Szukaj
Kontakt
E-mail

Rolnictwo potrzebuje znacznych ilości wody zarówno do uprawy roślin, jak również chowu i hodowli zwierząt. Procesy, takie jak nawadnianie pól i szklarni, zalewanie przeciwmrozowe czy dostarczanie wody zwierzętom, wymagają specjalistycznych urządzeń i rozwiązań.

Retencjonowanie wody deszczowej

Gromadzenie wody opadowej i powierzchniowej w celu jej późniejszego wykorzystania ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w dobie zmian klimatu i coraz częstszych okresów suszy. Wodę może gromadzić zarówno właściciel domku i małej działki, jak i duże przedsiębiorstwo rolne. Wilo oferuje bardzo trwałe rozwiązania większych urządzeń do transportu wody deszczowej.

Centrale deszczowe

Pompy przenośne