Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten

De Wilo Groep jaarcijfers 2018: Negende recordjaar op rij

Terug naar overzicht

09.05.2019

De Wilo Groep (Dortmund, Duitsland) kijkt opnieuw terug op een succesvol financieel jaar. De omzet lag in 2018 voor de negende achtereenvolgende keer boven die van het voorgaande jaar en vertoonde na valutavereffening een stevige stijging (6,2%) tot 1,46 miljard euro. “Ondanks alle geopolitieke uitdagingen is het ons gelukt om op groeikoers te blijven. Dit komt vooral door de uitbreiding van onze multilaterale partnerships en netwerken, de digitale transformatie en een intensivering van de globaliseringsstrategie,” verklaart Oliver Hermes, bestuursvoorzitter en CEO van Wilo SE.

Map of Wilo worldwide

Wilo bereikte in 2018 vooral uitstekende groei in Korea, India, het Nabije - en Midden Oosten alsmede in Oost-Europa, speciaal in Polen. “Wij richten ons strategisch op de lange termijn en zijn in economisch opzicht uitstekend gepositioneerd. Daarom hebben we alle reden om optimistisch naar de toekomst te kijken,” resumeert Oliver Hermes. Het bedrijfsresultaat van 91,9 miljoen euro bleef onder dat van het voorgaande jaar. Dit was een gevolg van grote investeringen in de digitale transformatie, sterk gestegen grondstofprijzen en voorzieningen voor toekomstbestendige reorganisatiemaatregelen.

Hoge investeringen in de digitale transformatie en ons hoofdkantoor

De investeringen van de Wilo Groep bleven in 2018 op recordniveau: “Wij hebben in het afgelopen jaar bijna 155 miljoen euro geïnvesteerd, vooral in een moderne en efficiënte ondernemingsinfrastructuur. Daarmee is het hoge investeringsbedrag van het voorgaande jaar met 24% overtroffen,” zegt Oliver Hermes verder. “In de laatste vijf jaar investeerden wij meer dan 560 miljoen euro. Deze investeringen bieden een sterk fundament voor een versnelde, winstgevende groei.”. De meest zichtbare investering is de volledige nieuwbouw van het hoofdkantoor in Dortmund: Het resultaat wordt een baanbrekend hoofdkantoor, geschikt voor de uitdagingen van de digitale toekomst. Het eerste nieuwe gebouw en het hart van de bedrijfssite is de Smart Factory. Deze wordt nog in dit jaar betrokken en productie start hier in begin 2020. De verhuizing naar het nieuwe kantorencomplex op de bedrijfssite volgt in januari 2020.

Wilo Campus - Factory
Quality control in the Wilo production in Hof, Germany. It is the "Infopoint 4" of the factory tour.
Wilo's OEM division is based in Aubigny, France, with 500 employees.

De Wilo Groep staat voor toekomstgerichte - en innovatieve producten en systeemoplossingen. Onderzoek en ontwikkeling zijn traditioneel van groot belang. Zo werd in het afgelopen financiële jaar 66,3 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd, onder andere in de implementatie van de digitale transformatie op productniveau. “In het kader van onze ondernemingsstrategie “Ambition 2025” voeren wij consequent omvangrijke investeringsactiviteiten door. Wilo geeft vooral aandacht aan de digitale transformatie in de volgende drie dimensies: producten & oplossingen, processen en bedrijfsmodellen,” legt Oliver Hermes uit.

Een overkoepelende geopolitieke context met uitdagingen

Tal van ondernemingen staan tegenwoordig voor grote uitdagingen: “Zoals veel ondernemingen werkt en ontwikkelt ook Wilo zich in een grotere, geopolitieke context. De vrije wereldwijde economische orde is de ruggengraat van alle bedrijven die wereldwijd actief zijn. Het realiseren van samenwerkingsverbanden die een globale wereldorde met vrije economische structuren ondersteunen, is één van de belangrijkste taken van de Europese politiek en in het bijzonder de Europese economie.”, waarschuwt Oliver Hermes. Wilo intensiveert om deze reden ook zijn netwerkactiviteiten op alle continenten.

Download hier het jaarverslag 2018

Bent u benieuwd naar het jaarverslag 2018 van de internationale Wilo Groep? Download hier onderaan of rechts het jaarverslag 2018 van WILO SE in het Engels of in het Duits.

Jaarverslag 2018 WILO SE - ENGELSJaarverslag 2018 WILO SE – DUITS

Neem gerust contact met ons op

Afdeling Marketing

Het Wilo Campus in Dortmund is volop in ontwikkeling. Zie hier de plannen voor de Smart Factory en het kantorencomplex.

ISH 2019 Keyvisual Hotel Federation Tower