Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Disclaimer

1. Wykluczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje podane na naszej stronie internetowej nie stanowią gwarancji właściwości produktów. Jest to forma usługi, która nie zastępuje osobistego doradztwa. Mimo rzetelnego pozyskiwania i udostępniania informacji nie ponosimy odpowiedzialności ani nie gwarantujemy poprawności, kompletności ani aktualności treści przygotowanych i udostępnionych w ramach usługi informacyjnej. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wysuwane wobec firmy WILO, dotyczące szkód materialnych lub moralnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji, lub przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, są wykluczone, jeśli nie zostało udowodnione, że zostały zawinione przez firmę WILO wskutek działania celowego lub rażącego zaniedbania. Firma WILO nie odpowiada ponadto za żaden rodzaj szkód powstałych w wyniku dostępu do niniejszej strony internetowej lub korzystania z niej.

Jeżeli części niniejszego tekstu lub niektóre jego sformułowania nie są wcale, już nie są, lub nie są całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części dokumentu. Firma WILO wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania lub usuwania bez zapowiedzi części stron lub całej oferty oraz prawo do czasowego bądź ostatecznego zaprzestania publikacji. Dostęp do niniejszej strony internetowej i korzystanie z niej podlega wyłącznie prawu materialnemu Republiki Federalnej Niemiec.

2. Prawo autorskie

Utworzone treści i dzieła przedstawione na niniejszych stronach są własnością firmy WILO SE i podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Artykuły autorstwa osób trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju użycie niezgodne z prawem autorskim jest niedozwolone. Pobieranie i kopiowanie z niniejszej strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, nie zaś do użytku komercyjnego. Nazwy produktów, loga i znaki firmowe użyte na niniejszej stronie internetowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Zawsze staramy się przestrzegać praw autorskich innych osób lub korzystać z dzieł własnych bądź licencjonowanych.