Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej

Zielone miasto nocą z energooszczędnymi pompami Wilo

Dostawca rozwiązań

Kurczące się zasoby, zmiany klimatyczne i przyspieszająca urbanizacja gwałtownie zmieniają wymagania stawiane gospodarowaniu wodą w przyszłości. Procesy uzdatniania i transportu wody pitnej oraz ścieków stają się coraz bardziej złożone i zaawansowane technologicznie. Aby sprostać wymaganiom przyszłości, infrastruktura wodna będzie musiała być efektywna, zrównoważona i niezawodna, a także zdolna do adaptacji w warunkach zmiennego zapotrzebowania. Jako dostawca systemowy, Wilo oferuje indywidualnie dopasowane rozwiązania dla każdego projektu, łącząc nowoczesne technologie z innowacyjnymi zastosowaniami i kompleksowymi usługami, począwszy od projektu, poprzez uruchomienie i konserwację.

Innowacje przyszłości. Optymalne rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej.

W erze urbanizacji zrównoważony rozwój wymaga takich koncepcji instalacji ściekowych, które sprostają wymaganiom przyszłości – nie tylko w rozwijających się miastach, lecz także na obszarach wiejskich o niewielkiej populacji.

Tłoczenie ścieków nieoczyszczonych to coraz bardziej wymagające zadanie. Regulacje prawne dotyczące utylizacji ścieków ulegają zmianom, rośnie zawartość cząstek stałych i czas retencji ścieków w sieci kanalizacyjnej, a przetłaczane media są coraz bardziej agresywne i zawierają tłuszcze. Ścieki, osady, woda szlamowa, a nawet zanieczyszczenia włókniste muszą być transportowane w niezawodny i energooszczędny sposób, z uwzględnieniem różnych natężeń przepływu i ciśnień. Coraz większe znaczenie ma niezawodna praca, trwałość i inteligentne sterowanie, podobnie jak komunikacja pozwalająca łączyć pompy i systemy pompowe w sieci.

Cyfrowe miasto. Inteligentne sterowanie kanalizacją ciśnieniową

Cyfrowy pionier

Poprzez integrację technologii informatycznych, czujników i modelowych aplikacji, nasze rozwiązania oferują nowe możliwości lepszej obsługi, sterowania i monitorowania złożonej infrastruktury sieci wodociągowych. W ten sposób Wilo pomaga zwiększyć efektywność i niezawodność Twoich systemów, a jednocześnie ograniczyć koszty. Ułatwiamy Twoje życie dzięki zintegrowanym, efektywnym ekonomicznie i dopasowanym do potrzeb rozwiązaniom. Odkryj możliwości, jakie oferuje inteligentny system sterowania dla gospodarki wodno-ściekowej.

Technologia wody od Wilo

Jako odpowiedzialny dostawca systemowy, Wilo oferuje szeroką gamę pomp, akcesoriów i usług dla wszystkich instalacji wodnych. W spektrum naszej specjalizacji znajdują się również takie obszary zastosowania urządzeń pompowych jak pobór wody (surowej) ze studni lub otwartych zbiorników, wykorzystanie wody deszczowej, aż po uzdatnianie wody oraz zaopatrywanie w nią odbiorców. Portfolio rozwiązań obejmuje ponadto systemy do podnoszenia ciśnienia. Uzupełnieniem oferty są rozwiązania pompowe do odsalania i deszczowni w profesjonalnych systemach nawadniania i gospodarce rolnej.

Wilo opracowuje coraz bardziej wydajne i zrównoważone rozwiązania, aby móc zawsze sprostać wymaganiom Twoich projektów - w gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle, technice budowlanej, a także w rolnictwie, czy górnictwie.


Wydajne rozwiązania

Wszystkie budynki i gospodarstwa domowe na świecie produkują ścieki. Wymagają one niezawodnej utylizacji, co jest konieczne do spełnienia standardów higienicznych i eliminacji nieprzyjemnych zapachów. Dlatego wszędzie tam, gdzie ścieków nie można bez problemu odprowadzić grawitacyjnie do kanalizacji, niezbędne jest zastosowanie specjalnych, wydajnych rozwiązań techniki budowlanej. Tworząc przyszłościowe technologie i koncepcje odprowadzania ścieków należy stosować się do ogólnych zasad.


Nasze wyjątkowe produkty

Mamy sprawdzone rozwiązania na przyszłe wyzwania z zakresu techniki ściekowej. Indywidualne projekty mogą być odpowiednio dobrane do specyficznych wymagań, otoczenia oraz pozwalają na niezawodne odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków.

Oferujemy pompy oraz systemy do transportu i odprowadzania ścieków (pompownie sieciowe i tłocznie ścieków), systemy kanalizacji ciśnieniowej z nowoczesnym i unikalnym centralnym systemem zarządzania. To również urządzenia do wyposażenia oczyszczalni ścieków: mieszadła zatapialne o osi poziomej (w tym, najlepsze w klasie pod względem energooszczędności, mieszadła wolnoobrotowe) i pionowej, mieszadła pompujące i pompy śmigłowe do recyrkulacji osadu czynnego, pompy zatapialne i suchostojące, systemy napowietrzania drobnopęcherzykowego ścieków. Ofertę dopełnia bogaty asortyment pomp do wody czystej: pompy głębinowe, normowe, blokowe, zestawy do podnoszenia ciśnienia.


Inteligentne technologie w walce ze światowym deficytem wody

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów na naszej planecie. Wraz z rosnącą liczebnością światowej populacji potrzebujemy jej coraz więcej: do picia, mycia, prania, w gospodarstwach rolnych i zakładach przemysłowych. Globalny niedobór wody to problem szczególnej wagi, który skrywa spory potencjał konfliktów. Pozyskiwanie i zaopatrzenie w wodę należą zatem do największych wyzwań przyszłości. Wilo dostarcza pompy i systemy, które pozwalają na wykorzystanie i optymalizację nowych źródeł i metod pozyskiwania wody. Nasze rozwiązania zapewniają niezawodne zaopatrzenie w wodę, a jednocześnie dostosowują się do wymagań różnych budynków, od domów wielorodzinnych, poprzez szkoły, aż po kompleksy przemysłowe. Przy użyciu skrojonych na miarę koncepcji i technologii wysokiej sprawności, wspieramy rozwój inteligentnych sieci i dostępność decentralnych systemów uzdatniania wody. Obszary zastosowania obejmują pompy i systemy pompowe przeznaczone do instalacji wykorzystania wody deszczowej, systemów zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia, systemów przeciwpożarowych, uzdatniania i poboru wody, odsalania oraz profesjonalnego nawadniania w gospodarce rolnej.


Regulamin sprzedaży premiowej dla Gmin i Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji

Pobierz regulamin

Zainteresowały Cię nasze produkty i usługi? Z chęcią pomożemy!

Oferujemy wsparcie w zakresie tworzenia ofert, dostosowywania specyfikacji, projektowania rozwiązań, a także doradztwa w doborze pomp i urządzeń sterujących oraz pomagamy rozwiązać napotykane problemy w obszarze hydrauliki i sterowania.

Skontaktuj się z nami!