Automatyka budynku

Inteligentne rozwiązania do automatyki budynku

Nic nie jest bardziej zmienne i nieprzewidywalne jak technologia informacyjna. Co dzisiaj jest standardem, już jutro może zostać zastąpione jego nowszym odpowiednikiem. Do tego dochodzi znaczna ilość zamkniętych odmian systemów. W automatyce budynku stosuje się różne systemy komunikacyjne.

Elastyczność dzięki zastosowaniu systemu modułowego

W ciągłej optymalizacji przyłącza do automatyki budynku w odniesieniu do dzisiejszych i przyszłych wymogów, Wilo oferuje dla prawie każdej pompy moduł interfejsu do umieszczenia w pompie. W ten sposób możliwe jest włączenie pomp do lokalnego systemu. Ochrona inwestycji dotyczy również przypadku konieczności przezbrojenia i przebudowy: Do wymiany systemu komunikacji wystarczy wymiana IF-Modułu, co dzieje się w trakcie kilku prostych ruchów.

Przewaga dzięki zarządzaniu pracą pomp podwójnych

Wiele typoszeregów pomp Wilo do zastosowań obiegowych są przygotowane do pracy w systemie pompy podwójnej lub posiadają standardowo odpowiednie wyposażenie w tym celu. Zarządzanie pracą pomp podwójnych Wilo umożliwia nie tylko przełączanie lub obciążenie szczytowe, lecz w niektórych przypadkach może nawet skutkować oszczędnością energii. Zastosowanie pompy podwójnej nie jest bardziej skomplikowane, lecz jest bezpieczne i łatwiejsze do kontroli.

Urządzenia regulacyjne i sterownicze do skomplikowanych zadań

Dla układów pompowych i bardziej skomplikowanych zadań Wilo oferuje właściwe rozwiązania techniczne. Również tutaj elementy są przygotowane do integracji z automatyką budynku.


if modul stratos lon pic 01

System komunikacji LON


IF-Modul Modbus

Protokół Wilo PLR

csm_digicon__lin_02_0601_b1f2f7c465

Funkcja sterowania i sygnalizacji


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Zarządzanie pracą pomp podwójnych

ir stick pic 01

Wilo-IR-Stick