Szukaj
Kontakt
E-mail

Nowoczesne tłocznie ścieków Wilo dla PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie

Powrót do przeglądu

16.11.2020

Artykuł referencyjny

Pod koniec 2015 roku została zrealizowana dostawa i montaż pierwszej tłoczni ścieków Wilo dla istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Pułtuskiej na podstawie projektu PPI „Domino”. W tym celu przepompownia ta została gruntownie zmodernizowana przez demontaż 3 istniejących wyeksploatowanych pomp ściekowych o mocy 22kW, każda w komorze suchej oraz zasypanie komory mokrej w części podziemnej i wykonanie w tej części nowego kolektora dopływowego o średnicy PE 315.

Problemy z eksploatacją przepompowni przed modernizacją to: częste zapychanie się pomp, duże zużycie prądu, gospodarka skratkowa, odory, koszty obsługi.

Nowa wydajność przepompowni została określona przez Inwestora na 100 m³/h. Na taki dopływ została dobrana tłocznia EMUport FG1500 z pompami zatapialnymi o parametrach Q=154 m³/h przy H=8,6m i mocy nominalnej 7,8kW każda. Silniki pomp są w wykonaniu IP68, co oznacza, że są odporne na całkowite zalanie. Jest to dodatkowym atutem w przypadku awaryjnego zalania komory suchej, pompy mogą dalej pracować.

Tłocznia ścieków EMUport to zamknięta, szczelna przepompownia ścieków wyposażona w system separacji części stałych, zainstalowany przed pompami, który chroni je przed zapychaniem i blokowaniem przy jednoczesnym braku gospodarki skratkowej, ponieważ zatrzymywane części stałe są dalej transportowane rurociągiem tłocznym podczas fazy tłoczenia. Dzięki temu możemy dla ścieków surowych stosować pompy z zamkniętymi wirnikami kanałowymi o dużo większej sprawności hydraulicznej niż pompy z wirnikami otwartymi vortex, co daje duże oszczędności w zużyciu prądu, który jest coraz droższy. W tym przypadku dzięki dobranym pompom z wirnikami zamkniętymi o sprawności ok. 67,8% znacząco spadło zużycie prądu, co przedstawia poniższa tabela - na zielono oznaczono zużycie prądu i koszty po modernizacji przepompowni.

Zestawienie: Zużycie energii elektrycznej dla tłoczni w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej

Zastosowanie tłoczni ścieków pozwoliło wyeliminować uciążliwą dla eksploatacji istniejącą gospodarką skratkową wraz z częścią mokrą modernizowanej przepompowni. Dzięki zdalnemu monitoringowi tłocznia pracuje bezobsługowo, dlatego zrezygnowano ze stałej obsługi przepompowni na rzecz okresowych przeglądów, które obecnie są bezpieczne i higieniczne. W okolicznym terenie nie rozprzestrzeniają się już w sposób niekontrolowany odory i gazy kanałowe. Odpowietrzenie zbiornika tłoczni jest wyposażone w filtr antyodorowy.

Tłocznie Wilo wykonane są w całości (oprócz armatury i pomp) z PEHD, co daje całkowitą odporność na korozję od ścieków bytowo-gospodarczych na okres ok. 50 lat. Wirniki pomp zostały dodatkowo pokryte specjalną powłoką Ceram C0 odporną na korozję i ścieranie.

Tłocznia przy ul. Pułtuskiej przed modernizacją

Tłocznia przy ul. Pułtuskiej po modernizacji

Po ponad dwóch latach pozytywnych doświadczeń z eksploatacji tłoczni ścieków przy ul. Pułtuskiej, w roku 2018 została zrealizowana dostawa drugiej tłoczni ścieków Wilo dla istniejącej przepompowni ścieków przy ul. 3-go Maja, także na podstawie projektu PPI „Domino”.

Modernizacja została wykonana w podobnym zakresie jak dla przepompowni przy ul. Pułtuskiej i polegała na demontażu istniejących wyeksploatowanych pomp ściekowych w komorze suchej (na zdjęciach – 3 pompy, każda o mocy silnika 22 kW) oraz likwidacji gospodarki skratkowej wraz z zasypaniem komory mokrej i wykonaniem w tej części nowego kolektora dopływowego co pozwoliło na pozbycie się przykrych odorów.

Wydajność przepompowni została określona przez Inwestora na 200 m³/h. Na taki dopływ została dobrana tłocznia EMUport FG2000 z pompami zatapialnymi o parametrach Q=230 m³/h przy H=7,9m i mocy nominalnej 7,8kW każda. Silniki pomp są w wykonaniu IP68. Jak w poprzednim przypadku tu także wirniki pomp zostały dodatkowo pokryte specjalną powłoką Ceram C0 odporną na korozję i ścieranie. Podobnie jak dla pierwszej tłoczni, spadło zużycie prądu dzięki zastosowaniu w tłoczni pomp z wirnikami zamkniętymi o wysokiej sprawności ok. 70,9%.

Na podstawie danych otrzymanych od Użytkownika, porównując koszty zużycia energii przed i po modernizacji, koszty energii po modernizacji spadły o 38%. Obie tłocznie Wilo pracują prawidłowo od momentu uruchomienia.

Tłocznia przy ul. 3 Maja przed modernizacją

Tłocznia przy ul. 3 Maja po modernizacji