Skontaktuj się z nami

Centrala

Wilo Polska Sp. z o.o.

Dystrybucja

Adam Kopacz - Kierownik

woj.warmińsko-mazurskie, podlaskie

Jarosław Panasiewicz

woj. dolnośląskie, opolskie, lubuskie

Przemysław Bloch

woj. mazowieckie, łódzkie

Mariusz Milewski

woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Kamil Skałecki

woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie

Bartłomiej Jaworski

Kierownik

Adam Kopacz

woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie

Dariusz Trawczyński

woj. małopolskie, śląskie

Marek Stachurski

Inwestycje

Katarzyna Czapska - Kierownik

woj. zachodniopomorskie

Arkadiusz Iwanow

woj. wielkopolskie

Janusz Drzewuszewski

woj. dolnośląskie, opolskie

Paweł Andruszkiewicz

woj. kujawsko-pomorskie

Mariusz Śmigiel

woj. mazowieckie

Dariusz Knap

woj. łódzkie

Michał Kotlarek

woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie

Rafał Gierejko

woj. mazowieckie

Kamil Konicki

woj. lubelskie, świętokrzyskie

Tomasz Kantor

woj. małopolskie

Grzegorz Bielecki

woj. śląskie

Albert Adamus

Kierownik

Katarzyna Czapska

Regionalny Inżynier Sprzedaży OEM/IEM

Kamila Manyś

Starszy Doradca Techniczny OEM/IEM

Stanisław Sowa

Regionalny Inżynier Sprzedaży OEM/IEM

Paweł Zydroń

woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie

Anita Halicka

woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie

Andrzej Baran

woj. lubelskie, podkarpackie

Dariusz Suski

woj. dolnośląskie, opolskie, lubuskie

Damian Rackiewicz

woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Michał Pietrzak

woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie

Paweł Moskal

woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

Rafał Łojko

Dyrektor Działu BS OEM Residential

Krzysztof Tylkowski

Kierownik ds. aplikacji przemysłowych Region Północ

Grzegorz Grzyb

Kierownik ds. aplikacji ppoż

Gniewosz Siemiątkowski

Serwis

Wilo Polska

Wilo Polska Sp. z o.o.

ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola

tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
e-mail: wilo.pl@wilo.com

INFOLINIA:
801 DO WILO czyli 801 369 456

NIP: 123-00-29-901
REGON: 010774490
KRS: 0000126878
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 1 620 000,00zł
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
04 1880 0009 0000 0011 0076 7000