Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Chicago skyline aerial drone view from above, lake Michigan and city of Chicago downtown skyscrapers cityscape from Lincoln park, Illinois, USA

Zelená řešení pro lepší klima

Discover our virtual presence at IFAT 2020

Je nám velice líto, že byl veletrh IFAT 2020 zrušen. Přesto se rádi podělíme o naše zajímavá řešení pro všechny oblasti vodního hospodářství - naše zelená řešení pro větší udržitelnost a ochranu klimatu. Projděte si náš digitální výstavní stánek a objevte naše zelená řešení, naše služby Wilo a nového asistenta Wilo-Live.

„Jedním z našich zastřešujících cílů udržitelnosti je dodávat lidem čistou vodu. Dosažení tohoto cíle vyžaduje zaměření na celkový koloběh vody. Udržitelné hospodaření s vodou se zaměřuje nejen na přípravu a dodávku pitné vody, ale také na odvod a čištění odpadních vod. Společně zajíšťují, že s cenným zdrojem, jako je voda, se pracuje účinně a zabraňuje se zvýšené úrovni znečištění.

Wilo nabízí širokou škálu produktů pro všechny oblasti vodního hospodářství a neustále pracuje na zdokonalování svého produktového portfolia.

Digitální transformace jde ruku v ruce s mnoha změnami. Přináší výhody a příležitosti, ale také nové výzvy a nejistoty. Wilo je digitálním průkopníkem v oboru čerpadel, který využívá možností rostoucí digitalizace a využívání inteligentních vodních systémů, aby pomohl splnit budoucí požadavky, pokud jde o odběr pitné vody, čerpání a dopravu vody a čištění odpadních vod.

SDG Poster ohne UN Emblem ONLINE EDITION

Globální úmluva a cíle udržitelného rozvoje

Globální úmluva OSN je největší a nejdůležitější iniciativou pro odpovědné řízení společností na celém světě. Deset základních pravidel a cíle udržitelného rozvoje (SDG) podporují vizi inkluzivního a udržitelného světového hospodářství, které přináší výhody pro všechny lidi, komunity a trhy, nyní i do budoucna.

Výkonná rada společnosti Wilo se v roce 2018 podepsala ke globální úmluvě OSN, čímž zdůraznila svůj závazek přispět k dosažení mezinárodních cílů udržitelnosti.

Přečtěte si více na naší firemní webové stránce

Naše udržitelné exponáty na IFAT 2020

Řešení pro všechny oblasti vodního hospodářství

Globální nedostatek vody mění vodu v jednu z nejcennějších komodit světa. Spolehlivá dodávka čisté vody pro pití, zemědělství a průmysl je jednou z největších výzev budoucnosti. Wilo si klade za cíl nabídnout řešení na míru k dosažení těchto výzev.

Čerpání surové vody

Spolehlivá příprava pitné vody je jedním ze základních kamenů funkční společnosti. Naše výrobky stanovují standardy z hlediska účinnosti a efektivity. Například naše flexibilní ponorná čerpadla dosahují účinnosti čerpadla až 84,5%. Jsou také vhodná pro náročné procesy extrakce surové vody a mohou přepravit až 310m³ vody za hodinu.

Wilo-Actun OPTI-MS

Naše solární ponorné čerpadlo Wilo-Actun OPTI-MS poskytuje autonomní a nákladově efektivní zásobování vodou, a to i v odlehlých místech.

SDG 6 - Čistá voda a hygiena

Jedno solární ponorné čerpadlo spolehlivě zásobuje pitnou vodou až 650 lidí, a to i v odlehlých oblastech.

SDG 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura

Umožňujeme komunitám se špatnou infrastrukturou nákladově efektivním zásobováním vodou, které se nespoléhá na rozvodnou síť.

SDG 13 - Akce v oblasti klimatu

Díky využití obnovitelných energií naše řešení snižuje emise CO2 o cca. 2 tuny za rok / čerpadlo*.

* Ve srovnání s ponorným čerpadlem poháněným dieselovým generátorem

Produktové informace

Wilo-Actun ZETOS.

Wilo-Energy Solutions je iniciativa, která ukazuje provozovatelům, jak lze jejich provoz zefektivnít náhradou funkčních ale zastaralých čerpadel, novými vysoce účinnými čerpadly. Wilo-Actun ZETOS zlepšují dodávku vody pomocí účinností čerpadla až 85,5%.

SDG 6 - Čistá voda a hygiena

Wilo-Actun ZETOS je nejúčinnějším řešením pro zásobování pitnou vodou *. Zaručuje udržitelné využívání hodnotného zdroje vody.

SDG 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura

Náš inovativní nástřik Ceram CP pro ochranu před tvorbou minerálních usazenin zaručuje delší životnost zařízení Wilo-Actun ZETOS. Infrastruktura pro zásobování vodou je proto odolnější.

SDG 13 - Akce v oblasti klimatu

Díky modernizaci vodáren v Bad Überkingenu se díky našemu řešení ročně ušetří až 100 000 kWh elektřiny. Emise CO2 jsou sníženy o 53,7 tun.

* Wilo-Actun ZETOS splňuje požadavky na čerpání pitné vody v mnoha zemích, jako jsou USA (NSF61), Velká Británie (BS), Francie (ACS) a Německo (UBA).

Produktové informace

Dodávky vody

Progresivní urbanizace klade značné nároky na zásobování vodou. Díky tomu je zajištění bezpečnosti dodávek záležitostí technologie jak z hlediska spolehlivosti, tak růstu objemu vody. Výrobky jako naše splitová čerpadla se používají všude tam, kde je třeba přemísťovat velké objemy vody a je vyžadována absolutní spolehlivost a konstantní účinnost. Mohou přepravovat až 17 000 m³/h s energetickou účinností až 90%.

Wilo-Atmos GIGA-N

Wilo významně přispívá ke snižování skleníkových plynů. Ve srovnání s předchozími řadami má samotná řada Wilo-Atmos GIGA-N potenciál každoročně snížit emise CO2 až o 26 tun.

SDG 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura

Monitorovací jednotky a balíčky služeb šité na míru provozovateli zajišťují provozní spolehlivost obecních vodovodů.

SDG 11 - Udržitelná města a komunity

Kombinace s frekvenčním měničem Wilo-EFC zaručuje připojení k řízení energetické soustavy měst a obcí a trvale zlepšuje zásobování vodou.

SDG 13 - Akce v oblasti klimatu

Nová generace čerpadel Wilo-Atmos GIGA-N spotřebuje až o 48 000 kWh méně energie a snižuje emise CO2 až o 26 tun*.

* Ve srovnání s předchozí generací ucpávkových čerpadel.

Produktové informace

Wilo-Atmos TERA-SCH

Při vývoji a výrobě produktů se Wilo dívá dopředu, aby zohlednil konec jejich životnosti. 95% komponentů Wilo-Atmos TERA-SCH lze recyklovat.

SDG 11 - Udržitelná města a obce

Spojení s řízením energetické soustavy pomocí frekvenčního měniče Wilo-EFC trvale zlepšuje zásobování vodou ve velkých distribučních sítích inteligentních měst.

SDG 12 - Odpovědná spotřeba a výroba

Při vývoji produktů společnost Wilo zohledňuje recyklovatelnost. Použité materiály a komponenty mají míru recyklace 95%.

SDG 13 - Akce v oblasti klimatu

Nové čerpadlo s axiálním děleným pouzdrem Wilo-Atmos TERA-SCH spotřebuje až o 73.000 kWh méně energie a snižuje emise CO2 až o 39 tun za rok / čerpadlo *.

* Ve srovnání s tradičním čerpadlem.

Čištění odpadních vod

Nedostatek zdrojů a neustále rostoucí poptávka po pitné vodě vyžadují účinná a spolehlivá řešení pro spolehlivé čištění vody. Různé produkty Wilo se používají při přepracování užitkové vody, recyklaci vody a čistírnách odpadních vod. Ponorná mýchadla splňují tyto požadavky pomocí vysoce účinného motoru a materiálů s nízkým opotřebení, které jsou přizpůsobeny drsnému provoznímu prostředí

Wilo-EMU TRE, -Sevio ELASTOX, -TP Control

Energie je cenným zdrojem a snažíme se ji využívat šetrně. Výrobky Wilo zaručují optimální pohyb odpadních vod s minimální spotřebou energie v čistírnách odpadních vod.

SDG 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura

Zaručujeme efektivní čištění vody pomocí naší technologie čištění odpadních vod, a proto uspokojíme rostoucí poptávku po pitné vodě.

SDG 11 - Udržitelná města a komunity

Dimenzování zařízení pomocí simulace CFD a inteligentního řízení Wilo-TP Control nám umožňuje garantovat provozně spolehlivé biologické čištění odpadních vod.

SDG 13 - Akce v oblasti klimatu

Velmi nízká spotřeba energie umožňuje snížit emise CO2 až o 19,7 tun za rok v průměrné čistírně odpadních vod se šesti ponornými mýchadly a třemi nádržemi.

Wilo-Vardo WEEDLESS, -Sevio ELASTOX, -Savus DECA, -TP Control

SDG 6 - Čistá voda a hygiena

S Wilo-TP Control pomáháme operátorům splnit zákonem požadované hodnoty průtoku pro recirkulaci vody v potocích a řekách.

SDG 11 - Udržitelná města a komunity

Použitím navrhování zařízení specifického pro systém a inteligentního řízení Wilo-TP Control garantujeme provozně spolehlivé čištění odpadních vod.

SDG 17 - Partnerství pro cíle

Spolupracujeme s univerzitami a globální partnerskou sítí, abychom i nadále zvyšovali účinnost recyklace odpadních vod.

Sběr a přeprava odpadních vod

Čerpání neupravených odpadních vod je stále náročnější v důsledku rostoucího výskytu pevných látek a retenčního času v síti roste, což činí čerpané médium agresivnějším a problematičtějším. S účinností motoru až 92,3% a hydraulickou účinností až 75% nám naše nové Wilo-Rexa SOLID-Q s inteligencí Nexos, první digitální ponorné čerpadlo na odpadní vodu s motorovou technologií IE5 PM, umožňuje pumpovat 360 m³ / h vody s extrémně vysokým stupněm účinnosti a spolehlivosti.

Wilo-EMUport CORE

Wilo neustále optimalizuje využití surovin ve své výrobě. Kromě toho je spotřeba zdrojů dále snížována používáním trvanlivých materiálů.

Wilo-EMUport CORE

SDG 11 - Udržitelná města a obce

Díky integraci v systému tlakové kanalizaci s Wilo-Nexos NET-Intelligence jsou sběrné čerpací stanice efektivně řízeny a navíc umožňují cílenou údržbu.

SDG 12 - Odpovědná spotřeba a výroba

Naše systémy Wilo-EMUport CORE jsou vyrobeny z recyklovatelného polyethylenu. Polyethylen zajišťuje velmi dlouhou životnost a minimalizuje množství odpadu, který má být v případě likvidace vyřazen.

SDG 13 - Akce v oblasti klimatu

Účinná geometrie oběžných kol zajišťuje nízkou spotřebu energie v celém systému.

Produktové informace

Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q s Nexos Intelligence vyniká díky své vynikající provozní spolehlivosti, energetické účinnosti a konektivitě. Tento inteligentní systém vody trvale zvyšuje efektivitu a pohodlí každodenní práce.

SDG 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura e

Wilo-Rexa SOLID-Q je méně náchylná na ucpávání a integrovatelné automatické řízení Nexos LSI činí infrastrukturu odpadních vod ve městech a obcích provozně inteligentnější a spolehlivější.

SDG 11 - Udržitelná města a komunity

Wilo-Rexa SOLID-Q s Nexos Intelligence splňuje požadavky metropolitních oblastí, kde jsou infrastruktura a aspekty života digitálně propojeny. Čerpací stanice lze snadno monitorovat a spravovat.

SDG 13 - Akce v oblasti klimatu

Integrované automatické řízení Nexos LSI minimalizuje ztráty způsobené třením v potrubí a snižuje náklady na energii až o 20% a emise CO2 až o 20,7 tun za rok / čerpadlo*.

* Ve srovnání s konvenčními kalovými čerpadly.

Produktové informace

Wilo-Rexa SUPRA-V s datovým rozhraním Wilo-Digital

Wilo-Rexa SUPRA-V s rozhraním Wilo-Digital Data je naše nejnovější inovace v oblasti kalových čerpadel. Poskytuje vysoké úspory energie a digitální provozní pohodlí pro hospodárnější nakládání s odpadními vodami.

SDG 9 - Nezávislost, inovace a infrastruktura

Propojitelnost čerpadel a čerpacích stanic a pohodlné dálkové monitorování jednotlivých jednotek zajišťují stabilní infrastrukturu odpadních vod.

SDG 11 - Udržitelná města a komunity

Wilo-Rexa SUPRA-V s Wilo-Digital datovým rozhraním se snadno integruje do stávající správy městských systémů a jako takový dává městům a obcím dlouhodobé udržitelné směřování.

SDG 13 - Akce v oblasti klimatu

Díky nejlepší účinnosti této třídy se emise CO2 sníží až o 13,6 tun ročně na čerpadlo *.

* Ve srovnání s tradičním čisticím čerpadlem.

Produktové informace

Wilo-Nexos NET-Intelligence

Chytré čerpací systémy z jednotlivých čerpacích stanic Wilo jsou monitorovány a řízeny, aby poskytovaly spolehlivé a energeticky efektivní tlakovou kanalizaci. To umožňuje společnosti Wilo trvale podporovat komunity a obce.

Pressure Drainage System with Nexos Intelligence - arial view and system analysis

SDG 6 - Čistá voda a hygiena

Wilo-Nexos NET-Intelligence umožňuje inteligentní připojení k síti a digitální ovládání až 1 000 čerpacích stanic, což zaručuje spolehlivou tlakovou kanalizaci.

SDG 11 - Udržitelná města a komunity

Wilo-Nexos NET-Intelligence zjednodušuje správu čerpacích stanic pomocí inteligentní systémové sítě. Webový přístup a rychlý digitální přenos dat zaručují efektivní vzdálené monitorování systému.

SDG 13 - Akce v oblasti klimatu

Usazeniny v potrubí jsou minimalizovány optimalizací řízení průtoků. Celý systém tak ušetří až 30% energie*.

* Ve srovnání s konvenčními systémy pro odvodnění tlaku.

Building Information Modeling - společnost Wilo je připravena na systém BIM

Jako jeden z prvních výrobců poskytujeme ucelená data produktů pro BIM týkající se našich otopných čerpadel, a to co nejjednodušším způsobem. Pomocí BIM (Building Information Modeling) tak můžete integrovat plánování týkající se čerpadel ještě efektivněji do celkového plánování a výrazně tak zjednodušit spolupráci s ostatními osobami zapojenými do projektu. Můžete si být jisti:

Získejte všechny potřebné informace pro BIM

Máme odpovědi na vaše otázky

Zaujaly vás naše výrobky a služby? V tom případě vám rádi pomůžeme!

Vypracujeme pro vás nabídku a upravíme servisní specifikace, navrhneme různé typy zařízení, poradíme s výběrem čerpadel a spínacích zařízení, nebo vám jen pomůžeme vyřešit problémy s hydraulikou a řízením.

Budeme rádi, když se obrátíte na nejbližší obchodní kancelář a domluvíte si schůzku. Těšíme se na vás!

Vyhledejte tu správnou osobu, která zodpoví váš dotaz.