Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Wilo-Energy Solutions

Nasze zobowiązanie wobec ochrony środowiska

W świetle zachodzących na całym świecie zmian klimatycznych oszczędne gospodarowanie energią staje się koniecznością. Potrzebne są raczej takie rozwiązania, które umożliwiają poprawę sprawności energetycznej urządzeń w krótkim czasie.

Wysokosprawne pompy oszczędzają energię elektryczną

Urządzenia pompowe odpowiedzialne są za około 10% globalnego zużycia energii. To dużo, ale warto dostrzec drzemiący w tej liczbie potencjał redukcji kosztów eksploatacyjnych dla budynków komercyjnych i przemysłowych. W samym sektorze budownictwa ponad dwie trzecie instalacji nadal pracuje w oparciu o pompy, które pobierają o wiele więcej energii niż jest to konieczne. Wymiana tego typu pomp przynosi ogromne korzyści. To nie tylko znaczna oszczędność energii i jej kosztów, to także poprawa sprawności energetycznej instalacji i całych budynków oraz okazja do wymiany dotychczas stosowanych technologii na nowe. Wymiana pomp to również niższe ryzyko wystąpienia awarii i niższe koszty konserwacji. Program Wilo-Energy Solutions pozwala zidentyfikować możliwe obszary oszczędności energii, wspierając tym samym działania na rzecz ochrony klimatu i walkę o czystszą planetę dla następnych pokoleń.

Ideą Wilo-Energy Solutions jest proaktywna wymiana pomp i systemów pompowych o niskiej sprawności na nowe, wydajne urządzenia. Pozwala to zredukować zużycie energii pomp nawet o 90% i oferuje wartość dodaną w postaci bezpieczeństwa pracy instalacji, jej higieniczności oraz niezawodności.

Optymalizacja czy wymiana dotychczasowych urządzeń na nowe i bardziej wydajne rozwiązania bazujące na produktach, usługach i wiedzy specjalistycznej ma również pozytywny wpływ na całość kosztów eksploatacyjnych i emisję CO2.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie analizy i doradztwa, również dotyczącego dostępnych metod finansowania, a także w całym procesie migracji do rozwiązań opartych na nowych technologiach.

Prewencyjna wymiana pomp grzewczych

Określenie kosztów cyklu życia urządzenia (LCC)

Funkcja doboru pompy zamiennej w Wilo-Select 4 oblicza koszty cyklu życia (LCC; ang. life cycle cost) istniejących pomp grzewczych oraz porównuje je do zalecanych pomp zamiennych. W rezultacie otrzymujemy rzetelne porównanie pomp pod względem ich sprawności energetycznej i kosztów eksploatacyjnych. Prewencyjna wymiana pomp może być zatem nie tylko korzystna, ale i bardzo łatwa.

Szybkie określenie potencjału oszczędności oraz czasu zwrotu z inwestycji

Aby umożliwić porównanie sprawności energetycznej pomp grzewczych, zgromadziliśmy w Wilo-Select 4 ponad 1000 dostępnych na rynku urządzeń. Pozwala to wykonać szybką kalkulację dla danej pompy, a nawet całego budynku. Rekomendacja produktowa oraz rzetelna analiza kosztów życia urządzenia (LCC) dostępne są w zaledwie 4 krokach.

Wilo-Select

Zapraszamy do skorzystania z programu doboru Wilo-Select 4, aby dowiedzieć się więcej o potencjalne oszczędności oferowanym przez nasze pompy.

Czytaj więcej

Optymalna sprawność energetyczna do wszelkich zastosowań

Technologia pompowa firmy Wilo znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak ogrzewanie, chłodnictwo, technika klimatyzacyjna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz zastosowania przemysłowe. W ramach Wilo-Energy Solutions prezentujemy 5 modeli, wykazujących optymalną sprawność energetyczną w każdym zastosowaniu.

Nasze wyjątkowe produkty:

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-SiBoost Smart Helix Excel

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

Oferowane usługi:

  • Szczegółowa analiza kosztów cyklu życia produktu (analiza LCC)
  • Audyt energetyczny z określeniem potencjału oszczędności
  • Zalecenia dotyczące możliwości wymiany urządzeń
  • Poprawa sprawności energetycznej instalacji
  • Wsparcie w procesie wymiany na pompy Wilo o wysokiej sprawności

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z inżynierem sprzedaży działu rozwiązań systemowych w Państwa regionie.

Mapa z podziałem na regiony po inżynierach działu rozwiązań systemowych

Region 1 - Kamila Manyś

kamila.manys@wilo.com

572 773 438

Region 2 - Grzegorz Celmer

grzegorz.celmer@wilo.com

604 243 412

Region 3 - Norbert Sankowski

norbert.sankowski@wilo.com

606 309 300

Region 4 - Łukasz Szegda

lukasz.szegda@wilo.com

780 115 303

Region 5 - Łukasz Jasiński

lukasz.jasinski@wilo.com

506 094 128