Szukaj
Kontakt
E-mail

Wilo Polska jako producent zestawów podnoszenia ciśnienia oferuje zgodne z wymaganiami Rozporządzenia wyposażenie dodatkowe w postaci Modłów Odcięcia Instalacji Bytowej w przypadku pożaru. Podstawą prawnądo zastosowania modułów odcięcia stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozdział 5 §25 ustęp 8 i 9.:

8. Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.

9. Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajnościw budynku musi być zapewniona niezależnie od stanupracy innych systemów bądź urządzeń.”

Wilo-MOIB – Moduł Odcięcia Instalacji Bytowej

Moduł Odcięcia Instalacji Bytowej wyposażony w:

  • przepustnicę z napędem 230V,
  • czujnik przepływu do montażu na instalacji hydrantowej,
  • czujnik do montażu na instalacji bytowej do potwierdzenia zadziałania Wilo-MOIB,
  • automatykę i styki w sterowniku pozwalające na zarządzanie pracą Wiol-MOIB.

Moduł Wilo-MOIB gwarantuje odcięcie instalacji bytowej w czasie rzeczywistej akcji gaśniczej poprzez zastosowanie czujnika przepływu podającego sygnał do nadrzędnego
sterownika zestawu hydroforowego tylko w czasie wystąpienia rzeczywistego przepływu o określonej wartościvw instalacji hydrantowej.

System Wilo-MOIB jest pierwszym na rynku systemem wyposażonym w sygnalizację niezadziałania odcięcia instalacji bytowej. Błąd wyświetla się na sterowniku i jest przekazywany na zbiorczy styk sygnalizacji awarii. Układ nie wymaga dodatkowego, zewnętrznego zasilenia.

Wilo- MOIB 32/40 MOIB 50VP MOIB 65VP MOIB 80VP MOIB 100VP
Nr art. na zapytanie na zapytanie 2864929 2864930 2864931
Zakres temperatury otoczenia 0 do +50°C 0 do +50°C 0 do +50°C 0 do +50°C 0 do +50°C
Zakres temteratury medium -10 do 80°C -10 do 80°C -10 do 80°C -10 do 80°C -10 do 80°C
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar
Średnica DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Napięcie zasilania ~230/50Hz ~230/50Hz ~230/50Hz ~230/50Hz ~230/50Hz
Znamionowy moment obrotowy 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 60 Nm