Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (rectangular version)

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Napowietrzany powietrzem atmosferycznym zbiornik według DIN 14462 do pośredniego podłączenia instalacji gaśniczych według DIN 1988-6 do publicznej sieci wody użytkowej

System rozdzielający w formie urządzenia zabezpieczającego wg EN 13077. wylot swobodny, typ AB wg DIN EN 1717

Podczas stosowania przestrzegać normy DIN 1988 - 6 oraz przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Zakres dostawy

Zbiornik z PE o okrągłym lub prostopadłościennej konstrukcji ze wskaźnikiem poziomu wody

  • Opróżnianie
  • Wyłącznik pływakowy jako nadajnik sygnału zabezpieczenia przed suchobiegiem
  • Napowietrzanie i odpowietrzanie z wykorzystaniem sita
  • Otwór rewizyjny z pokrywą zamykaną bez użycia narzędzi
  • Z wewnętrznymi deflektorami do stabilizowania przepływu przetłaczanej cieczy
  • Dopływ, złącze do poboru
  • Przelew jako wylot swobodny, typ AB wg DIN EN 1717
  • O przekroju nieokrągłym

Materiały

Dopuszczalne przetłaczane medium: czysta woda

Temperatura przetłaczanej cieczy: maks. 40°C

Materiał zbiornika: PE, nie budzący zastrzeżeń w świetle ustawy o ochronie artykułów spożywczych

Typoszereg

Zbiornik na wodę przeciwpożarową (wersja prostopadłościenna)

Produkt

PDF: Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (rectangular version)

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz