Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten

Verbreding en verdieping van onze watermanagementoplossingen

Terug naar overzicht

14.09.2020

De trend was al enige tijd geleden ingezet in Duitsland: ‘water’ eist een nadrukkelijke rol op in het Wilo-portfolio. De overname van GVA enkele jaren geleden, kreeg een vervolg met de overname van Merrem & LaPorte Collignon, waterspecialist in de Benelux. De gecombineerde organisatie biedt het beste van alle waterwerelden.

Water wordt schaars

In een land dat voor circa 35% onder het zeeniveau ligt, lijkt er aan water geen gebrek. Maar het wordt al heel anders als je daarbij bedenkt dat slechts een klein deel van al dat water kan worden gebruikt. Sterker nog, slechts 0,014% van al het water kan worden gebruikt als drinkwater. Als je dat afzet tegen een groeiende wereldbevolking, een steeds verdergaande verstedelijking en klimaatveranderingen, zal één ding duidelijk zijn: water is een schaars goed waar we zuinig mee om moeten gaan.

Bij Wilo zagen we deze trend al geruime tijd geleden in. We zetten daar dan ook sterk op in met een fors investeringsprogramma en aanzienlijke uitbreiding van de productiecapaciteit. Johan de Bleecker, managing director van Wilo België en Luxemburg geeft aan: “Waar Wilo tot voor enkele jaren bekendheid genoot als producent en leverancier van pompen voor verwarming en koeling, als partner voor OEM’ers en de industrie, neemt het groeiende portfolio voor watermanagement een steeds grotere rol in. Eerder deden we al een overname van GVA, specialist op het gebied van beluchtingssystemen, voortstuwers en mengers. Dit krijgt in Nederland nog meer betekenis door de recente overname van Merrem & LaPorte Collignon.

Wilo-Sevio ELASTOX-D12 , Wilo-Vardo WEEDLESS, Wilo-Savus-OPTI-DECA installed in tank. Pictures used for watermanagement news Wilo Netherlands about Merrem & La Porte takeover.

De voortstuwer is losgekoppeld van het medium voor hoge proceszekerheid en universele aanpasbaarheid

Wilo-Sevio ELASTOX-D12 , Wilo-Vardo WEEDLESS, Wilo-Savus-OPTI-DECA installed in tank. Pictures used for watermanagement news Wilo Netherlands about Merrem & La Porte takeover.

Voortstuwer met beluchtingsschotels op de bodem van vuilwaterbassin

Johan de Bleecker: “Het is belangrijk daarbij te bedenken dat de beluchtingssystemen de belangrijkste energieverbruikers zijn in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Doorgaans nemen ze zo’n 50% van het totale stroomverbruik voor hun rekening. Het optimaliseren van dit essentiële proces is daarom uitermate belangrijk. Door de combinatie van ervaring, tools en een gevarieerd productenpakket kan Wilo al in de ontwerpfase bijdragen aan de totstandkoming van een optimaal beluchtingssysteem. Dat betekent: minder energieverbruik en geringere uitstoot van CO2.”

Overname in watermarkt

Merrem & LaPorte Collignon met vestigingen in Zaltbommel en Vilvoorde (België) startte in Nederland in 1996 en specialiseerde zich op het gebied van water en waterbehandeling. In krap 15 jaar tijd ontwikkelde het bedrijf zich tot specialist met uitgebreide kennis van (afval)water, waarvan meer dan 500 nationale en internationale referenties profiteren. Ook tal van Waterschappen vertrouwen op de expertise van het bedrijf, terwijl het daarnaast een vooraanstaande partner is van grote aannemers.

Met de overname van GVA en Merrem & LaPorte Collignon verbreden we dan ook niet alleen het productaanbod, maar halen we ook specialistische kennis op het gebied van waterzuivering in huis. Zo ontwikkelt de Nederlandse Wilo-vestiging zich verder tot een veelzijdige pompenleverancier met vier pijlers:

  • Building Services
  • OEM
  • Industrie
  • Watermanagement

Wat betreft de product- en dienstoplossingen op het gebied van watermanagement houden we bij Wilo diversiteit en innovatiekracht hoog. Vorig jaar introduceerde we in Nederland bijvoorbeeld nieuwe series intelligente vuilwaterafvoerpompen, universele bronpompen en een zelfvoorzienende onderwatermotorpomp op zonne-energie.

Johan de Bleecker: “Met Merrem & LaPorte Collignon verzekeren we ons van specialisten op het gebied van waterzuivering. Het gecombineerde aanbod is niet alleen interessant voor overheidsklanten, zoals waterzuiveringsbedrijven, maar ook voor industriële bedrijven.” Wilo verrijkt de watermanagementoplossingen nog eens door IT, sensortechnologie en modelapplicaties te integreren. Op die manier verbeteren de efficiëntie en betrouwbaarheid van systemen terwijl de kosten tegelijkertijd dalen.

Eén partij voor alle facetten

Johan de Bleecker: “Als systeemaanbieder bestrijkt het Wilo-programma de volledige waterkringloop. Dat loopt van het onttrekken van (ongezuiverd) water uit putten of open wateren en de opvang, het transport en de zuivering van rioolwater tot drukverhogingsinstallaties en pompoplossingen voor ontzilting en beregening.” De uitdagingen zijn daarbij groot. Martijn Bisschop, binnen Wilo Nederland verantwoordelijk voor het segment Water Management, licht verder toe: “In rioolstelsels neemt het aandeel vaste stof en de verblijftijd in het netwerk toe. Bovendien worden de verpompte vloeistoffen agressiever en problematischer. Afvalwater, slib en slibwater, maar ook schurende of vezelige vloeistoffen moeten betrouwbaar en efficiënt worden getransporteerd met verschillende debieten en opvoerhoogtes. Om die uitdagingen ook in de toekomst aan te kunnen investeert Wilo fors in innovatie en diverse nieuwe producten."

Een goed voorbeeld daarvan is de Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos intelligentie. Deze intelligente systeemoplossing leent zich bij uitstek voor afvalwater-pompstations. Dankzij de Nexos-intelligentie zijn de systemen in staat om zonder tussenkomst van een operator intelligent te reageren op veranderingen in de omgeving. Ook intelligente optimalisering van de energie-efficiëntie en een slimme detectiefunctie voor verstoppingen vormen een standaardfacet van deze stations.

Martijn Bisschop vervolgt: “Om die uitdagingen aan te kunnen, wordt bovendien internationaal intensief samengewerkt. Als wereldwijd opererend bedrijf beschikt Wilo over een schat aan kennis en ervaring. Die willen wij met klanten delen. Daarbij is onze inzet steeds: het leveren van totaaloplossingen met bijbehorende garantie. Wij merken dat die aanpak wordt gewaardeerd. Eén partij voor alle facetten van watermanagement!”

Neem gerust contact met ons op!

Wilo Nederland B.V.

Digester at wastewater treatment plant

Wilo-oplossingen voor het waterbeheer

Wilo werkt aan slimme oplossingen in tijden van Mondiale Megatrends. Bekijk hier enkele andere Wilo-oplossingen voor het segment Water Management

Wilo-Rexa SOLID-Q mit Nexos-Intelligenz

Wilo-Rexa SOLID-Q

De afvalwaterpomp Wilo-Rexa SOLID-Q werd ontworpen voor het verpompen van onbehandeld afvalwater in middelgrote pompstations, zowel in natte als in droge opstelling.

Consultant Pedro

De voordelen voor jou?

Bij Wilo zoeken we naar oplossingen voor verschillende facetten van waterbeheer, gebouwentechniek en industrie. Ontdek hier de verschillende voordelen die Wilo aan jou als installateur, adviseur, gebruiker/beheerder of installatiebouwer kan bieden.