Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Chytré suchoběžné čerpadlo pro topení, klimatizace a chladicí systémy ve velkých budovách.

Vaše výhody
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Chytré suchoběžné čerpadlo pro topení, klimatizace a chladicí systémy ve velkých budovách.

Použití vysoce účinného Wilo-Stratos GIGA2.0-I doporučujeme vždy tehdy, pokud je přečerpáváno velké množství vody přes velkou dopravní výšku. Chytré suchoběžné čerpadlo v Inline provedení poskytuje mnoho rozhraní pro ovládání několika čerpadel, napojení do automatického řízení objektu, evidenci provozních údajů a možnost mobilního zásahu v reálním čase přes Wilo-Smart Connect. Technologie zeleného knoflíku a velký displej umožňují snadné, intuitivní ovládání. Použití průvodce nastavením zajišťuje optimální regulaci. Optimální energetická účinnost celkového zařízení vyplývá z inteligentní souhry technologie EC motorů IE5 s ověřenou hydraulikou čerpadel (MEI ≥ 0,7) a z inovativních regulačních funkcí. Nová technologie pohonů ve spojení s ověřenou hydraulikou čerpadla poskytuje vysokou spolehlivost.Vaše výhody

 • Lokální nastavení a ovládání přes mobilní přístroje s Bluetooth a možnosti dálkového přístupu a ovládání několika čerpadel díky spojení přes Wilo Net.
 • Analogová a digitální rozhraní poskytují velké množství variant mimo jiné k napojení na automatické řízení objektu
 • Optimální regulace pomocí průvodce nastavením vedeného uživatelem
 • Přehledný displej a technologii zeleného knoflíku pro snadné a intuitivní ovládání
 • Maximální transparentnost prostřednictvím provozních údajů za účelem analýzy a optimalizace čerpadla a celkového zařízení
 • Optimální energetická účinnost celkového zařízení díky inteligentní souhře technologie EC motorů IE5 s ověřenou hydraulikou čerpadel (MEI ≥ 0,7) a inovativním regulačním funkcím, např. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation a T-const
 • Vysoká spolehlivost díky nové technologii pohonů a ověřené hydraulice čerpadla.
Popis konstrukční řady
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Konstrukční typ

Inline-čerpadlo s vysokou účinností s EC motorem a elektronickým přizpůsobením výkonu se suchoběžnou konstrukcí. Provedení jako jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s přírubovou přípojkou a mechanickou ucpávkou.

Použití

K čerpání topné vody (dle VDI 2035), studené vody a směsí vody a glykolu bez abrazivních látek v topných zařízeních, klimatizacích a chladicích systémech.

Vybavení/funkce

Oblasti použití

Díky přesnému nastavení způsobu regulace pro použití s příslušným zařízením umožňuje čerpadlo provoz s nejvyšší možnou efektivitou zařízení.

Vytápění

 • Radiátory
 • Podlahové vytápění
 • Stropní topení
 • Ohřívače vzduchu
 • Vytápění betonového jádra
 • Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
 • Rozdělovač bez diferenčního tlaku
 • Vytápění vyrovnávacích zásobníků
 • Výměník tepla
 • Okruh zdrojů tepla (tepelné čerpadlo)
 • Okruh dálkového tepla

Chlazení

 • Stropní chlazení
 • Podlahové chlazení
 • Vzduchová klimatizační zařízení
 • Chlazení betonového jádra
 • Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
 • Rozdělovač bez diferenčního tlaku
 • Chlazení vyrovnávacích zásobníků
 • Výměník tepla
 • Okruh rekuperačního chlazení
 • Okruh dálkového chlazení

Kombinace vytápění a chlazení

 • Automatické přepínání

Způsoby regulace

 • Konstantní otáčky (n-konstant))
 • Δp-c pro konstantní diferenční tlak
 • Δp-v pro variabilní diferenční tlak
 • Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) úpravu čerpacího výkonu dle aktuální potřeby
 • T-const. pro konstantní regulaci teploty
 • ΔT pro regulaci rozdílné teploty
 • Konstantní regulace průtoku (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Zjišťování celkového objemového proudu pomocí přívodního čerpadla pro odpovídající zásobování sekundárních čerpadel, např. v rozdělovačích
 • Uživatelem definovaná regulace PID

Volitelné funkce

 • Q-Limitmax. k omezení maximálního průtoku
 • Q-Limitmin. k omezení minimálního průtoku
 • Regulace špatného bodu (Δp-c regulace pomocí externího čidla skutečné hodnoty diferenčního tlaku)
 • Variabilní přizpůsobení strmosti charakteristiky Δp-v
 • No-Flow Stop (vypnutí při nulovém průtoku)

Manuální nastavení

 • Výběr oblasti použití v průvodci nastavením
 • Nastavení příslušných provozních parametrů
 • Jmenovitý provozní bod: přímé zadání vypočteného provozního bodu H a Q při Δp-v
 • Indikátor stavu
 • Nastavení a resetování počítadla množství energie (teplo a chlad)
 • Klávesnicová závěra k zablokování nastavení
 • Funkce pro resetování na nastavení z výroby nebo na uložené body obnovení (sady parametrů)
 • Parametrizace analogových vstupů
 • Parametrizace binárních vstupů
 • Parametrizace výstupů relé
 • Funkce zdvojených čerpadel (u 2 samostatných čerpadel, které mají být provozovány jako zdvojené čerpadlo)

Automatické funkce

 • Přizpůsobování výkonu optimalizované dle potřeby pro energeticky efektivní provoz v závislosti na provozním režimu
 • Automatické rutiny pro odstranění vad
 • Přepnutí mezi ohřevným a chladicím provozem
 • Integrovaná plná ochrana motoru
 • Vypnutí při zjištění nulového průtoku (No-Flow Stop)
 • Stálá paměť provozních údajů
 • Časové razítko pro poruchy/varování a historické provozní údaje

Externí řídicí vstupy a jejich funkce

 • 4x analogový vstup:
  • Typy hlášení: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000 (pouze u dvou analogových vstupů)
  • Použití: Čidlo diferenčního tlaku (ve standardním provedení sériová instalace na čerpadle), dálková regulace požadované hodnoty pro každý způsob regulace (kromě Multi-Flow Adaptation), senzorické vstupy např. pro teplotu, čidlo diferenčního tlaku pro regulaci špatného bodu ve vzdáleném bodě v zařízení nebo volné čidlo v uživatelem definovaném PID provozu
 • 2x digitální vstup:
  • Pro řídicí beznapěťové výstupy nebo spínače
 • Parametrizovatelné funkce:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (automatické řízení objektu VYP)
  • Klávesnicová závěra
  • Přepínání mezi topným a chladicím provozem
 • Wilo Net
  • Pro řízení zdvojeného čerpadla u 2 samostatných čerpadel, vzájemná komunikace několika čerpadel (MultiFlow Adaptation) a dálkový přístup k čerpadlům přes Wilo-Smart Gateway

Signální a zobrazovací funkce

 • Stav displeje – „indikátor provozního stavu“:
  • Aktuální regulační režim
  • Požadovaná hodnota
  • Skutečná dopravní výška
  • Skutečný průtok
  • Elektrický příkon
  • Spotřeba elektřiny
  • Teploty média (pokud jsou připojeny teplotní čidla)
 • Indikátor stavu LED: Bezchybný provoz (zelená LED), komunikace mezi čerpadly (modrá LED)
 • Status displeje „zobrazení chyby“ (červená barva displeje):
  • Chybové kódy a popis chyb v plném znění
  • Textové upozornění týkající se nápravných opatření
 • Status displeje „zobrazení varování“ (žlutá barva displeje):
  • Varovné kódy a popis varování v textu
  • Textové upozornění týkající se nápravných opatření
 • Status displeje „procesní zobrazení“ (modrá barva displeje):
  • Proces aktualizace softwaru
 • Status displeje „komunikace automatické řízení objektu“ (modrá barva displeje):
 • Shrnutí aktivních parametrů automatického řízení objektu (přenosová rychlost, adresa,...)
 • Sběrné poruchové hlášení SSM (beznapěťový přepínací kontakt)
 • Sběrné provozní hlášení SBM (beznapěťový přepínací kontakt)

Přenos dat

 • Modul Wilo-Smart Connect BT v sériovém obsahu dodávky čerpadla jako Bluetooth rozhraní pro bezdrátovou výměnu dat a dálkové ovládání čerpadla pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
 • Umožněno s příslušenstvím pro moduly CIF WILO:
  • Sériové, digitální rozhraní Modbus RTU pro připojení na automatické řízení objektu přes sběrnicový systém RS485
  • Sériové, digitální rozhraní BACnet MS/TP pro připojení na automatické řízení objektu přes sběrnicový systém RS485
  • Sériové, digitální rozhraní pro Ethernet Multiprotokol Modbus TCP, BACnet/IP pro připojení na automatické řízení objektu přes sběrnicový systém RJ45
  • Sériové digitální rozhraní LON pro připojení k automatickému řízení objektu prostřednictvím sběrnicového systému LONWorks
  • Sériové digitální rozhraní PLR k připojení na automatické řízení objektu přes specifické firemní spojovací moduly
  • Sériové digitální rozhraní CANopen k připojení na automatické řízení objektu přes specifické firemní spojovací moduly

Řízení zdvojených čerpadel (zdvojené čerpadlo resp. 2x samostatné čerpadlo s propojovacím kusem)

 • Hlavní/záložní režim (časově závislá výměna čerpadel)
 • Hlavní/záložní režim (automatické přepínání v případě poruchy)
 • Paralelní provoz (zapínání a vypínání v době vysoké zátěže s optimalizací účinku)

Vybavení

 • Hydraulika čerpadel s ukazatelem minimální hydraulické účinnosti (MEI) ≥ 0,7
 • EC motor energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2
 • Příruba PN16 - vrtaná dle EN 1092-2
 • Přípojky na měření tlaku (R 1/8) přimontovaným čidlem diferenčního tlaku (provedení ...-R1 bez čidla diferenčního tlaku)
 • Sériové otvory pro odtok kondenzátu ve skříni motoru (při dodání uzavřeny)
 • Odvzdušňovací ventil lucerny
 • Grafický otočný displej s vysokým rozlišením se zeleným knoflíkem a 2 tlačítky
 • 6 kabelových průchodek pro připojení napájení a binárních a analogových vstupů
 • Četná integrovaná komunikační rozhraní a volitelně použitelná zástrčka pro CIF modul
 • Bluetooth rozhraní přes modul Wilo-Smart Connect BT, který je součástí obsahu dodávky

Typový klíč

Příklad

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-xx

Stratos GIGA

Označení čerpadla

2,0

Druhá generace

-I

Samostatné Inline-čerpadlo

65

Jmenovitá světlost příruby DN

1-37

Rozsah jmenovité dopravní výšky [m]

4,0

Jmenovitý výkon motoru v kW

-xx

Varianta, např. -R1

Technické údaje

 • Přípustné teplotní rozmezí čerpaného média -20 °C až +140 °C
 • Okolní teplota až +50 °C
 • Mechanická ucpávka pro dopravu vody do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je přípustná příměs glykolu od 20 do 40 % podílu objemu. U směsí vody a glykolu s podílem glykolu > 40 % do max. 50 % podílu objemu a teploty média od > +40 °C do max. +120 °C nebo u jiných médií než voda je nutné předpokládat alternativní mechanickou ucpávku.
 • Síťová přípojka 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V ±10 %, 50/60 Hz

Splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu bez dalších opatření:

  • Rušivé elmagnet. záření pro obytné prostředí podle normy EN 61800-3:2018
  • Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle normy EN 61800-3:2018
 • Třída krytí IP55
 • Jmenovitá světlost příruby DN 32 až DN 125
 • Max. provozní tlak 16 bar až +120 °C, 13 bar až +140 °C

Materiály

 • Pouzdro čerpadla a lucerna: EN-GJL-250
 • Skříň čerpadla a příruba motoru sériově s katoforézní ochrannou vrstvou
 • Oběžné kolo (v závislosti na typu): PPS-GF40 (DN 32 ... DN 100) nebo EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Hřídel: 1.4057
 • Mechanická ucpávka: AQEGG, jiné mechanické ucpávky na vyžádání

Konstrukce

 • Vysoce účinné čerpadlo Inline s EC motorem energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2, ukazatelem minimální hydraulické účinnosti (MEI) ≥ 0,7 a s elektronickým přizpůsobováním výkonu, se suchoběžnou konstrukcí.
 • Jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s nedělenou hřídelí v blokové konstrukci
 • Spirálové pouzdro s inline konstrukcí (sací a výtlačná hrdla se stejnými přírubami v jedné linii)
 • Otočný grafický barevný displej (4,3 palce) s ovládáním přes manuální ovládání jedním knoflíkem
 • Integrovaná ochrana motoru

Rozsah dodávky

 • Čerpadlo
 • Modul Wilo-Smart Connect BT
 • Šroubení kabelu s těsnicími vložkami
 • Návod k montáži (stručný) a prohlášení o shodě
Dokumenty

Návod k montáži a obsluze

Wilo-Stratos GIGA2.0-I#Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Číslo výrobku 2217211
Vydání 2021-05
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 60
PDF (4 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I#Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Číslo výrobku 2214465
Vydání 2021-12
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 144
PDF (10 MB)

Certifikát

Battery transportation information

Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 6
PDF (517 KB)
Seznam výrobků
Počet výsledků: 164
260 … 620 mm
[164]
Název výrobkuEnergetická třída motoruJmenovitá světlost přírubyMechanická ucpávkaKonstrukční délka l0Jmenovitý výkon motoru P2Hmotnost brutto cca mČíslo výrobkuSkupina GRD
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
37 kg
2204723
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
37 kg
2204847
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
37 kg
2204909
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
37 kg
2204785
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,71 kW
39 kg
2204722
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,71 kW
39 kg
2204846
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,71 kW
39 kg
2204908
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,71 kW
39 kg
2204784
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
39 kg
2204721
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
39 kg
2204845
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
39 kg
2204907
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
39 kg
2204783
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
40 kg
2204720
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
40 kg
2204844
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
40 kg
2204906
17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
40 kg
2204782
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,54 kW
38 kg
2204728
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,54 kW
38 kg
2204852
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,54 kW
38 kg
2204914
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,54 kW
38 kg
2204790
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
39 kg
2204727
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
39 kg
2204851
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
39 kg
2204913
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
39 kg
2204789
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
39 kg
2204726
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
39 kg
2204850
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
39 kg
2204912
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
39 kg
2204788
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204725
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204849
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204911
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204787
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204731
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204855
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204917
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204793
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204730
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204854
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204916
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204792
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,54 kW
39 kg
2204735
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,54 kW
39 kg
2204859
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1-S1
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,54 kW
39 kg
2204921
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-S1
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,54 kW
39 kg
2204797
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,74 kW
39 kg
2204734
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,74 kW
39 kg
2204858
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1-S1
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,74 kW
39 kg
2204920
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-S1
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,74 kW
39 kg
2204796
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
41 kg
2204733
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
41 kg
2204857
17