Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

System zdalnego zarządzania kanalizacją ciśnieniową Nexos NET-Intelligence

System zdalnego monitorowania i sterowania kanalizacją ciśnieniową Wilo-Nexos NET-Intelligence - widok z lotu ptaka

Wilo-Nexos NET-Intelligence

Inteligentne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie.

Wyzwania w obszarze zastosowania:

Rosnąca zawartość części stałych i tłuszczy

Woda jest dziś zasobem deficytowym, dlatego oszczędne gospodarowanie nią stało się normą. Mniejsze zużycie wody ma jednak swoje skutki w postaci rosnącej zawartości części stałych i tłuszczy w ściekach. Dlatego ich transport staje się coraz większym wyzwaniem.

Zbyt mała prędkość przepływu w rurociągach zbiorczych

 • Aby transport ścieków mógł przebiegać prawidłowo, a problem zapychania się rurociągów nie występował, muszą one być odpowiednio zwymiarowane.
 • Rurociągi zbiorcze o zbyt małych średnicach nie są w stanie odbierać wymaganej ilości ścieków w okresach wzmożonego napływu. Z drugiej jednak strony, jeśli średnica rurociągu jest za duża, powstaje ryzyko zalegania fekaliów i części stałych, co z kolei prowadzi do jego zapychania się.
 • Liczba pomp pracujących równolegle zależy przede wszystkim od ilości napływających ścieków. Poziom ten waha się w zależności od pory dnia i roku. Przez około 70% czasu system kanalizacji ciśnieniowej transportuje za mało ścieków, aby utrzymać bezpieczną prędkość samooczyszczania rurociągów, co może prowadzić do ich zapychania. W okresie wzmożonego napływu prędkości przepływu są natomiast zbyt wysokie, co generuje duże straty hydrauliczne i znacznie zwiększa zużycie energii potrzebnej do pompowania.

Problem osadów i niedrożności

 • Gromadzące się osady zmniejszają światło przepływu, co w skrajnych sytuacjach prowadzi do niedrożności rurociągu. Wielu takich przypadków można uniknąć, biorąc pod uwagę fakt, że ich przyczyną jest, między innymi, niedostateczna liczba przepompowni pracujących równolegle. Nie są one wtedy w stanie zapewnić minimalnej prędkości przepływu w rurociągach zbiorczych, która wynosi 0.7 m/s.
 • Zbyt niska prędkość przepływu ścieków prowadzi do gromadzenia się osadów w rurociągach, a nawet do ich niedrożności. Problemom tym musi zaradzić operator, którym najczęściej jest gmina, a wymaga to skomplikowanych i kosztownych prac – raz w roku lub nawet co trzy tygodnie.

Wysokie koszty eksploatacij

Niedostateczna prędkość przepływu ścieków powoduje gromadzenie się osadów i występowanie niedrożności rurociągów, których usuwanie wymaga dużych nakładów finansowych. Zbyt wysoka prędkość przepływu prowadzi z kolei do wysokich strat hydraulicznych, co skutkuje podwyższonymi kosztami energii elektrycznej, a w skrajnych sytuacjach - uszkodzeniem rurociągów i pomp.

Brak możliwości monitorowania pracy systemu

Systemy kanalizacji posadowione są pod ziemią, a systemy komunikacji i monitorowania nie są powszechnie stosowane. Przy takim założeniu nie ma możliwości zdalnej kontroli stanu systemu. Informacje o pracy systemu można uzyskać wyłącznie na miejscu i już po wystąpieniu problemu, bez możliwości wczesnego powiadamiania o ryzyku awarii, np. powstania niedrożności w rurociągu.

Wilo-Nexos NET-Intelligence –
System kanalizacji ciśnieniowej z systemem zarządzania Nexos Intelligence

Niezawodne rozwiązania, które dają więcej.

Energooszczędna praca bez ryzyka niedrożności

Zoptymalizowany przepływ w rurociągu zbiorczym pozwala na energooszczędną i niezawodną pracę systemu kanalizacji, bez ryzyka zapychania.

Wysoka trwałość i niezawodność

Dzięki optymalizacji punktów pracy pomp są one ekonomiczne w eksploatacji i zapewniają niezawodne działanie przy niskim stopniu zużycia.

Optymalna prędkość przepływu

Inteligentny system zarządzania pracą kanalizacji ciśnieniowej zapewnia poprawne funkcjonowanie przepompowni oraz optymalną prędkość przepływu w rurociągach zbiorczych, minimalizując ryzyko gromadzenia się osadów i występowania problemu zapychania.

Niższe koszty eksploatacyjne

Możliwość wczesnego wykrywania i zapobiegania awariom wpływa na znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Łatwe zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Poszczególne przepompownie ścieków są ze sobą połączone za pomocą inteligentnego, centralnego systemu sterowania, który monitoruje ich pracę i włącza je odcinkowo lub w określonych odstępach czasu, zgodnie z indywidualnie opracowanym algorytmem.

Redukcja kosztów prac konserwacyjnych i serwisowych

Dzięki dłuższej żywotności i niezawodnej pracy rurociągów, koszty związane z ich konserwacją i naprawą ulegają obniżeniu.

System zdalnego monitorowania i sterowania kanalizacją ciśnieniową Wilo-Nexos Net-Intelligence - schemat połączenia z siecią

System zdalnego monitorowania i sterowania kanalizacją ciśnieniową Nexos NET-Intelligence - schemat połączenia z siecią

 • Kompletny system składa się ze studzienki Wilo-WS 830 / Port 800, pompy zatapialnej do ścieków z urządzeniem tnącym Wilo-Rexa FIT-S oraz sterownika Wilo-MR Lift z anteną radiową, bramką komunikacyjną i nowym oprogramowaniem działającym w oparciu o chmurę.
 • Rozwiązanie to zapewnia pełną łączność, możliwość monitorowania i sterowania pracą kanalizacji ciśnieniowej.
 • Poszczególne przepompownie ścieków komunikują się ze sobą oraz z centralnym systemem sterowania pracą kanalizacji ciśnieniowej.
 • To inteligentne rozwiązanie zapewnia optymalny przepływ w rurociągach i przepompowniach zbiorczych, minimalizując tym samym ryzyko gromadzenia się osadów i zapychania. Minimalna wymagana prędkość przepływu jest zawsze zapewniona.
 • Dzięki optymalizacji punktów pracy pomp, są one ekonomiczne w eksploatacji i zapewniają niezawodne działanie przy niskim stopniu zużycia.

 • Wszystkie informacje o statusie kanalizacji ciśnieniowej są gromadzone na centralnym serwerze, dzięki czemu stany awaryjne są natychmiast wykrywane, a powiadomienia o nich niezwłocznie przesyłane wiadomością SMS lub e-mail. Umożliwia to szybką interwencję i zapobieganie dalszym negatywnym skutkom awarii.
 • Co więcej, inteligentny system Nexos oferuje możliwość sterowania każdą z pompowni osobno lub wszystkimi pompowniami jednocześnie. To szczególnie ważna zaleta w przypadku prowadzenia prac serwisowych w pompowni zbiorczej, gdyż możliwe jest tymczasowe wyłączenie systemu kanalizacji ciśnieniowej.
 • Funkcja zautomatyzowanego raportowania – pełna transparentność zapewnia jeszcze większą niezawodność i bezpieczeństwo
 • Dokładne informacje o awariach w poszczególnych przepompowniach
 • Zabezpieczenie pompowni w przypadku awarii zaworu zwrotnego lub niedrożności rurociągu
 • Wykrywanie stanów awaryjnych z dokładnym wskazaniem przepompowni
 • Możliwość sprawdzania statusu każdej przepompowni w dowolnym momencie i miejscu, dzięki usługom w chmurze.
 • Rozbudowane funkcje analizy danych i kluczowe informacje o pracy systemu: możliwość wyświetlania danych w formie szczegółowych wykresów dobowych lub w postaci pełnych, rocznych raportów o pracy systemu.
 • System inteligentnego sterowania kanalizacją ciśnieniową Nexos Intelligence oferuje trzy kluczowe korzyści: wysoką niezawodność pracy kanalizacji ciśnieniowej, pełną kontrolę oraz oszczędność energii elektrycznej.

Nexos Intelligence

Funkcje zdalnego systemu zarządzania kanalizacją ciśnieniową Nexos

Funkcje zdalnego systemu zarządzania kanalizacją ciśnieniową Nexos NET-Intelligence


Schemat działania systemu zarządzania kanalizacją ciśnieniową Nexos

Dowiedz się więcej o systemie sterowania i jego funkcjach

Po raz pierwszy możliwa jest pełna kontrola: status pracy całego systemu kanalizacji ciśnieniowej można sprawdzić w dowolnym momencie. Niezwykłym ułatwieniem są przystępne wizualizacje, np. w formie wykresów dobowych oraz porównania danych bieżących ze średnią miesięczną i roczną. Wszelkie odchylenia są natychmiast widoczne.

Wilo-Nexos NET-Intelligence

Error patterns

Error patterns

Monthly or yearly statistical overviews

Wilo-Nexos NET-Intelligence pozwala na redukcję energochłonności pomp nawet o 30% dzięki zastosowaniu odpowiednich sekwencji włączania przepompowni w okresach szczytowego napływu, tj. gdy system znajduje się pod dużym obciążeniem, np. w dni wolne od pracy. W okresach, gdy system kanalizacji pracuje przy zmniejszonym napływie, oprogramowanie steruje jego pracą w taki sposób, aby osiągnąć w rurociągach zbiorczych minimalny wymagany przepływ, zapobiegając tym samym niedrożności spowodowanej gromadzeniem się osadów.

W przypadku pojawienia się błędu, system pomaga zidentyfikować przyczynę problemu. Obszary, których problem dotyczy przedstawione są w formie graficznej, co pozwala skrócić czas reakcji zespołu technicznego.

System zapewnia dostęp do szeregu raportów dobowych, miesięcznych i rocznych. Nieprawidłowości i wymagające poprawy odcinki systemu kanalizacji ciśnieniowej są łatwe w identyfikacji. Szczegółowa analiza pracy przeprowadzana jest na poziomie poszczególnych pomp. System zarządzania kanalizacją pozwala na szybkie podjęcie właściwych czynności zaradczych.

System zarządzania kanalizacją można niezwykle łatwo zintegrować z nowym lub istniejącym systemem kanalizacji ciśnieniowej, uzyskując poprawę sprawności i niezawodności jego pracy.

Cyfrowe miasto. Inteligentne monitorowanie i sterowanie kanalizacją ciśnieniową Wilo-Nexos NET-Intelligence

Sytuacja w gminie Tczów

Rurociągi systemu kanalizacji w gminie Tczów były wyjątkowo podatne na gromadzenie się osadów, a nawet powstawanie niedrożności, ze względu na nieregularne natężenie przepływu. W związku z tym gmina była zmuszona do regularnego przeprowadzania kosztownych prac serwisowych.

Rozwiązanie od Wilo

Dziesięć lat temu gmina Tczów jako pierwsza miała okazję testować system Wilo-Nexos NET-Intelligence. Podłączono do niego 185 z 750 lokalnych przepompowni ścieków. Zastosowane rozwiązanie zapewniło bezpieczną pracę systemu kanalizacji w okresach szczytowego napływu. Podczas zmniejszonego napływu, Nexos Intelligence zapewnia minimalną prędkość przepływu w rurociągach zbiorczych wynoszącą 0.7 m/s, dzięki czemu zapobiega niedrożności spowodowanej nagromadzeniem się osadów.

Nasze rozwiązanie w liczbach

4,500 mieszkańców

0 awarii

750 pompowni ścieków

obszar 72 km²

oszczędność energii o 30 %

185 pompowni skomunikowanych w ramach inteligentnego systemu zarządzania

Inteligentne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie

 • Automatyczne wykrywanie awarii na podstawie danych historycznych umożliwia określenie przyczyny awarii.
 • Szybszy czas reakcji personelu technicznego przekłada się na niższe koszty prac serwisowych.
 • Inteligentny system zarządzania pozwala zaoszczędzić do 30 % energii i umożliwia prowadzenie statystyk w ujęciu dobowym, miesięcznym lub rocznym.

Więcej o systemie zarządzania kanalizacją ciśnieniową w gminie Tczów

FAQ

Jak działa system Wilo-Nexos NET-Intelligence?

W rozwiązaniu zastosowano nowoczesną technologię usług w chmurze. Przydomowe przepompownie ścieków przesyłają komunikaty do bramki za pomocą fal radiowych w tzw. systemie “mesh”. Pozwala to na komunikację między przepompowniami, dzięki czemu system sterowania działa nawet wtedy, gdy infrastruktura sieciowa jest niedostępna. Komunikacja pomiędzy bramką a centralną aplikacją w chmurze odbywa się za pośrednictwem sieci LAN lub GSM.

Jakie są zalety inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją?

Przede wszystkim system optymalizuje przepływ w rurociągach. Z jednej strony pozwala on osiągnąć pełną niezawodność pracy bez ryzyka powstawania niedrożności, ponieważ w okresie niewielkiego napływu ścieków zapewnia właściwą prędkość przepływu w rurociągach. Z drugiej strony przyczynia się do oszczędności energii dzięki inteligentnej sekwencji włączeń przepompowni w okresach, gdy napływ ścieków jest duży. Co więcej, Nexos Intelligence został wyposażony w wiele funkcji optymalizujących pracę systemu kanalizacji i pozwalających na wczesne wykrywanie, a nawet zapobieganie stanom awaryjnym. Przykładem takiego działania jest wczesne informowanie o ryzyku niedrożności rurociągu. System rozpoznaje również sytuacje nietypowe, takie jak awaria zaworu zwrotnego lub nielegalne podłączenie deszczówki do pompowni.

Jakie przydatne funkcje system oferuje operatorom?

Przede wszystkim, operator zyskuje pełną kontrolę nad systemem. Za pomocą przeglądarki internetowej może on sprawdzić status wszystkich przydomowych przepompowni ścieków, a także zdalnie je włączyć i wyłączyć. System udostępnia pełne statystyki dotyczące zarówno poszczególnych przepompowni, jak i całego systemu kanalizacji.

Jak dużym systemem kanalizacji można zarządzać?

System może zarządzać kanalizacją ciśnieniową, w której pracuje ponad 1000 przepompowni ścieków w topologii liniowej lub rozgałęzionej. W układach rozgałęzionych główny rurociąg tłoczny posiada wiele odgałęzień.

Czy system posiada zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych?

System został bardzo dobrze zabezpieczony. Połączenie oraz przesyłane dane są szyfrowane zgodnie z obowiązującymi standardami. Dostęp do niego można uzyskać jedynie po wprowadzeniu hasła wielowierszowego. Serwer usług w chmurze jest chroniony wielopoziomowym systemem zabezpieczeń.

Co stanie się, jeśli połączenie z chmurą zostanie przerwane?

W razie utraty połączenia z chmurą, system zarządzania automatycznie przełącza się na sterowanie lokalne. W takim przypadku funkcjonuje tak samo, jak konwencjonalny system kanalizacji ciśnieniowej. Gdy połączenie zostanie przywrócone, centralny układ sterowania ponownie przejmie kontrolę nad pracą urządzeń.

Jakie dane przechowywane są w systemie?

System przechowuje następujące dane:

 • Typ i numer seryjny/katalogowy pompy
 • Dane o miejscu instalacji przepompowni
 • Dane o awariach oraz raporty o pracy przepompowni
 • Liczba włączeń
 • Całkowity czas pracy

Zainteresowały Cię nasze produkty i usługi? Z chęcią pomożemy!

Oferujemy wsparcie w zakresie tworzenia ofert, dostosowywania specyfikacji, projektowania rozwiązań, a także doradztwa w doborze pomp i urządzeń sterujących oraz pomagamy rozwiązać napotykane problemy w obszarze hydrauliki i sterowania.

Skontaktuj się z nami!