrykk PNNettilkoblingCa. bruttovekt mAntall per palleArtikkelnummerVeiledende pris (ekskl. MVA)
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10
9007018
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164666
NOK 20.564,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186307
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
9007019
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164667
NOK 22.953,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186308
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 10
9007021
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164668
NOK 30.730,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186309
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 10
9007022
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164669
NOK 22.165,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186310
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10
9007023
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164670
NOK 24.678,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186311
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 10
9007024
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164671
NOK 34.845,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186312
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 6/10
9007025
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
8
2164672
NOK 25.244,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
4
2186313
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 6/10
9007026
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
8
2164673
NOK 39.040,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
4
2186314
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 6/10
9007027
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
8
2164674
NOK 40.853,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
4
2186315
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10
9007028
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
8
2164675
NOK 48.357,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
4
2186316
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 6/10
9007029
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2164676
NOK 59.745,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2186317
Pris på forespørsel
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 6/10
9007031
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
8
2164677
NOK 72.743,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
4
2186318
Pris på forespørsel