Wilo pumpe i sistemi

Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Lideri razvoja pumpne industrije

Pumpe su naša strast. Trudimo se da vam pružimo mnogo više od snažnih i efikasnih pumpi. U digitalnom svetu koji postaje sve brži i kompleksniji, pumpe same po sebi više nisu dovoljne, već kompletna rešenja igraju centralnu ulogu.

Sa svakim novim Wilo proizvodom i uslugama trudimo se da vaše projektovanje učinimo što jednostavnijim i efikasnijim. Sa najvišim zahtevima za kvalitet i pouzdanost nastaju inovativna pionirska rešenja kojima potpuno možete verovati - danas i u budućnosti.

Proizvodni program firme WILO SE obuhvata nekoliko hiljada tipova pumpi, koje se mogu svrstati u sledeće osnovne kategorije:

 • Pumpe i sistemi za grejanje, hlađenje i klimatizaciju
 • Pumpe i sistemi za vodosnabdevanje
 • Pumpe i sistemi za transport otpadnih voda

Navedeni proizvodni program obuhvata sledeće prodajne segmente:

 • Porodične kuće i manji stambeni objekti
 • Komercijalni poslovni i stambeni objekti
 • Komunalni sistemi daljinskog grejanja i hlađenja
 • Komunalni sistemi za vodosnabdevanje
 • Komunalni sistemi za transport i tretman otpadnih voda
 • Industrijski sistemi i instalacije

U našoj poslovnoj politici na prvom mestu nalazi se kvalitet, realizovan kroz ideju da je zadovoljstvo kupca naša obaveza i posao, što je preduslov za proizvodnju po najsavremenijim svetskim standardima kvaliteta i pouzdanosti. Ovo takođe podrazumeva velika ulaganja u razvoj i istraživanja i stalna usavršavanja svih zaposlenih u skladu sa savremenim svetskim standardima, koje upravo WILO diktira.
Svakako treba napomenuti i OEM reference, odnosno plasman WILO pumpi i opreme za prvu ugradnju, gde značajan broj renomiranih svetskih proizvođača, kao što su Viessmann, Junkers, Vaillant, Bosch i dr. u svoju opremu serijski ugrađuju WILO pumpe i pumpne sisteme.

Sistemske kompetentnosti na svim položajima

Želimo da vaše projektovanje učinimo što jednostavnijim i fleksibilnijim. Zbog toga se naše pumpe mogu brzo i bez problema integrisati u postojeće kompleksne sisteme. To omogućavaju različiti interfejs moduli i proširenja za mnogobrojne mrežne protokole za automatizaciju zgrada (BMS).

Pouzdanost ispisujemo velikim slovima

Oslonite se na Wilo kao partnera - mi smo pouzdan partner koji stoji na vašoj strani i nudi vam vrhunski kvalitet: S obzirom na to da smo vodeći u svojoj branši uvek razvijamo inovativne i u budućnosti sigurne proizvode, koji se mogu jednostavno i na najrazličitije načine integrisati u sisteme i na taj način dugo, efikasno i pouzdano da rade. Pri tom, olakšavamo vaše projektovanje pomoću brojnih usuga i alata za pomoć pri radu.

Saznajte više tehničkoj podršci koju pružamo

Naša polja primene

Building Services

Značaj energetske i efikasnosti resursa iz ekoloških i ekonomskih razloga se osetno povećava u svim oblastima života. Čak i pri korišćenju zgrada aspekt ekonomičnosti je osetno u fokusu. To zahteva sve oštrije mere primene inovativnih sistema sa otpimalno usklađenim komponentama. Wilo za to nudi neophodne energetski efikasne koncepte - kako za tehnologiju grejanja tako i za klimatizaciju. Područja primene za proizvode i sistemska rešenja kako za kuće za jednu ili više porodica, tako i za javne zgrade, industrijske i kancelarijske zgrade, bolnice i hotele.

Saznajte više o proizvodima

 • Grejanje
 • Potrošna topla voda
 • Klimatizacija i hlađenje
 • Solarna energija i geotermija

Saznajte više o našim sistemskim komponentama

Water Management

Voda kao sirovina je dragocena i u svetu je ima sve manje. Sigurno prečišćavanje vode i snabdevanje vodom zbog toga predstavljaju vodeći globalni izazov. Wilo nudi profesionalna rešenja za sve kompleksnije zahteve dobijanja pitke vode i pumpanja vode, kao i transporta i prečišćavanje otpadne vode. Wilo pumpe i Wilo pumpni sistemi za vodoprivredu postavljaju svetske standarde u pogledu tehnoloških dostignuća, kao i u pogledu efikasnosti i održivosti.

Saznajte više o proizvodima za upotrebu čiste vode

 • povišenju pritiska
 • pripremi i tretmanu vode
 • suzbijanju protiv požara
 • navodnjavanju
 • korišćenju kišnice
 • vodozahvati

Saznajte više o našim sistemskim kompetencijama u vodoprivredi

Industrija

Kada je u pitanju Wilo, mi znamo da svako industrijsko postojenje ima svoje visoke zahteve koji se tiču tehnologije proizvodnje i materijala koji se koriste. Zbog toga za naše partnere razvijamo industrijska rešenja i proizvode u skladu sa njihovim potrebama, čime garantujemo pouzdanost, fleksibilnost i efikasnost.

Naša rešenja za industrijske procese:

 • Prehrambena industrija i industrija pića
 • Metalna industrija
 • Rudarstvo
 • Energetika