Wilo-produkter og produktkompetencer

Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Pionerarbejde i system

Pumper er vores lidenskab. Vi har et ønske om at tilbyde dig mere end effektive og rentable pumper. I en digital verden, der bliver stadig hurtigere og mere kompleks, spiller helhedsorienterede løsninger nemlig en central rolle.

Derfor udvikler vi pionerarbejde i system – på basis af moderne teknologier, innovative anvendelser og stor kompetence til integrering i komplekse systemer. Derudover hjælper vi dig ved analysen, rådgiver dig individuelt og kommer med skræddersyede og rentable løsningsforslag.

Alle nye Wilo-produkter og hele vores service har som mål at gøre din planlægning endnu lettere og mere effektiv. Når der samtidig stilles store krav til kvalitet og driftssikkerhed opstår der således hele tiden innovative løsninger og milepæle inden for branchen, som du helt og fuldt kan stole på – nu og i fremtiden.

Systemkompetence i alle situationer

Vi vil gerne gøre din planlægning så let og fleksibel som mulig. Derfor kan vores pumper hurtigt og uproblematisk integreres i eksisterende komplekse systemverdener. Det sikres f.eks. af forskellige interfacemoduler og udvidelser til et stort antal netværksprotokoller til bygningsautomatisering.

Vi har fokus på driftssikkerhed

Du kan stole på Wilo som partner – vi står dig bi som pålidelig partner og tilbyder dig topkvalitet: Som teknologiinnovator i branchen udvikler vi hele tiden visionære og fremtidssikrede produkter, som let kan integreres i mange forskellige systemer, hvor de kan arbejde effektivt og sikkert i lang tid fremover. Derudover gør vi planlægningen lettere for dig ved hjælp af vores omfattende service og moderne projekteringshjælp.

Få mere at vide om vores universalservice her

Vores anvendelsesfelter

Bygningsteknik

Energi- og ressourceeffektivitet får ud fra miljømæssige og ikke mindst økonomiske grunde stadig større betydning verden over inden for alle livsområder. Også når det gælder anvendelsen af bygninger kommer der stadig større fokus på rentabilitetsaspektet. Det kræver en øget indsats af innovative systemer med komponenter, der er optimalt afstemt i forhold til hinanden. Wilo tilbyder de dertil nødvendige energieffektive koncepter – både inden for varmeteknik og luftkonditionering. Produkternes og systemløsningernes anvendelsesområder er en- og flerfamiliehuse, offentlige bygninger, industri- og kontorbygninger samt sygehuse og hoteller.

Få mere at vide om produkterne

  • Opvarmning
  • Varmt brugsvand
  • Klima og køling
  • Sol- og jordvarme

Få mere at vide om vores systemkompetence

Forvaltning af vandressourcer

Råstoffet vand er kostbart og bliver en stadig mere knap ressource. Sikker vandbehandling og -forsyning udgør derfor i stadig højere grad en global udfordring. Wilo tilbyder professionelle løsninger til de stadig mere komplekse krav til drikkevandsindvinding og pumpning af vand samt til transport og behandling af spildevand. Wilo-pumper og Wilo-pumpesystemer i forbindelse med forvaltning af vandressourcer sætter på globalt plan nye standarder for teknisk ydelse, både når det gælder effektivitet og bæredygtighed.

Få mere at vide om produkterne til rentvandsanvendelse

  • trykforøgelse
  • vandbehandling
  • brandslukning
  • vanding
  • regnvandsudnyttelse
  • aftapning af ubehandlet vand

Få mere at vide om vores systemkompetence inden for forvaltning af vandressourcer