Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Oferta dla chłodnictwa

Powrót do przeglądu

11.06.2021

Artykuł

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Dla takich zastosowań Wilo posiada szeroką paletę pomp dławnicowych. Są to pompy typu Inline, pompy monoblokowe, a także pompy normalizowane oraz pompy dwustrumieniowe z osiowo dzielonym korpusem.

Dopierając pompy dławnicowe do układów chłodniczych wykorzystujących jako medium mieszaniny wodno-glikolowe bez względu na stężenie zalecamy, korzystając z listy rozwijalnej konfiguratora pompy w programie doboru Select 4, zastosować uszczelnienie mechaniczne w wykonaniu materiałowym SiC/SiC (węglik krzemu, Q1Q1X4GG), tj. wersja -S1 w oznaczeniu pompy. Takie wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego zdecydowanie lepiej się sprawdzi i unikniemy niepotrzebnych wycieków z dławnicy.

Do pomp Inline zaliczamy pompy elektroniczne typu Stratos GIGA, IP-E oraz IL-E, a także ich odpowiedniki w postaci pomp podwójnych typu Stratos GIGA-D, DP-E i DL-E. W ofercie Wilo znajdują się również elektroniczne pompy monoblokowe typu Stratos GIGA-B oraz BL-E.

Elektroniczne pompy dławnicowe wyposażone są w wysokosprawne silniki klasy sprawności IE4 lub IE5, gwarantujące oszczędną pracę i możliwie minimalne pobory mocy, które niewątpliwie przełożą się na znaczne oszczędności kosztów eksploatacji. Poza tym, ich nowoczesna konstrukcja pozwala na łatwą wymianę elementów eksploatacyjnych, takich jak uszczelnienia i łożyska.

Podstawowe parametry techniczne elektronicznych pomp dławnicowych Wilo, takie jak: zakresy wydajności, maksymalne wysokości podnoszenia, zakresy dopuszczalnej temperatury przetłaczanego medium, jak i średnice przyłączy oraz nominalne moce silników i maksymalne ciśnienie robocze, prezentuje tabela nr 1.

Tabela 1. Parametry techniczne elektronicznych pomp dławnicowych Wilo.

Układy dwupompowe składające się z elektronicznych pompy dławnicowych Wilo, w tym także pompy podwójne, mogą pracować automatycznie bez konieczności stosowania dodatkowego sterownika zewnętrznego.
W takim przypadku wystarczy wykorzystując styki MP połączyć kablem dwie pompy, które w zależności od wybranego trybu praca/rezerwa lub praca/praca, będą się automatycznie dołączały, wyrównywały czasy pracy oraz zamieniały podczas awarii jednej z pomp.

Poza pompami elektronicznymi Wilo oferuje swoim Klientom także pompy standardowe stałoobrotowe. Pompy te dzielą się na:
- pompy Inline pojedyncze typu IPL i IL oraz pompy podwójne typu DPL i DL,
- pompy monoblokowe typu BL i BM,
- pompy normowe posadowione na płycie podstawy typu Atmos GIGA-N oraz NLG,
- pompy dwustrumieniowe z osiowo dzielonym korpusem o bardzo dużych wydajnościach typu SCP.

Uzupełnieniem oferty są pompy dla szczególnych wymagań takich jak:
- duża wysokość podnoszenia (do 290 m) - wielostopniowe pompy z typoszeregu Helix First V,
- wysoka temperatura przetłaczanego medium (do 210⁰C) - pompy do wody gorącej typu IPH-W.

Podstawowe parametry techniczne standardowych pomp dławnicowych Wilo podano w tabeli nr 2.

Tabela 2. Parametry techniczne standardowych pomp dławnicowych Wilo.

Ofertę Wilo uzupełniają przetwornice częstotliwości typu EFC o mocy do 132 kW mogące współpracować ze wszystkimi typami pomp standardowych Wilo zapewniając im płynną regulację obrotów.

Przetwornica częstotliwości Wilo typu EFC

Sterownik typu SCe-HVAC

Ponadto do współpracy pomp w układach wielopompowych Wilo oferuje różnego rodzaju sterowniki i szafy sterujące w zależności od typu zastosowanych pomp. Są to sterowniki regulujące pracę pomp elektronicznych lub pomp stałoobrotowych z dodatkową przetwornicą częstotliwości dobraną do każdej z pomp, sterowniki regulujące kaskadowo pompy stałoobrotowe oraz szafy sterujące zawierające jedną przetwornicę częstotliwości. Ogólne dane techniczne różnych rodzajów sterowników Wilo zebrano w tabeli 3.

Szafy sterujące „na zapytanie” mogą być dowolnie wyposażane w funkcje i regulacje na życzenie Klienta. Wilo może dostarczyć „pod klucz” szafy sterujące oraz pompy wraz z uruchomieniem oraz koniecznymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.

Ponadto Serwis Wilo Polska oferuje obsługę eksploatacyjną obejmującą nie tylko wymianę elementów eksploatacyjnych, ale także utrzymanie ciągłości ruchu. Zajmujemy się również serwisowaniem pomp różnych Producentów. Profesjonalnie wyposażony warsztat wraz z dwiema stacjami prób pozwala przywrócić sprawność ruchową i parametrową pomp, która zostanie potwierdzona dodatkowymi protokołami z badań.

Podsumowując, Wilo posiada szeroką ofertę pomp oraz sterowników do kompleksowego doboru i obsługi układów pompowych zarówno od strony technicznej, jak i instalacyjnej i serwisowej.

Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistami Wilo w celu doradztwa technicznego przy tworzeniu odpowiedniego rozwiązania, a także do skorzystania z naszej oferty w przypadku budowy lub modernizacji swoich systemów chłodniczych. Chętnie służymy Państwu fachową poradą.

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-VeroLine IP-E

Wilo-CronoLine IL-E

Wilo-Stratos GIGA-D

Wilo-VeroTwin-DP-E

Wilo-CronoTwin DL-E

Wilo-Stratos GIGA B

Wilo-CronoBloc BL-E

Wilo-CronoLine IL

Wilo-Atmos GIGA-N

Wilo-Helix FIRST V

Wilo-VeroLine-IPH-W