Kariera

Wilo to więcej niż pompy!

Jak możemy sprawić, aby świat stał się lepszym miejscem? Miejscem, w którym kolejne pokolenia żyją w harmonii z naturą. Miejscem, w którym wszyscy mają jednakowy dostęp do zasobów naturalnych. Tworzymy technologie i kompleksowe rozwiązania, zapewniamy wsparcie i niezawodność, napędzamy innowacyjność. Nasza planeta potrzebuje ludzi, którzy inspirują innych. Dołącz do nas!

Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prześlij nam swoje CV. Zapiszemy je w naszej bazie i weźmiemy pod uwagę przy następnej rekrutacji.

Prześlij swoje CV

Jeśli jesteś zainteresowany pracą poza granicami kraju

Czytaj więcej

Klauzula informacyjna dla osób składających aplikacje

Obowiązek informacyjny RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Wilo Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jedności 5, 05–506 Lesznowola, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126878.
 • Z Administratorem można kontaktować pod nr tel. +48227026161, adresem e-mail odo.pl@wilo.com lub na adres do korespondencji: ul. Jedności 5, 05–506 Lesznowola.
 • Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana stosownej zgody, również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
 • W odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane również w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzoną rekrutacją – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT oraz HR.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, natomiast w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury.
 • W odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta).
 • Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 • Może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.