Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Czy pompy obiegowe mogą pracować z alkoholem etylowym? 

Odpowiedź

 • Zastosowanie alkoholu etylowego jako nośnika energii cieplnej w układach grzewczych lub chłodniczych z zastosowaniem pomp obiegowych konstrukcji bezdławnicowej jest wysoce niezalecane. Pompy obiegowe nie są odpowiednie do tłoczenia wybuchowych lub łatwopalnych mediów.
 • Dopuszczone media −Woda grzewcza wg VDI 2035 część 1 i część 2 −Woda zdemineralizowana według VDI 2035-2, rozdział „Jakość wody” −Mieszanina wody i glikolu (etylenowy/propylenowy) z inhibitorami korozji w proporcjach 1:1 −W przypadku domieszek glikolu należy skorygować wydajność pompy odpowiednio do większej lepkości, zależnie od procentowego stosunku składników mieszaniny. −Solanki chłodnicze* (zg. z instrukcją obsługi danej pompy)

Jaką nastawę wybrać do ogrzewania podłogowego?

Odpowiedź

 • Zalecanym trybem pracy do zastosowania w układach ogrzewania podłogowego jest nastawa stałej różnicy ciśnień (Rodzaj regulacji Δp-c). W trybie tym odpowiednio ustawiona pompa w całej swojej charakterystyce pracy utrzymuje stałą nastawę wysokości podnoszenia przy jednoczesnej regulacji prędkości obrotowej względem nastawy regulatorów temperaturowych lub siłowników zastosowanych na poszczególnych obiegach grzewczych. Niezwykle ważnym jest aby zastosowana pompa pozwalała na precyzyjną nastawę projektowanej wysokości podnoszenia co powoli na uniknięcie sytuacji niedogrzewania (zbyt niska nastawa) lub głośnej i energochłonnej pracy (zbyt wysoka nastawa).
 • Rekomendowane tryby pracy do instalacji ogrzewania płaszczyznowego:

− Δp-c,

− Dynamic Adapt plus,

− T-const.

 • Rodzaj pomp:

- Wilo-Yonos PICO

- Wilo-Stratos PICO

- Wilo-Yonos MAXO

- Wilo-Stratos MAXO

Na pompie pojawia się błąd E11, co zrobić?

Odpowiedź

 • Zastosowanie elektroniki w nowoczesnych pompach obiegowych pozwala nie tylko na regulację prędkości obrotowej ale przede wszystkim na monitorowanie stanów pracy oraz komunikowanie wykrycia nieodpowiednich warunków pracy w postaci kodów komunikatu.
 • Błąd E11 oznacza pracę na sucho, która może by związana z pojawieniem się powietrza w korpusie pompy. Częstym powodem wskazywania kodów E11 jest spadek ciśnienia w instalacji związany z uszkodzeniem naczynia wzbiorczego i wstępnego zapowietrzanie instalacji.
 • Pełne zestawienie kodów komunikatów przedstawianych na wyświetlaczach naszych pomp znajdzie w aplikacji Doradaca Wilo lub na stronie: Zobacz

Pompa nie rusza po okresie postoju, co może być przyczyną?

Odpowiedź

 • W wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych długie przerwy w pracy pomp (w okresach poza sezonem pracy) mogą prowadzić do zaklejenia się elementów wirujących w pompie w wyniku pojawienia się zanieczyszczeń, osadów czy kamienia.
 • Pompy elektroniczne Wilo w takiej sytuacji wskazują na wyświetlaczu kod komunikatu E10 oznaczający blokadę wirnika.
 • Dodatkowo elektroniczne pompy bezdławnicowe wyposażone są w funkcję deblokady wirnika automatycznie uruchamiającą tryby zrywania osadu z wirnika. W przypadku gdy automatyczne odblokowywanie nie powiedzie się zalecane jest otworzenie korpusu i oczyszczenie wirnika.
 • Zalecanym jest zastosowanie regulatorów (sterowników) wzbudzających pompę raz na 24h.

Co z pompą gdy mamy zamknięty przepływ na grzejnikach?

Odpowiedź

 • Zalecanym jest wyłączenie pomp w sytuacji braku przepływów. Pozwoli to zagwarantować bezawaryjną pracę pomp w dłuższym okresie czasu. Praca z zamkniętą zasuwą/zaworami, gdy przepływ Q = 0 m3/h, może być przyczyną przegrzania wewnątrz pompy.


 • W przypadku pomp małej mocy, których napędy nie przekraczają 1000Watt dozwolona jest pracy pompy przy Q = 0 m3/h bez zastrzeżeń, jeśli temperatura medium jest niższa o 10 K od maksymalnie dopuszczalnej.


 • W przypadku pomp dławnicowych oraz pomp o mocy przekraczającej 1000 Watt niezbędne jest zapewnienie minimalnego przepływu wynoszącego Q = 10% * Qznam


 • W najnowszych pompach z serii Wilo-Stratos MAXO oraz Wilo-Stratos GIGA 2.0 zastosowany został precyzyjny algorytm obliczania przepływu objętościowego na podstawie którego mamy możliwość ustawianie nastawy minimalnego przepływu poniżej którego pompa wyłączy się. (Qlimit min)

Kiedy serwis przyjedzie do pompy a kiedy trzeba ją wysłać?

Odpowiedź

 • Zgodnie z warunkami serwisowymi Wilo, pompy o masie poniżej 10kg w przypadku wykrycia usterki i wcześniejszej konsultacji z technikiem serwisu należy odesłać do Wilo.


 • W przypadku pomp o masie przekraczającej 10kg technik serwisu po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz serwisowy umówi się na wizytę na obiekcie i w przypadku niemożności rozwiązania problemu na miejscu zabierze pompę ze sobą do dalszej naprawy.

Szara pompa Wilo, gdzie szukać pomocy dot. pomp OEM?

Odpowiedź

 • Typoszereg szarych pomp Wilo tj. Wilo-PARA to specjalnie zaprojektowane na indywidulane zapotrzebowanie producentów urządzeń grzewczych i chłodniczych pompy obiegowe cechujące się specjalną budową, wymiarami lub sposobem regulacji. Mogą się one znacząco różnic od seryjnych pomp typ Wilo-Yonos PICO i niezalecane jest zamienianie tych pomp bez wcześniejszej konsultacji z producentem.


 • Jeżeli Twoja pompa Wilo jest integralną częścią urządzenia grzewczego, na przykład pompy ciepła, prosimy o kontakt z producentem tego urządzenia grzewczego. Zarówno w zakresie porad technicznych, potrzeb dostarczenia dokumentacji technicznej, napraw serwisowych czy też zakupów części zapasowych.


 • W przypadku poszukiwania informacji jak ustawić pompy Wilo PARA zapraszamy do filmu instruktażowego zamieszczonego na YouTube Wilo Polska oraz na stronie:
Obejrzyj film

Jakie minimalne ciśnienie w instalacji c.o. i dlaczego?

Odpowiedź

 • W celu wyeliminowania zjawiska kawitacji (formowania się pęcherzyków pary wodnej wewnątrz pompy), niezbędnym jest zapewnienie odpowiednio wysokiego nadciśnienia po stronie ssawnej pompy w odniesieniu do ciśnienia parowania przetłaczanej cieczy. Minimalne ciśnienie wlotowe (powyżej ciśnienia atmosferycznego) w króćcu ssawnym pompy, pozwoli uniknąć hałasu kawitacyjnego.

Ustawienie ciśnienia w instalacji:

 • Ciśnienie wstępne w naczyniu = różnica wysokości miedzy miejscem wpięcia naczynia a najwyższym punktem instalacji + 0,2 bar. Jeżeli naczynie montowane jest po stronie tłocznej pompy, wartość ciśnienia wstępnego należy powiększyć o wysokość podnoszenia pompy.

Przykład= 8 m + 0,2 bar = 1,0 bar.

 • Ciśnienie napełnienia instalacji (na zimno) = ciśnienie wstępne w naczyniu + 0,3 bar. Dzięki tej regule naczynie przeponowe zawsze będzie wypełnione (w niewielkim stopniu) wodą grzewczą. Ta niewielka ilość wody zabezpieczy membranę w naczyniu przez ew. sklejeniem się z gniazdem wlotowym.

Przykład = 1,0 bar + 0,3 bar = 1,3 bar.

Jakie pompy do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej?

Odpowiedź

Tylko zgodnie z przeznaczeniem

 • Choć pompy przeznaczone do instalacji c.o., jak i c.w.u. łączą podobne funkcjonalności oraz rozwiązania konstrukcyjne, to nie powinniśmy wykorzystywać pomp obiegowych w instalacji c.w.u.


 • Dlaczego? Wynika to przede wszystkim z zastosowanych w urządzeniach materiałach. Korpusy pomp obiegowych wykonane są z żeliwa, lub tworzywa sztucznego. Z kolei w obiegu c.w.u. konieczne jest już zastosowanie urządzenia odpornego na korozję, oraz neutralnego higienicznie. W pompach z ciepłej wody użytkowej stosujemy korpus hydrauliczny wykowany ze stali nierdzewnej lub brązu. Ponadto, wszelkie elementy mające kontakt z wodą użytkową muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny (nie jest on wymagany w przypadku aplikacji obiegów grzewczych i chłodniczych.

Gdzie montować pompę w układzie otwartym z kotłem stałopalnym?

Odpowiedź

 • W nowych instalacjach grzewczych i chłodniczych ze względu na niską temperaturę czynnika oraz charakterystykę układu zamkniętego bez większego ryzyka rekomendowany jest montaż zarówno na powrocie jak i zasilaniu instalacji.
 • Szczególnie w instalacjach wyposażonych w kotły stałopalne aspekt ten jest niezwykle ważny. Przede wszystkim pompa będzie pracowała z niższą temperaturą medium. Dodatkowo w systemach z otwartymi naczyniami wzbiorczymi zastosowania pompy na powrocie, czyli na rurze, która jest niżej - daje dodatkową nadwyżkę ciśnienia i zabezpiecza pompę przed pojawieniem się kawitacji. Im wyższa temperatura czynnika grzewczego tym większe wymagane nadciśnienie na wejściu do pompy obiegowej.