Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione

Ochrona przeciwpożarowa i woda użytkowa

Systemy Wilo do zaopatrzenia w wodę instalacji wodociągowych przeciwpożarowych oraz na cele łączone z instalacjami bytowo-gospodarczymi.

Pompownie przeciwpożarowe w Polsce muszą być projektowane, instalowane i odbierane zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego a w przypadku określonych aplikacji mają zastosowanie również normy krajowe i europejskie oraz Dyrektywy Unii Europejskiej.

Aktualny stan prawny:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) oraz następującym po nim Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym począwszy od 1 lipca 2022 roku do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych legalnie na rynku krajowym mogą być udostępniane i oddawane do użytkowania wyłącznie zestawy pompowe posiadające Krajową Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz oznakowane znakiem „B”.

Znaczenie dla rynku:

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w sprawie ochrony ppoż. instalacja zasilająca hydranty zewnętrzne, wewnętrzne oraz zawory hydrantowe.

Tym samym producenci, którzy po 30 czerwca 2022 roku wprowadzają do obrotu lub udostępniają na rynku krajowym zespoły pompowe przeznaczone do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (również z możliwością połączenia z instalacją bytową) zobligowani są do sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz znakowania ich znakiem budowalnym B.

Komplet dokumentów dopuszczających do odbioru

 • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
 • Krajowe Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych
 • Krajowe Oceny Techniczne
 • Świadectwa Dopuszczenia

Wilo Polska jako pierwszy producent na rynku polskim przeprowadził pełną Krajową Ocenę Techniczną i otrzymał Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla kompletnego zespołu pomp pożarowych COR (1-4) Helix VF…/SC-FFS, które znajdują zastosowanie w instalacjach i sieciach wodociągowych zasilających hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, instalacjach hydrantowych łączonych z wodą bytowo-gospodarczą jak również w instalacjach stałych urządzeń gaśniczych wodnych- mgłowych (SUG-W).

Więcej informacji o wymaganiach dla pompowni przeciwpożarowych znajduje się w zakładce Aplikacje hydrantowe.

Podstawy prawneWebinary

Jak projektować/odbierać instalacje?

Dbając o Państwa komfort przygotowaliśmy pełne portfolio certyfikowanych pomp i zestawów pomp pożarowych oraz pomp i zestawów pompowych do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w postaci:

 • Zestawy pożarowe Wilo-COR-Helix VF/SC-FFS – zakres zastosowania: podnoszenie ciśnienia w instalacjach wody bytowej, technologicznej, przemysłowej oraz instalacjach i sieciach wodociągowych przeciwpożarowych oraz stałych urządzeniach gaśniczych mgłowych.
 • Zestawy pożarowe Wilo SiFIRE-EN – zakres zastosowania: podnoszenie ciśnienia wody w stałych urządzeniach gaśniczych tryskaczowych zgodnych z PN-EN 12845, instalacjach mgłowych, zraszaczowych oraz wodociągowych przeciwpożarowych oraz innych o porównywalnym poziomie wymagań.
 • Pompy zatapialne Wilo-EMU Sprinkler – zakres zastosowania: podnoszenie ciśnienia wody w stałych urządzeniach gaśniczych tryskaczowych, zraszaczowych, pianowych, mgłowych, instalacjach i sieciach wodociągowych przeciw pożarowych.
 • Centrale sterujące Wilo-SPT (VdS) – zakres zastosowania: sterowania pompami pożarowymi oraz pompami do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w instalacjach zg. z VdS CEA 4001 lub o porównywalnym poziomie wymagań.

Co zyskujesz dzięki nowym zespołom pomp pożarowych Wilo?

 • Bezpieczeństwo i najwyższą jakość potwierdzoną Krajową Oceną Techniczną, Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB dla zespołu pomp pożarowych oraz niemieckim Certyfikatem VdS dla pomp Helix VF.
 • Gwarancję nieprzerwanej pracy dzięki sterownikom i falownikom z funkcją Fire-Mode.
 • Spokój przy uzgodnieniach projektów i pewność odbiorów zg. z przepisami prawa obowiązującymi jod 01.07.2022.
 • Łatwość projektowania dzięki zintegrowanym systemom MOIB do kontroli i monitoringu odcięcia wody bytowej w czasie pożaru.
 • Zwiększoną niezawodność przez zastosowanie systemu 3 czujników ciśnienia z systemem ich analizy i sygnalizacji stanów w sterowniku.
 • Kontrolę parametrów pracy zestawu dzięki ujętym w Krajowej Ocenie Technicznej Układom Pomiarowych Wilo-UP.
Wilo World BS Hotel Water Supply /Pressure Boosting Wilo World BS Hotel Water Supply /Pressure Boosting

W przypadku potrzeby dodatkowych informacji lub pytań dotyczących:

 • aktualnego stanu prawnego,
 • wymagań projektowych i odbiorowych

prosimy o kontakt z:

Bartosz Tywonek +48 606789789, email: bartosz.tywonek@wilo.com

Z poważaniem zespół Wilo Polska