Break tank for sanitary water application (rectangular version)

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Napowietrzany powietrzem atmosferycznym zbiornik według DIN 1988 (EN 806) do pośredniego podłączenia urządzenia do podnoszenia ciśnienia do publicznej sieci wody użytkowej

Podczas stosowania przestrzegać normy DIN 1988 - 806 oraz przepisów miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowego

Zakres dostawy

Zbiornik z PE o okrągłym lub prostopadłościennym kształcie z następującymi elementami:

  • Wskaźnik poziomu wody
  • Wyłącznik pływakowy spustu jako nadajnik sygnału zabezpieczenia przed suchobiegiem
  • Napowietrzanie i odpowietrzanie z wykorzystaniem sita
  • Otwór rewizyjny z pokrywą zamykaną bez użycia narzędzi
  • Z wewnętrznymi deflektorami do stabilizowania przepływu przetłaczanej cieczy
  • Dopływ, przelew, złącze do poboru

Materiały

Dopuszczalne przetłaczane medium: czysta woda

Temperatura przetłaczanej cieczy: maks. 40°C

Materiał zbiornika: PE, nie budzący zastrzeżeń w świetle ustawy o ochronie artykułów spożywczych

Typoszereg

Zbiornik na wodę użytkową (wersja prostopadłościenna)

Produkt

PDF: Break tank for sanitary water application (rectangular version)

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz