Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Wilo-Stratos MAXO

Powrót do przeglądu

21.01.2019

Pierwsza na świecie intuicyjna pompa smart*

5 years warranty

Wilo Stratos MAXO z 5-cio letnią gwarancją producenta

Optymalizacja pracy instalacji

Zastosowanie pompy obiegowej w instalacjach centralnego ogrzewania jest powszechnie uznawane za najskuteczniejszy sposób transportu ciepła do poszczególnych odbiorników.

Od 2013 roku, wraz z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego efektywności energetycznej pomp bezdławnicowych, w instalacjach grzewczych i chłodniczych niezbędne jest stosowanie pomp charakteryzujących się płynną regulacją prędkości obrotowej, w zależności od zmiennych warunków przepływowych w instalacji.

Tym samym możemy mówić o znacznie lepszych parametrach energetycznych, o ile instalacja pracuje w sposób właściwy.

* Kategoria pomp smart rozumiana jako nowy typ urządzeń, które pod względem technologicznym znacząco wykraczają poza dotychczas oferowane pompy o najwyższej sprawności.

Poprawna praca instalacji to taka, w której pompa ustawiona jest na projektowe straty ciśnienia a poszczególne odbiorniki i sekcje w instalacji na odpowiednie przepływy - nie większe niż nominalne-obliczeniowe. W przypadku błędnego „podzielenia” przepływów dochodzi do sytuacji, w której przez pierwsze odbiorniki przepływa większa ilość wody, powodując niedogrzanie dalej usytuowanych odbiorników. Tymczasowym rozwiązaniem problemu jest ustawianie pompy na większe nastawy, większe niż nominalne obliczeniowe. Niemniej jednak, taka praca wpływa na znaczne zwiększenie kosztów eksploatacyjnych, możliwość pojawienia się szumów przepływowych oraz szybsze zużycie pomp.

Chcąc rozwiązać ten problem, Wilo stworzyło nową innowacyjną pompę, której zadaniem jest maksymalne wsparcie wykonawcy oraz konserwatora instalacji. Stało się to możliwe dzięki rozbudowaniu systemu monitorowania i zbierania danych. Nowe pompy Wilo-Stratos MAXO mierzą rzeczywiste warunki pracy instalacji oraz pokazują swój aktualny punkt pracy. Dzięki temu, wykonawca ma możliwość na bieżąco kontrolować, czy przepływ w instalacji odpowiada założeniom projektowym oraz odpowiednio reagować, jeżeli instalacja wymaga dalszej optymalizacji.

Funkcja Dynamic Adapt Plus

Celem jeszcze skuteczniejszego rozwiązania problemu nastawy pomp stworzona została nowa funkcja Dynamic Adapt Plus. Jest ona przeznaczona dla układów jednopompowych, a w szczególności modernizowanych instalacji, gdzie odnalezienie szukanego punktu pracy jest znacznie utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Nowa funkcja regulacji automatycznie dostosowuje wysokość podnoszenia do zapotrzebowania hydraulicznego instalacji bez konieczności określania wartości zadanej. Po pierwszym uruchomieniu, pompa Wilo-Stratos MAXO wybiera punkt pracy po środku swojej charakterystyki. Nowe punkty pracy określane są po każdej zmianie natężenia przepływu. Celem tej regulacji jest wybór takiego punktu pracy, przy którym zawory pozostają w pełni otwarte, dzięki czemu w instalacji występują najmniejsze możliwe straty ciśnienia. Adaptacja do warunków zmiennego ciśnienia odbywa się w pełni automatycznie i niezależnie.

Rezultat: nawet do 20% mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną w porównaniu do pracy w trybie regulacji proporcjonalnej (Δp-v).

Nowa pompa Wilo-Stratos MAXO wyposażona została również w funkcję adaptacji i równoważenia przepływów w układach wielopompowych. Nowa, innowacyjna i energooczszędna funkcja Multi-Flow Adaptation upożliwia pompie zasilającej precyzyjnie dostosować swoją wydajność do zapotrzebowania pomp obiegów wtórnych. Pompa zasilająca odbiera informację o wymaganym natężeniu przepłwu z każdej pojedynczej pompy obiegu wtórnego, w krótkich odstępach czasu. Natężenie przepływu pompy zasilającej równe jest sumie wymaganego natężenia przepłwu wszystkich pomp obiegu wtórnego. Oznacza to, że pompa zasilająca dostarcza tylko taki przepływ, na jaki zapotrzebowanie zgłoszą pompy w obegu wtórnym. Ma to tę zaletę, że w porównaniu z regulacją Δp-c zużycie energii elektrycznej jest niższe. Co więcej, niższa temperatura powrotu optymalizuje sprawność źródła ciepła, czego pozytywnym efektem jest oszczędność paliwa. W lokalnych węzłach ciepłowniczych niższa temperatura powrotu wpływa na niezawodność pracy, ponieważ unika się załączania ogranicznika temperatury powrotu. Funkcja Multi-Flow jest odpowiedzią na problem z wyrównaniem przepływów po obu stronach wymienników.

Przykład zastosowania:

Funkcja Multi-Flow Adaptation.

Dynamiczne równoważenie przepływów pomiędzy pompami pracującymi w instalacjach o różnych obiegach np. ogrzewaniu podłogowym przy ΔT=7 stopni oraz ogrzewaniu grzejnikowym przy ΔT=20 stopni.

Pomimo faktu, iż sama pompa nie zastąpi poprawnego równoważenia hydraulicznego, wprowadzając nowy produkt jakim jest pompa Wilo-Stratos MAXO, wprowadziliśmy szereg funkcjonalności, które pozwalają zoptymalizować pracę całego systemu grzewczego.

Wilo-Stratos MAXO Bildmaterial aus Animation

Funkcja Multi-Flow Adaptation

Wilo-Stratos MAXO to wygoda komunikacji i najwyższa sprawność spośród dostępnych na rynku pomp dzięki:

połączeniu najnowszych osiągnięć w obszarze technologii pomiaru parametrów i innowacyjnych funkcji regulacji Dynamic Adapt Plus oraz Multi-Flow Adaptation, czyli dopasowania się do zmiennych przepływów w układach wielopompowych;

najwyższej na rynku sprawności energetycznej EEI ≤ 0,17 (w zależności od typoszeregu), dzięki nowym rodzajom sterowania i innowacyjnej funkcji No-Flow Stop, pozwalającej na zatrzymanie pracy pompy w przypadku wykrycia przepływu zerowego;

pełnej kompatybilności z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem;

dwukierunkowej komunikacji między pompą a urządzeniami mobilnymi dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth oraz zintegrowanym wejściom analogowym oraz wejściom i wyjściom cyfrowym;

niezwykle prostej nawigacji za pomocą dostosowanego do aplikacji i potrzeb użytkownika konfiguratora parametrów;

• intuicyjnej obsłudze dzięki czytelnemu, kolorowemu wyświetlaczowi 4,2″ i nowej technologii zielonego pokrętła;

• zintegrowanej możliwości sterowania układami wielopompowymi poprzez najnowszy interfejs komunikacyjny Wilo-Net;

możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły komunikacyjne Wilo-CIF do łatwej integracji z systemami BMS.

BroszuraSzczegóły