Szukaj
Kontakt
E-mail

Pozyskaj, zmagazynuj, wykorzystaj wodę deszczową.

Powrót do przeglądu

11.05.2021

Artykuł

Patrząc na problemy związane z deficytem wody pitnej na świecie i w Polsce, możemy zmienić spojrzenie na wodę deszczową: woda jako zasób, a nie ściek. Wiąże to ze sobą odwagę
w zmianach trendów projektowania budynków wielorodzinnych, hoteli, stadionów, biurowców czy innych obiektów użyteczności publicznej. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, zmieniła definicję prawną wody opadowej. Deszczówka i wody roztopowe straciły status ścieków.

Analiza zużycia wody

Woda to zasób który można pozyskać a następnie zmagazynować i wykorzystać ponownie, tam gdzie nie jest wymagana woda „pitna”. Okazuje się, że w budynkach mieszkalnych, można zaoszczędzić do połowy zużycia wody wodociągowej- rys. 1. Rozpatrując budynek biurowy, zużycie wody pozyskanej z deszczówki może wynieść nawet 63%- rys. 2.

1. Zestawienie procentowe dziennego zapotrzebowania na wodę w budynku mieszkalnym

2. Zestawienie procentowe dziennego zapotrzebowania na wodę w budynku biurowym

Instalacja wody deszczowej

W zależności od charakteru, wielkości budynku i jego przeznaczenia, systemy wykorzystania wody deszczowej mogą posiadać różny stopień efektywności i skomplikowania. Przy projektowaniu instalacji wykorzystania wody deszczowej należy pamiętać o kilku elementach:

  • Przewody kanalizacji deszczowej. Są to rynny, wpusty, rury spustowe.
  • Filtracja. Woda deszczowa przed wpływem do zbiornika magazynującego powinna przejść mechaniczną filtrację. Kosz filtracyjny powinien posiadać sita w granicach 0,3- 1,8 mm.
  • Zbiornik magazynujący wodę. Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania całego układu, zbiornik powinien posiadać pojemność mogącą przetrzymać wodę około 14 dni.
  • Układ dezynfekcyjny. Element, wspomagający polepszenie jakości wody deszczowej
    w aspekcie bakteriobójczym.
  • Centrala deszczowa. Urządzenie umożliwiające w sposób bezawaryjny obsługę całego układu wykorzystania wody deszczowej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i układowi sterowania zapewnia dostarczenie wody deszczowej do przyborów zasilanych przez zbiornik, w momencie braku odpowiedniej ilości wody automatycznie przełącza się na tryb poboru wody wodociągowej. Centrale deszczowe w odróżnieniu od standardowego zestawu pompowego wyposażone są w zbiornik separacyjny stanowiący przerwę powietrzną i najwyższą klasę zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem instalacji wodociągowej zgodnie z PN-EN 1717.

W instalacjach domowych do zasilania spłuczek toaletowych oraz nawadniania, stosowane są centrale deszczowe typu Wilo- RAIN1 lub Wilo-RAIN3 wyposażone w jedną pompę, układ sterownia, czujnik poziomu wody oraz zbiornik z przerwą powietrzną klasy AB. Zastosowanie pompy samozasysającej pozwala na bezpośredni pobór wody deszczowej z nieznacznie oddalonego od domu zbiornika magazynującego wody opadowe.

Wilo-RainSystem AF 400

Wilo-RAIN1

W dużych instalacjach, również centrala deszczowa musi spełnić większe wymagania. Przykładem takiego rozwiązania mogą być centrale Wilo- RainSystem AF 400 wyposażone w pionowe lub poziome wysokociśnieniowe pompy wirowe, dopasowane do różnych założeń hydraulicznych instalacji. Zapewniają stałą dostawę wody przez zintegrowany w centrali dopust wody z sieci wodociągowej z higieniczną przerwą powietrzną klasy AA, spełniającą wymagania przedsiębiorstw wodociągowych.

W związku z systematycznym wzrostem zużycia wody, przy jednoczesnym spadku jej zasobów, preferowane i wymagane w aspekcie prawnym, ekonomicznym, społecznym są rozwiązania zmierzające do jej oszczędzania.

Najlepszym, najprostszym i relatywnie tanim sposobem jest zastosowanie systemu wykorzystania wody deszczowej. Przynosi to efekty ekonomiczne, ekologiczne i eksploatacje.

Autor: mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych, Wilo Polska