IR-Stick

Opis typoszeregu

Korzyści

Wilo-IR-Stick razem z oprogramowaniem Wilo Service Tool na komputer umożliwia:

 • Przejrzyste zestawienie i bezpośredni, szybki i intuicyjny dostęp do wszystkich danych i parametrów pompy
 • Przedstawienie najważniejszych ustawień pompy w formie graficznej
 • Zapis wszystkich danych pompy do celów dokumentacji, dalszego przetworzenia i archiwizacji w programie Excel
 • Wydruk lub dowolną prezentację zarejestrowanych danych pompy zapisanych w programie Excel
 • Analizę czasu pracy (w przypadku danych pompy można je zapisać w pliku Excel)

Bezprzewodowa komunikacja przez podczerwień umożliwia:

 • Ustawianie parametrów i monitorowanie pomp zainstalowanych w miejscach niedostępnych
 • Specjalne ustawienia/rodzaje regulacji w przypadku szczególnych wymagań
 • Ochronę przed dostępem do pompy osób nieuprawnionych

Rodzaj konstrukcji

Wymagania dotyczące komputera

Aby móc korzystać z urządzenia IR-Stick, konieczny jest komputer/notebook z systemem operacyjnym Windows, który musi spełniać określone wymagania:

 • Interfejsy: Port USB 1.1 (kompatybilny z USB 2.x/3.x)
 • System operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
 • Wyświetlacz: min. XGA (1024 x 768 pikseli)

Aktualne oprogramowanie można pobrać ze strony www.wilo.de/zubehoer (www.wilo.com/accessories)

Zastosowanie

Pamięć USB do bezprzewodowej wymiany danych do wszystkich pomp Wilo dysponujących złączem na podczerwień, możliwość zastosowania w każdym laptopie wyposażonym w port USB. IR-Stick w połączeniu z dostarczonym oprogramowaniem Wilo (CD-ROM) umożliwia odczytywanie i zapisywanie rekordów danych pomp oraz przesyłanie zdefiniowanych wcześniej ustawień.

Wyposażenie/funkcja

Funkcja i obsługa

IR-Stick, tak jak każda pamięć USB, podłączany jest do portu USB komputera/notebooka. Aby uzyskać połączenie IR-Stick z pompą należy ustawić oba urządzenia naprzeciwko siebie. Odbiornik podczerwieni znajduje się po drugiej stronie wtyczki urządzenia IR-Stick (dla ułatwienia komunikacji w trudno dostępnych miejscach można użyć dołączonego przedłużacza kabla USB). Do obsługi służy komputer z systemem operacyjnym Windows oraz oprogramowaniem Wilo Service Tool.

Nawiązywanie połączenia

Do bezprzewodowej wymiany informacji między IR-Stick a pompą (pompami) dochodzi poprzez złącze na podczerwień o częstotliwości 33 kHz lub 455 kHz. Transmisja o częstotliwości 33 kHz zapewnia kompatybilność ze wszystkimi dostępnymi, regulowanymi elektronicznie pompami wyposażonymi w złącze na podczerwień. Podczas nawiązywania połączenia, po wybraniu żądanej pompy, nawiązywane jest z nią logiczne połączenie. Do momentu nawiązania połączenia komunikacja odbywa się wyłącznie z wybraną pompą, nawet jeśli w zasięgu znajdują się inne pompy.

Monitoring i analiza błędów

W przypadku wystąpienia błędu, w pompie zapisane zostają wszystkie dotychczasowe dane eksploatacyjne. Do celów diagnostycznych można je odczytać i przeanalizować na komputerze, korzystając z oprogramowania Wilo Service Tool.

Funkcje statystyczne

W wielu pompach zapisywane są informacje statystyczne. Oprogramowanie Wilo Service Tool umożliwia ich odczyt i analizę w formie graficznej. Analiza taka dostarcza wielu cennych informacji na temat warunków eksploatacji i ustawień, które można wykorzystać do optymalizacji pracy pompy i jej ustawień.

Dane techniczne

Typoszereg

IR-Stick

Produkt

PDF: IR-Stick

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz