Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Odpowiedzialni z natury

Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój

Dbamy o ekologię.

Pompy zużywają do pracy około 10 procent energii elektrycznej wytwarzanej na całym świecie. Jednocześnie około 90 procent z nich to przestarzałe urządzenia cechujące się niską wydajnością. W związku z tym ich wymiana na nowoczesne rozwiązania może nieść za sobą ogromną oszczędność energii. Opracowując swoje produkty i rozwiązania, Wilo stawia na maksymalną sprawność energetyczną. Tworząc wysokosprawne technologie i inteligentne produkty, przyczyniamy się do globalnego ograniczania zużycia zasobów wody i energii. W związku z tym ochrona środowiska jest kluczowym elementem naszego modelu biznesowego. Co więcej, z każdym rokiem ograniczamy nasze emisje CO2 i wciąż optymalizujemy procesy, a w szczególności te związane z produkcją.

Ekologiczne rozwiązania w służbie klimatu

Ochrona klimatu definiuje naszą firmę i stanowi część naszego modelu biznesowego. Praca z wykorzystaniem tak cennych zasobów, jakimi są woda i energia, a także konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, wymagają zrównoważonego podejścia. Zasady zrównoważonego rozwoju są mocno zakorzenione w kulturze korporacyjnej Wilo.

Jako wiodąca międzynarodowa firma technologiczna, która dostarcza rozwiązań dla techniki budowlanej, gospodarki wodno-ściekowej i przemysłu, tworzymy trwałą wartość dodaną. Robimy to poprzez nasze energooszczędne produkty i systemy pod hasłem „Zielone rozwiązania dla lepszego klimatu”.

Holistyczna strategia zrównoważonego rozwoju

Na podstawie naszego programu Ambition 2025 opracowaliśmy holistyczną strategię zrównoważonego rozwoju, która bierze pod uwagę wszystkie grupy interesariuszy i jest wdrażana w całej Grupie Wilo.

Nachhaltigkeit

Wilo postrzega zarządzanie zrównoważonym rozwojem jako funkcję przynależną wielu działom firmy. Rada ds. zrównoważonego rozwoju, której przewodzi dyrektor ds. technologii, jest odpowiedzialna za opracowywanie treści strategii zrównoważonego rozwoju i jej wdrożenie w całej organizacji. W skład rady wchodzą specjaliści z różnych działów Wilo.

Flowchart on a chalk board with world globe showing America

Strategia zrównoważonego rozwoju

Celem strategii jest zaopatrzenie większej liczby osób w czystą wodę, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.

Opierając się na strategii grupy i zidentyfikowanych megatrendach, stworzyliśmy holistyczną strategię zrównoważonego rozwoju do roku 2025. Jej głównym założeniem jest dostarczanie czystej wody większej liczbie ludzi, przy jednoczesnym ograniczaniu naszego wpływu na środowisko.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na czterech strategicznych filarach, którymi są: woda, energia i emisja, materiały i odpady oraz pracownicy i firma. Dla każdego z tych filarów określono strategiczne cele do 2025 roku, które z kolei definiują poszczególne cele operacyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Raport o zrównoważonym rozwoju 2020

Odpowiedzialność wobec środowiska, społeczeństwa i naszych pracowników

Publikując aktualny Raport o zrównoważonym rozwoju 2020 chcemy pokazać, że jako firma działamy zgodnie z naszymi deklaracjami. Nie tylko bierzemy odpowiedzialność za środowisko, społeczeństwo i naszych pracowników, ale również publicznie dokumentujemy nasze działania w tym zakresie. Raport dostarcza informacji o kierunku strategicznym i zarządzaniu zrównoważonym rozwojem w firmie.

Raport o zrównoważonym rozwoju jest publikowany corocznie. Jest on zgodny z uznanymi na całym świecie standardami Inicjatywy Globalnego Raportowania (Global Reporting Initiative, GRI) i wymaganiami Global Compact ONZ, a ponadto odnosi się do celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Raport o zrównoważonym rozwoju firmy Wilo 2020

Do pobrania