Sync Function Assistant Icon in Wilo World

Wilo-Varios PICO-STG

Najbardziej uniwersalna pompa zamienna.

Wilo-Varios PICO-STG to uniwersalna pompa zamienna, przeznaczona do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych dla domów jedno i wielorodzinnych. Posiada 3 standardowe tryby regulacji (n-const, dp-v, dp-c) oraz wejście sterujace dla zewnętrznego sygnału PWM pozwalającego na modulację pracy pompy za pośrednictwem nadrzędnego układu sterującego. Zastosowanie innowacyjnej funkcji Sync pozwala na szybką i łatwą zamianę pomp OEM oraz przejęcie ustawień wymienianej np. pompy kotłowej. Kompatowa konstrukcja oraz możliwość synchronizacji parametrów pracy z poprzednio używaną pompą sprawiają, że montaż oraz urchomienie pompy są niezwykle proste. Technologia "zielonego przycisku" zapewnia wygodną obsługę.

Więcej informacji o produkcie

Sprawdź możliwości wymiany i synchronizacji pomp

Wprowadź oznaczenie typu oraz numer artykułu posiadanej pompy, aby sprawdzić, czy możesz ją wymienić na Varios PICO-STG:

Skrócona instrukcja obsługi

Tryb programowania

Tryb programowania służy do nastawy odpowiedniej charakterystyki. Symbole znajdujące się powyżej diod LED nie mają znaczenia w tej procedurze.

Tryb regulacji

Tryb regulacji jest trybem określającym sposób pracy pompy. Symbole powyżej diod LED wskazują, które funkcje są aktywne lub nieaktywne.

Na początku pompa Varios PICO wykorzystuje standardowe ustawienia lub standardową charakterystykę pracy dla pompy elektronicznej.

Rozpoczynanie procedury programowania

Aby rozpocząć procedurę programowania, należy z poziomu trybu pracy nacisnąć i przytrzymać równocześnie oba zielone przyciski przez około 5 sekund. Następnie, należy zwolnić przyciski; wszystkie diody LED migną trzy razy, sygnalizując rozpoczęcie procedury programowania.

Aktywacja/deaktywacja wybranej diody LED: naciśnij dolny zielony przycisk.

Finalizowanie procedury programowania

  • Aby zakończyć procedurę programowania i powrócić do trybu pracy, należy wyjść z ustawień i zapisać je lub wyjść bez zapisywania.
  • Aby zapisać ustawienia i zakończyć procedurę: krótko naciśnij oba zielone przyciski równocześnie. Pompa zasygnalizuje wprowadzoną sekwencję ustawień LED przez 5 sekund, a nastepnie wszystkie diody LED migną trzy razy i pompa powróci do trybu pracy.
  • W przypadku wprowadzenia i zapisania nieprawidłowej sekwencji ustawień LED, górna dioda LED zaświeci się świałem czerwonym podczas fazy migania diod.
  • Aby zakończyć bez zapisywania ustawień: naciśnij i przytrzymaj równocześnie oba zielone przyciski przez około 5 sekund. Pompa niezwłocznie powróci do swojego trybu pracy bez zapisywania nowych parametrów.

Doradca Wilo - aplikacja dla wszystkich

Zaprojektowana na nowo aplikacja Doradca-Wilo udostępnia teraz cały świat techniki pomp wysokosprawnych na smartfony i tablety PC specjalistom w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej oraz projektantom i użytkownikom systemów technicznego wyposażenia budynków.

Nowy wygląd i intuicyjny charakter jeszcze bardziej pomagają w codziennej pracy.

Nowe funkcje i rozwiązania w zakresie łączności uzupełniają dotychczasową różnorodność Doradca-Wilo. Użytkownikom otwiera się szybsza droga do celu oraz wsparcie w zakresie:

  • planowania i selekcji
  • doradztwa dla klientów
  • instalacji i uruchomienia
  • zdalnego sterowania i zdalnej konserwacji
Download on the App Store (iOS)Android App on Google play