Skontaktuj się z nami

Centrala

Wilo Polska Sp. z o.o.

Team I

woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Kierownik Mariusz Śmigiel

Inwestycje woj. kujawsko-pomorskie

Mariusz Śmigiel

Inwestycje woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie

Grzegorz Celmer

Dystrybucja woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Bartłomiej Jaworski

Team II

woj. mazowieckie, podlaskie

Kierownik Jacek Wichrzycki

Inwestycje woj. mazowieckie

Kamil Konicki

Inwestycje woj. mazowieckie

Dariusz Knap

Inwestycje woj. mazowieckie

Norbert Sankowski

Dystrybucja woj. mazowieckie, podlaskie

Jacek Wichrzycki

Inwestycje woj. podlaskie

Rafał Gierjko

Team III

woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Kierownik Adam Kopacz

Dystrybucja woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Adam Kopacz

Inwestycje woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Tomasz Kantor

Team IV

woj. małopolskie, śląskie

Kierownik Marek Stachurski

Inwestycje woj. małopolskie

Grzegorz Bielecki

Inwestycje woj. śląskie

Albert Adamus

Dystrubucja woj. małopolskie, śląskie

Maek Stachurski

Team V

woj. dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, opolskie

Inwestycje woj. dolnośląskie

Ewa Skibiska

Dystrybucja woj. dolnośląskie, łódzkie, lubuskie, opolskie

Jan Mitura

Inwestycje woj. dolnośląskie, opolskie

Paweł Andruszkiewicz

Inwestycje woj. łódzkie

Michał Kotlarek

Team VI

woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie

Kierownik Katarzyna Czapska

Inwestycje woj. wielkopolskie

Katarzyna Czapska

Inwestycje woj. zachodnipomorskie

Arkadiusz Iwanow

woj. mazowieckie, łódzkie

Anita Halicka

woj. łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie

Jolanta Kucharska

woj. zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie

Jerzy Beringer

woj. lubelskie, podkarpackie

Dariusz Suski

woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie

Tomasz Żmijewski

woj. lubelskie, podkarpackie

Paweł Moskal

woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie

Andrzej Baran

Kierownik Regionu Północ

Grzegorz Grzyb

Kierownik Regionu Południe

Paweł Kyrcz

Kierownik ds. aplikacji ppoż

Gniewosz Siemiątkowski

Serwis

Wilo Polska

  • Numer telefonu:

    22 7026132 lub +48602523039

  • Wyślij e-mail

Wilo Polska Sp. z o.o.

ul. Jedności 5, 05- 506 Lesznowola

tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
e-mail: wilo@wilo.pl

INFOLINIA:
801 DO WILO czyli 801 369 456

NIP: 123-00-29-901
REGON: 010774490
KRS: 0000126878
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 1 620 000,00zł
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
04 1880 0009 0000 0011 0076 7000