Skontaktuj się z nami

Centrala

Wilo Polska Sp. z o.o.

Dystrybucja

Adam Kopacz - Kierownik

Dystrybucja woj. łódzkie, opolskie

Przemysław Bloch

Dystrybucja woj.warmińsko-mazurskie

Jarosław Panasiewicz

Dystrybucja woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Adam Kopacz

Dystrybucja woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Bartłomiej Jaworski

Dystrybucja woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Kamil Skałecki

Dystrybucja woj. wielkopolskie

Dariusz Trawczyński

Dystrubucja woj. małopolskie, śląskie

Marek Stachurski

Inwestycje

Katarzyna Czapska - Kierownik

woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie

Inwestycje woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie

Grzegorz Celmer

Inwestycje woj. wielkopolskie

Katarzyna Czapska

Inwestycje woj. wielkopolskie

Janusz Drzewuszewski

Inwestycje woj. zachodniopomorskie

Arkadiusz Iwanow

Inwestycje woj. kujawsko-pomorskie

Mariusz Śmigiel

Inwestycje woj. dolnośląskie, opolskie

Paweł Andruszkiewicz

Inwestycje woj. opolskie, dolnośląskie

Eryk Brocki

Inwestycje woj. łódzkie

Michał Kotlarek

Jacek Wichrzycki - Kierownik

woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie

Inwestycje woj. małopolskie

Grzegorz Bielecki

Dystrybucja woj. mazowieckie, podlaskie

Jacek Wichrzycki

Inwestycje woj. podlaskie

Rafał Gierejko

Inwestycje woj. śląskie

Albert Adamus

Inwestycje woj. mazowieckie

Kamil Konicki

Inwestycje woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Tomasz Kantor

Inwestycje woj. mazowieckie

Dariusz Knap

Inwestycje woj. mazowieckie

Norbert Sankowski

Kierownik ds. Kluczowych Klientów OEM/IEM

Mariusz Ejfler

Regionalny Inżynier Sprzedaży OEM/IEM

Kamila Manyś

Starszy Doradca Techniczny OEM/IEM

Stanisław Sowa

Regionalny Inżynier Sprzedaży OEM/IEM

Paweł Zydroń

woj. mazowieckie, łódzkie

Anita Halicka

woj. łódzkie

Tomasz Madaliński

woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie

Andrzej Baran

woj. lubelskie, podkarpackie

Dariusz Suski

woj. dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie

Damian Rackiewicz

woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie

Michał Pietrzak

woj. lubelskie, podkarpackie

Paweł Moskal

woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie

Tomasz Żmijewski

woj. pomorskie

Rafał Łojko

Dyrektor Działu BS OEM Residential

Krzysztof Tylkowski

Kierownik ds. aplikacji przemysłowych Region Północ

Grzegorz Grzyb

Inżynier sprzedaży ds. aplikacji przemysłowych Region Południe

Bogusław Mielniczek

Kierownik ds. aplikacji ppoż

Gniewosz Siemiątkowski

Serwis

Wilo Polska

Wilo Polska Sp. z o.o.

ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola

tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
e-mail: wilo.pl@wilo.com

INFOLINIA:
801 DO WILO czyli 801 369 456

NIP: 123-00-29-901
REGON: 010774490
KRS: 0000126878
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 1 620 000,00zł
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
04 1880 0009 0000 0011 0076 7000