Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Ochrona przeciwpożarowa i dostarczanie wody użytkowej

Certyfikowane zestawy ppoż.

Rozwiązania Wilo do zaopatrzenia w wodę instalacji wodociągowych przeciwpożarowych oraz na cele łączone z instalacjami bytowo-gospodarczymi.

Pompownie przeciwpożarowe w Polsce muszą być projektowane, instalowane i odbierane zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego. W przypadku określonych aplikacji zastosowanie mają również normy krajowe i europejskie oraz Dyrektywy Unii Europejskiej.

Aktualny stan prawny:

Zgodnie z polskim prawem począwszy od 1 lipca 2022 roku wszystkie udostępniane i oddawane do użytku na rynku krajowym zestawy pompowe do zastosowań w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych muszą mieć Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz być oznakowane znakiem „B”. Tak mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) oraz następującym po nim Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Jakie ma to znaczenie dla rynku?

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa jest instalacją zasilającą hydranty zewnętrzne, wewnętrzne oraz zawory hydrantowe - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W związku z tym producenci, którzy po 30 czerwca 2022 roku wprowadzają do obrotu lub udostępniają na rynku krajowym zespoły pompowe przeznaczone do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (również z możliwością połączenia ich z instalacją bytową) zobligowani są do sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz znakowania ich znakiem budowlanym "B".

Komplet dokumentów dopuszczających do odbioru:

 • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
 • Krajowe Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych
 • Krajowe Oceny Techniczne
 • Świadectwa Dopuszczenia

Firma Wilo Polska jako pierwszy producent na rynku polskim przeprowadziła pełną Krajową Ocenę Techniczną i otrzymał Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla kompletnego zespołu pomp pożarowych COR (1-4) Helix VF…/SC-FFS, które znajdują zastosowanie w instalacjach i sieciach wodociągowych zasilających hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, instalacjach hydrantowych łączonych z wodą bytowo-gospodarczą jak również w instalacjach stałych urządzeń gaśniczych wodnych - mgłowych (SUG-W).

Więcej informacji o wymaganiach dla pompowni przeciwpożarowych znajduje się w zakładce Aplikacje hydrantowe.

Podstawy prawneWebinary

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy pełne portfolio certyfikowanych pomp i zestawów pomp do celów ochrony przeciwpożarowej. Jako pierwszy producent w Polsce już w 2020 uzyskaliśmy dla naszych zestawów pomp pożarowych certyfikat CNBOP-PIB. Od 2022 roku stało się to już obowiązkiem i wszystkie zestawy muszą mieć Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz być oznakowane znakiem „B”. Obecnie nasza oferta we wspomnianym zakresie zawiera m.in. następujące pompy, zestawy pożarowe i centrale sterujące:

 • Zestawy pożarowe Wilo-COR-Helix VF/SC-FFS – zakres zastosowania: podnoszenie ciśnienia w instalacjach wody bytowej, technologicznej, przemysłowej oraz instalacjach i sieciach wodociągowych przeciwpożarowych oraz stałych urządzeniach gaśniczych mgłowych.
 • Zestawy pożarowe Wilo SiFire-EN – zakres zastosowania: podnoszenie ciśnienia wody w stałych urządzeniach gaśniczych tryskaczowych zgodnych z PN-EN 12845, instalacjach mgłowych, zraszaczowych oraz wodociągowych przeciwpożarowych oraz innych o porównywalnym poziomie wymagań.
 • Pompy zatapialne Wilo-EMU Sprinklerzakres zastosowania: podnoszenie ciśnienia wody w stałych urządzeniach gaśniczych tryskaczowych, zraszaczowych, pianowych, mgłowych oraz w instalacjach i sieciach wodociągowych przeciwpożarowych.
 • Centrale sterujące Wilo-SPT (VdS) – zakres zastosowania: sterowania pompami pożarowymi oraz do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w instalacjach zgodnie z VdS CEA 4001 lub o porównywalnym poziomie wymagań.

Kolejny krok, jaki wykonaliśmy w zakresie oferowania kompletnych rozwiązań dla celów ochrony ppoż., stanowią prefabrykowane pompownie przeciwpożarowe. Tym samym możemy podjąć się nie tylko dostawy elementów zestawu, czy też całego zestawu pożarowego, ale w pełni wyposażonej i gotowej do pracy pompowni ppoż.

Więcej informacji o prefabrykowanych pompowniach przeciwpożarowych można znaleźć poniżej.

Prefabrykowane pompownie ppoż.

Co zyskujesz dzięki nowym zestawom pomp pożarowych Wilo?

 • Bezpieczeństwo i najwyższą jakość potwierdzoną Krajową Oceną Techniczną, Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB dla zespołu pomp pożarowych oraz niemieckim Certyfikatem VdS dla pomp Helix VF.
 • Gwarancję nieprzerwanej pracy dzięki sterownikom i falownikom z funkcją Fire-Mode.
 • Spokój przy uzgodnieniach projektów i pewność odbiorów zg. z przepisami prawa obowiązującymi od 01.07.2022.
 • Łatwość projektowania dzięki zintegrowanym systemom MOIB do kontroli i monitoringu odcięcia wody bytowej w czasie pożaru.
 • Zwiększoną niezawodność dzięki zastosowaniu systemu trzech czujników ciśnienia z systemem ich analizy i sygnalizacji stanów w sterowniku.
 • Kontrolę parametrów pracy zestawu dzięki ujętym w Krajowej Ocenie Technicznej Układom Pomiarowym Wilo-UP.
Zestaw pożarowy Wilo SiFire-EN w budynku mieszkalnym