Ochrona przeciwpożarowa i woda użytkowa

Systemy Wilo do zaopatrzenia w wodę instalacji przeciwpożarowych oraz bytowo-socjalnych.

Wilo Polska jako pierwszy i obecnie jedyny producent na rynku polskim otrzymał Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla kompletnego zespołu pomp pożarowych COR (1-4) Helix VF…/SC-FFS do zastosowania w SUG-W mgłowych, instalacjach i sieciach hydrantowych oraz w instalacjach wody bytowej.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku zgodnie z Rozporządzenia MIiB z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) tylko Zespoły Pomp posiadające powyższe dopuszczenie, a także posiadające Krajową Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz oznakowane znakiem „B” będą mogły zostać legalnie udostępniane na rynku Krajowym.

Co zyskujesz dzięki nowym zespołom pomp pożarowych Wilo?

  • Bezpieczeństwo i najwyższą jakość potwierdzoną Krajową Oceną Techniczną, Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB dla zespołu pomp pożarowych oraz niemieckim Certyfikatem VdS dla pomp Helix VF.
  • Gwarancję nieprzerwanej pracy dzięki sterownikom i falownikom z funkcją Fire-Mode.
  • Spokój przy uzgodnieniach projektów i pewność odbiorów zg. z przepisami prawa obowiązującymi już dziś oraz od 01.01.2021.
  • Łatwość projektowania dzięki zintegrowanym systemom MOIB do kontroli i monitoringu odcięcia wody bytowej w czasie pożaru.
  • Zwiększoną niezawodność przez zastosowanie systemu 3 czujników ciśnienia z systemem ich analizy i sygnalizacji stanów w sterowniku.
  • Kontrolę parametrów pracy zestawu dzięki ujętym w Krajowej Ocenie Technicznej Układom Pomiarowych Wilo-UP.
Wilo World BS Hotel Water Supply /Pressure Boosting Wilo World BS Hotel Water Supply /Pressure Boosting

Ważne

Poprzez to oświadczenie chcemy zapewnić Państwa o rzetelności informacji przekazywanych przez Wilo Polska. Stanowi ona dla nas wartość nadrzędną w relacjach z Klientami oraz podstawę partnerskiej współpracy. Produkty Wilo do ochrony przeciwpożarowej spełniają wszystkie wymagania obowiązujących przepisów prawa zapewniając gwarancję zgodności z wymaganiami GUNB, UOKiK, CNBOP-PIB oraz Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wprowadzania do obrotu. W dniu 27 listopada 2020 roku firma Wilo Polska otrzymała od Pani Anny Korneckiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, pismo o sygnaturze DAB-III.7120.26.2020, które jasno przedstawia obowiązujący stan prawny w kontekście przedmiotowego sporu. Potwierdza ono, obowiązek certyfikacji zarówno zespołów pomp do instalacji tryskaczowych jak i instalacji hydrantowych, który występuje od 2004r. Ministerstwo wskazało również przyczynę wprowadzenia podziału na zespoły pomp pożarowych oraz zespoły pomp zasilających hydranty. Widać zatem, jakimi przesłankami kierowaliśmy się, składając wniosek o certyfikację naszych zespołów pompowych tak szybko, jak to było możliwe. Przez cały czas rzetelnie informowaliśmy naszych Klientów o obowiązujących przepisach prawa i konieczności certyfikacji stosowanych produktów. Jako producent urządzeń klasy premium, zapewniamy nie tylko potwierdzoną badaniami jakość produktów, ale także zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, bez względu na narrację innych producentów.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem i stanowiskiem Wilo Polska w niniejszej sprawie.